Ga direct naar inhoud
2D-014.24 webbanners future of healthcare page Webpage banner future of healthcare
Data & AI

Toekomst van zorg

Het veranderende zorglandschap vraagt om intelligente zorgorganisaties die door middel van innovatie, datagedreven werken en duurzaamheidsinspanningen hun werkzaamheden succesvol transformeren. Alleen door een strategische focus op interoperabiliteit, duurzame (energie)transities en grootschalige veranderingen, kan de groei in omvang en complexiteit van het zorgsysteem worden opgevangen.

De zorgsector staat momenteel onder druk door diverse uitdagingen, zoals de dubbele vergrijzing van de bevolking, een stijgende vraag naar langdurige zorg, een toenemend personeelstekort, oplopende kosten, meer aandacht voor duurzaamheid, verwachtingen van Society 5.0, de herdefiniëring van de rol van de regio en bevordering van technologie en data binnen regelgevende kaders.

Wij gaan samen met onze klanten de complexe uitdagingen aan die elke zorgorganisatie nu en in de toekomst tegenkomt. De zorg verandert in een hoger tempo dan ooit. Wij kennen de zorgsector en combineren deze ervaringen met onze technologische en organisatorische expertise, en internationale netwerk. We werken met mensen uit de praktijk die de zorgsector niet alleen begrijpen, maar ook van binnenuit kennen. Samen creëren wij intelligente zorgorganisaties door de huidige gezondheidszorg te innoveren met datagedreven besluitvorming en duurzaamheid als uitgangspunten. Hiernaast ondersteunen we organisaties bij hun strategische voorbereiding op de toekomst, zoals nieuwe wet- en regelgeving en sociaalmaatschappelijke ontwikkelingen.

Intelligente zorg ontstaat door inzet van data-ecosystemen met een duurzame mentaliteit en het doorvoeren van verandering met ruimte voor continue verbetering. Binnen Capgemini Invent hebben wij de focus op de toekomst van zorg, wat we vertalen in drie focusgebieden: sustainability, data, en change.

Sustainability: “Healthy citizens, healthy planet.” Wij helpen organisaties om hun ambitie en duurzaamheidsdoelen vast te stellen, inzicht te geven in de huidige situatie en verbeterpotentieel, en een routekaart te maken met de te nemen maatregelen. Onderwerpen die binnen duurzaamheid vallen zijn: gebouwen/vastgoed, mobiliteit, afval, ziekte preventie, logistiek en de productie tot toediening van medicatie.

Data: “Data is for life, not for one system.” De toekomst van health is niet los te zien van huidige data-ontwikkelingen. Het is van belang om nieuwe kennis over data en het gebruik hiervan te blijven onderzoeken en implementeren. Wij helpen organisaties bij het opzetten van een nieuwe datastrategie, het ontwerpen en inrichten van data governance en het implementeren van datagedreven werken. Data is de verzamelterm voor data-ecosystemen, databeschikbaarheid, interoperabiliteit van regionale ecosystemen, data privacy & security, AI, GenAI, Wegiz, Data Vision, data-governance en data-roadmap.

Change: “Change driven health organizations.” Verandering en continue verbetering zijn thema’s die in alle zorgorganisaties een rol spelen. Wij faciliteren het vormgeven en realiseren van verandering in grote programma’s. Thema’s die binnen verandering vallen zijn o.a. personeelstekort in de zorg, hoge regeldruk, het optimaliseren van netwerkzorg, stijgende zorgkosten en patiënt centrische zorg.

Hoe helpen wij organisaties?

Een groot academisch ziekenhuis zet in op verbeterde bedrijfsprocessen met de keuze voor een nieuw EPD.
Het ontwikkelen van een ambitieuze veranderstrategie voor een tweejarige implementatie, waarbij als transformatiemanager verantwoordelijkheid wordt gedragen voor een soepele transitie van medewerkers, processen en de organisatie in zijn geheel.

Het definiëren en implementeren van een duidelijke duurzaamheidsambitie.

Het ondersteunen van een overheidsinstantie in de zorg met de ontwikkeling en implementatie van een duurzaamheidsroutekaart tot 2030. Op basis van de vastgestelde ambities zijn 28 maatregelen geïdentificeerd om deze ambities waar te maken.

Capgemini Invent en Eneco werken samen met zorginstellingen aan het verbeteren van de duurzaamheid van de Nederlandse zorgsector.

In beeld brengen waar het energieverbruik van grote zorgorganisaties vandaan komt om ziekenhuizen doelgericht en datagedreven te kunnen verduurzamen.

Eerste stap richting databeschikbaarheid is gezet.

Implementatie van beleid op gebied van gegevensuitwisseling vergt regie vanuit overheidsinstanties en samenwerking in en met alle partijen die betrokken zijn bij gegevensuitwisseling.

Artikel

  Samen duurzaam als integraal onderdeel van regionale zorg

  Ontdek hoe de zorgsector klimaatverandering aanpakt en duurzaamheid integreert in regionale zorg en het belang van burgerbetrokkenheid en region

  Data en gegevensuitwisseling

   Invent talks

   Digitalisering in de zorg
   Data
   Duurzaamheid

   Maak kennis met onze experts

   Eva Lo-van Steenbergen

   Director bij Capgemini Invent NL
   Eva heeft 10 jaar ervaring in de publieke sector en zorg. De rode lijn in haar ervaring is een combinatie van bekostiging en snijvlak van zorg en het justitiedomein. Ze heeft diverse projecten gedaan op het gebied van forensische zorg en geestelijke gezondheidszorg met een financiële component. Binnen Capgemini Invent leidt ze het zorgteam.

   Richard Bussink

   Director – Lead Health at Capgemini Invent
   “Health is a changing sector with more focus than ever on digital transformation. This transformation is driven by changing demographics, shortage of health professionals, increased expectations of citizens and the potential of data driven health. Health care will become more and more remote care, supported by health data ecosystems, focus on health prevention, sustainability, and new ways of working through innovation.”