Ga direct naar inhoud

World Insurance Report 2019

14 mei 2019

Utrecht, 14 mei 2019 – Uit het vandaag door Capgemini en Efma gepubliceerde World Insurance Report 2019 blijkt dat verzekerden zich steeds meer zorgen maken over het feit dat hun verzekeringsdekking niet langer volstaat om nieuwe risico’s af te dekken, zoals toenemende cyberdreigingen en milieurampen. Verzekeraars blijken volgens het onderzoek minder veranderingsbereid dan hun klanten, van wie de meesten een meer uitgebreide en dynamische dekking wensen. Technologie en partnerships bieden kansen voor verzekeraars om de macrotrends voor te zijn en een meer proactieve partner te worden voor klanten. 

De belangrijkste uitkomsten van het rapport zijn:

Verzekeraars hebben traag gereageerd op nieuwe risico’s.

Het rapport identificeert vijf macro-trends die nieuwe risico’s creëren voor verzekeringsklanten en hun bedrijven: ontwrichtende milieu-ontwikkelingen, technologische vooruitgang, evoluerende sociale en demografische trends, nieuwe medische en gezondheidsproblemen en zakelijke veranderingen. Verzekeraars hebben niet alleen zelf traag gereageerd op deze ontwikkelingen, maar ook op het voorbereiden van hun klanten hierop. Minder dan 25% van de zakelijke klanten in alle regio’s en minder dan 15% van de persoonlijke polishouders vinden dat ze voldoende verzekerd zijn tegen de opkomende risico’s die door deze macrotrends worden veroorzaakt. Minder dan 40% van de levensverzekeraars en zorgverzekeraars zegt een pijplijn van nieuwe producten te hebben aangelegd om nieuwe risico’s volledig af te dekken.

Er is een aanzienlijk dekkingskloof in opkomende risicogebieden.

De trage reactie op nieuwe bedreigingen heeft geleid tot aanzienlijke lacunes in de dekking voor klanten die aan deze risico’s zijn blootgesteld. In het rapport wordt geschat dat 83% van de particuliere verzekeringsklanten een gemiddelde of hoge blootstelling heeft aan cyberaanvallen en te weinig spaargeld heeft voor de hoger wordende levensverwachting. Respectievelijk 3% en 5% van de particuliere verzekerden zijn hiertegen volledig ingedekt. Van de zakelijke klanten wordt 81% blootgesteld aan de stijgende kosten van de gezondheidszorg voor werknemers, waartegen slechts 17% goed is gedekt; 87% loopt het risico op cyberaanvallen, waarbij minder dan 18% volledig is verzekerd; en bijna 75% wordt bedreigd door toenemende natuurrampen, waarvoor slechts 22% effectief is gedekt.

Consumenten zijn beter voorbereid op verandering dan aanbieders

Naarmate het verzekeringslandschap verschuift, tonen klanten een grotere bereidheid tot verandering dan hun verzekeraars. Meer dan de helft (55%) van de klanten zegt bereid te zijn nieuwe verzekeringsmodellen te onderzoeken, maar nauwelijks een kwart (26%) van de verzekeraars investeert erin. Terwijl 37% van de klanten zegt zeer bereid te zijn om extra gegevens te delen in ruil voor betere risicobeheersings- en preventiedienstverlening, heeft slechts 27% van de verzekeraars de mogelijkheid om real-time gegevens aan te spreken voor risicomodellering.

Preventie en partnerships: verzekeraars moeten innoveren

Verzekeraars moeten reageren op nieuwe bedreigingen en veranderende verwachtingen van klanten door nieuwe technologie en partnerschappen te omarmen. De mogelijkheden voor risicobeoordeling kunnen aanzienlijk worden verbeterd door de inzet van machine learning, kunstmatige intelligentie en geavanceerde analyses, en effectieve samenwerking met InsurTech-aanbieders. De vooruitgang op deze gebieden is wisselend: een meerderheid (57%) heeft gebruik gemaakt van AI, machine learningen geavanceerde analyses, maar slechts 29% heeft een geautomatiseerde risicobeoordeling geïmplementeerd en slechts 20% realtime inzicht gegenereerd door IoT (Internet of Things)-apparaten.

Volgens het rapport moet de technologische vooruitgang ook gepaard gaan met een mentaliteitsverandering. Waar verzekeraars zichzelf van oudsher als betaler zien, moeten ze evolueren naar de parallelle rol van partner en preventiespecialist, door nauwer samen te werken met klanten om risico’s te beperken en on-demand diensten aan te bieden.

“Opkomende risicotrends en stijgende verwachtingen van klanten veranderen het landschap voor verzekeringen drastisch. Aanbieders moeten flexibel reageren”, aldus Anirban Bose, CEO van Financial Services bij Capgemini en lid van het Executive Committee van de Groep. “Uit dit onderzoek blijkt dat er een dekkingskloof bestaat in gebieden met opkomende risico’s, maar ook dat er belangrijke kansen liggen voor verzekeraars. Verzekeraars die hun producten kunnen ontwikkelen door middel van technologie, samenwerken met innovatieve bedrijven en zichzelf zien als partner en preventiespecialist voor hun klanten, zullen er het meeste baat bij hebben”.

“Dit onderzoek toont aan dat de toekomst voor verzekeringen rondom partnerhips draait”, aldus Vincent Bastid, secretaris-generaal van Efma. “Verzekeraars moeten samenwerken met partners die een hoog niveau van expertise bieden op het gebied van AI tot geavanceerde analyse. Tegelijkertijd moeten ze nauwer samenwerken met hun klanten om de meer responsieve, vraaggestuurde service te bieden waar velen naar op zoek zijn”.

Onderzoeksmethodologie

Het World Insurance Report (WIR) 2019 heeft betrekking op alle drie de brede verzekeringssegmenten: leven, schade en zorg. Het rapport van dit jaar is gebaseerd op onderzoeksinzichten uit twee primaire bronnen – de Global Insurance Voice of the Customer Survey 2019 en 2019 Global Insurance Executive Interviews. Samen bestrijken deze bronnen inzichten uit 28 markten: Australië, België, Brazilië, Canada, China, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongkong, India, Italië, Japan, Mexico, Nederland, Noorwegen, Filipijnen, Polen, Portugal, Singapore, Zuid-Afrika, Spanje, Zweden, Zwitserland, Turkije, de Verenigde Arabische Emiraten, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Meer informatie vindt u op de website van het rapport