Ga direct naar inhoud
Sunset over a Silhouette electrical substation
Solution

ADMnext voor Utilities

Naarmate netwerk grids transformeren, moeten beheerders van slimme transmissie en distributie zich aanpassen en een groot aantal toenemende uitdagingen aanpakken.

Deze uitdagingen zijn mogelijke instabiliteit van het net door een groter aandeel gedistribueerde en wisselende duurzame energiebronnen, en een behoefte aan betere opslagoplossingen en volwassen wordende digitale technologieën zoals IoT, 5G en AI.

Aanpassen aan toenemende uitdagingen

Naarmate netwerk grids transformeren, moeten beheerders van slimme transmissie en distributie zich aanpassen en een groot aantal toenemende uitdagingen aanpakken. Deze uitdagingen zijn mogelijke instabiliteit van het net door een groter aandeel gedistribueerde en wisselende duurzame energiebronnen, en een behoefte aan betere opslagoplossingen en volwassen wordende digitale technologieën zoals IoT, 5G en AI.

Er is ook behoefte aan een grotere veerkracht van het net door weersomstandigheden en verantwoordelijkheid voor de energietransitie. Bovendien komen de huidige business-modellen steeds meer onder druk te staan door microgrids en zelfverbruik, beide van invloed op de T&D-inkomsten. Het van essentieel belang dat transmissie- en distributiebeheerders van slimme netwerken:

 • Het distributienetwerk efficiënter beheren en inspelen op architectuurveranderingen en tweerichtingsstromen
 • Nieuwe toepassingen en gedistribueerde generatoren van elektriciteit integreren
 • Gegevens verspreiden, beschermen en veilig delen met meerdere stakeholders

Dus hoe garandeer je dat je al deze uitdagingen aanpakt en je bedrijf laat groeien in deze snel veranderende ruimte?

Maak kennis met ADMnext for Electric Utilities van Capgemini: Klantgerichtheid, cybersecurity, modernisering, kostenreductie en naleving van regelgeving activeren

ADMnext for Electric Utilities van Capgemini helpt u al uw topprioriteiten waar te maken door u in staat te stellen zich beter te concentreren op uw eindgebruikers met gepersonaliseerde diensten met toegevoegde waarde, mogelijk gemaakt door digitale technologieën en oplossingen:

 • Adaptive ADM Services past onze hyperautomatiseringsmogelijkheden toe met Capgemini’s Intelligent Automation Platform om u te helpen kostenreducties en continue verbetering te realiseren
 • Modernization Services optimaliseert uw IT-omgeving en beheert uw cloud- en data-infrastructuur om IT-OT-convergentie te garanderen
 • Business Insightful Services met Capgemini’s Intelligent Automation Platform for Business, dat zorgt voor een resultaatgerichte aanpak die voldoet aan Business en Smart AM KPI’s
 • Emerging Services & Products bieden smart grid-oplossingen op schaal om u te helpen uw smart netwerk te moderniseren en cybersecurity-risico’s te beheren.

Bij het toepassen van deze diensten in uw activiteiten werkt Capgemini’s ADMnext for Electric Utilities nauw met u samen om:

 • Smart grid-oplossingen op schaal te implementeren
 • Uw diensten te laten groeien en de veerkracht en continuïteit van de levering te verbeteren
 • Gebruik te maken van gegevens en IT-OT-convergentie mogelijk te maken
 • De kosten te verlagen en continue verbetering te stimuleren.

Download de factsheet voor meer informatie over deze voordelen. Neem voor meer informatie over ADMnext for Electric Utilities hier contact met ons op.