Business Analyse

Markten & Portfolio’s

Markten

Openbare orde en veiligheid

Capgemini zorgt voor verbeterde, versnelde en efficiënte dienstverlening in o.a. de strafrecht- en immigratieketen. We doen dat in nauwe samenwerking met buitenlandse collega’s en de meest innovatieve oplossingen ter wereld. Opdrachtgevers zijn o.a. de Ministerie van Veiligheid & Justitie, Openbaar Ministerie, politie en justitie.
Klik hier voor meer informatie over onze toegevoegde waarde in de openbare orde en veiligheidsmarkt.

Uitvoeringsorganisaties

Capgemini zorgt voor verbeterde, versnelde en efficiënte dienstverlening in het domein van belastingheffing en sociale zekerheid. We bieden toonaangevende en duurzame oplossingen voor opdrachtgevers die zekerheid in dienstverlening eisen. Grote klanten in deze markt zijn Belastingdienst, UWV en Ministerie voor OCW.
Klik hier voor meer informatie over onze toegevoegde waarde voor uitvoeringsorganisaties.

Utilities

Capgemini voert opdrachten uit voor energie- en waterbedrijven voor alle spelers in de waardeketen. Deze opdrachten sluiten aan op de strategie en koers van deze organisaties veelal rond duurzaamheid, leveringszekerheid,  klanttevredenheid, concurrentie, compliancy en efficiency.
Klik hier voor meer informatie over onze toegevoegde waarde in de utilitiesmarkt.

Mobiliteit

Capgemini levert een essentiële bijdrage aan de instandhouding en uitbouw van de vitale infrastructuur(en) van Nederland. Wij vervullen al jaren diverse strategische rollen binnen mobiliteits-entiteiten van overheden en private ondernemingen zoals Rijkswaterstaat, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de NS.
Klik hier voor meer informatie over onze toegevoegde waarde in de mobiliteitsmarkt.
 

Portfolio’s

Fraudemanagement

Capgemini helpt overheden en zorgverzekeraars meer, en eerder, fraude te onderscheppen. Hierdoor wordt de compliance vergroot en verspilling tegengegaan. Wilt u weten hoe wij organisaties helpen fraude beter aan te pakken?
Klik hier voor meer informatie over ons Fraudemanagement portfolio.

Cybersecurity

Het verbeteren van cybersecurity vraagt om een multidisciplinaire aanpak, met aandacht voor leiderschap en opleiding, communicatie, verandermanagement en ICT. Met onze kennis en ervaring op elk van deze gebieden heeft Capgemini in de loop der jaren een visie en een breed palet aan cybersecurity diensten ontwikkeld. Matthijs Ros is onze Cybersecurity expert voor de publieke sector.
Klik hier voor meer informatie over ons cybersecurity portfolio.

All Channel Experience voor de Publieke Sector

Gedreven door technologie verandert het gedrag van burgers ingrijpend (web, apps, telefonie). Organisaties moeten zich aanpassen om op een relevante manier in verbinding te blijven met burgers. Capgemini’s All-Channel Experience (ACE) helpt bij het in kaart brengen van het ACE volwassenheidsniveau, het bepalen van de meest efficiënte kanaalstrategie en het verstrekken van het juiste IT-platform t.b.v. de customer experience.
Klik hier voor meer informatie over ons All Channel Experience portfolio.

One Excellent Operation

Naar een wendbare, eenvoudige en klantgerichte overheid. Capgemini helpt overheidsinstanties om hun uitvoering te vereenvoudigen en te flexibiliseren zodat zij daadwerkelijk wendbaar, slagvaardig en servicegericht kunnen werken. Gezamenlijk geven we uw operaties opnieuw vorm en maken deze klaar voor het nieuwe, kansrijke digitale tijdperk dat we nu binnentreden.
Klik hier voor meer informatie over ons One Excellent Operation portfolio.

Openbare orde en veiligheid, uitvoeringsorganisaties, mobiliteit en utilities

Mobiliteit

Mobiliteit

Mobiliteit is essentieel voor Nederland. De (lucht)havens, het wegennet, het spoorwegennet en...

Openbare Orde en Veiligheid

Openbare Orde en Veiligheid

Wij houden Nederland veilig: dit doen we samen met onze opdrachtgevers. Dit zijn onder andere...

Uitvoeringsorganisaties

Uitvoeringsorganisaties

Capgemini zorgt voor verbeterde, versnelde en efficiënte dienstverlening in het domein van...

Utilities in de Publieke Sector

Utilities in de Publieke Sector

Capgemini voert opdrachten uit voor energie- en waterbedrijven voor alle spelers in de...