Ga direct naar inhoud

Samenwerking in data-ecosystemen loont voor organisaties

13 jul. 2021

Bedrijven kunnen tot 940 miljoen US dollar winst boeken als ze deel uitmaken van een data-ecosysteem waarin ze gegevens delen, uitwisselen en samenwerken. Dit effect kan in de komende vijf jaar worden gerealiseerd door kostenbesparingen, het genereren van nieuwe inkomstenstromen en productiviteitswinst. De voorbeeldberekening geldt voor een bedrijf met een jaaromzet van 10 miljard dollar, zo blijkt uit de studie van het Capgemini Research Institute, “Data sharing masters: How smart organizations use date ecosystems to gain an unbeatable competitive edge.” Voor bedrijven die deelnemen aan goed samenwerkende en complexe data-ecosystemen, wordt het financiële voordeel geraamd op nog eens 10 procentpunten extra. Toch vertrouwt maar 61 procent van de bedrijven op data-ecosystemen met eenvoudige gegevensuitwisseling en een laag niveau van samenwerking. Slechts 39 procent van de bedrijven zet datagestuurde inzichten om in een een concreet concurrentievoordeel.

3>Belangstelling voor het te gelde maken van data neemt toe

Vierenvijftig procent van de bedrijven noemt een groeiende interesse in het te gelde maken van data als belangrijkste reden om deel te nemen aan data-ecosystemen. Dat komt omdat data-ecosystemen een belangrijke impact hebben gehad op sommige bedrijfsgebieden: ze hebben de klantentevredenheid met 15% verbeterd, de operationele productiviteit of efficiëntie met 14% doen toenemen en de kosten jaar na jaar met 11% doen dalen. In dit opzicht staan de meeste bedrijven positief tegenover data-ecosystemen en verwachten zij dat deze in de komende drie jaar dezelfde effecten zullen hebben.

Organisaties willen het delen van data in ecosystemen versnellen

Gedreven door het creëren van meer bedrijfswaarde, blijkt dat een op de vier organisaties [1] in de komende twee tot drie jaar meer dan 50 miljoen US dollar zal investeren in data ecosystemen en 76% meer dan 10 miljoen US dollar zal investeren. Gemiddeld gaat het om een investering van 40 miljoen dollar per organisatie. De investeringen verschillen sterk per sector en per land: 55% van de telecommunicatie-organisaties zal meer dan 50 miljoen US dollar investeren, terwijl 43% van de banken dat zal doen. De gezondheidszorg en de overheid blijven echter achter, met respectievelijk 18% en 7% van de organisaties die meer dan 50 miljoen US dollar zal investeren. Ondertussen zullen de VS en het VK de grootste investeerders zijn, met meer dan één op drie organisaties in beide regio’s die meer dan 50 miljoen US dollar zullen uitgeven in de komende drie jaar.

Bijna de helft van de ondervraagde organisaties (48%) is van plan om nieuwe ecosystemen of initiatieven te betreden en 84% van hen is van plan om dit binnen de komende drie jaar te doen. Meer dan een op de drie organisaties (36%) werkt aan het versterken van hun bestaande ecosysteeminitiatieven.

Hoewel de financiële voordelen duidelijk zijn, houdt 61% van de organisaties zich nog steeds bezig met traditionele ecosystemen met een lage waarde, die relatief weinig samenwerking en eenvoudige vormen van gegevensuitwisseling inhouden. Slechts 14% van de organisaties heeft gekozen voor de meest collaboratieve ecosysteemmodellen en complexe vormen van gegevensdeling.

Data-ecosystemen als motor voor duurzaamheidsagenda

Van de interne factoren die verandering stimuleren, noemt 60% van de organisaties de bereidheid om vooruitgang te boeken op het gebied van duurzame ontwikkelingsdoelen of klimaatverandering als belangrijkste drijfveer om deel te nemen aan data-ecosystemen. Van de organisaties die met data-ecosystemen maatschappelijke en duurzaamheidsimpact willen creëren, richt een meerderheid zich op de betrokkenheid bij data-ecosystemen voor duurzame ontwikkeling vanuit een milieu-, sociaal en governance (ESG)-perspectief (73%) en op het mogelijk maken van sociale inclusie voor gemarginaliseerde delen van de samenleving (65%).

Christina Poirson, Group Chief Data Officer bij Société Générale legt uit: “Data zijn voor ons veel meer dan een bedrijfsmiddel en we zijn georganiseerd om het potentieel ervan te maximaliseren door het delen van data. We zien in de EU een sterke regelgevende impuls om soepeler systemen voor het delen van gegevens in de financiële dienstensector op te zetten. De robuuste en uitgebreide structuren voor gegevensbeheer die wij hebben opgezet om gevoelige klantgegevens te beschermen, zijn in overeenstemming met deze evoluerende regelgeving. Ze dragen niet alleen bij tot een vlottere gegevensuitwisseling met onze ecosysteempartners, maar ontsluiten ook grotere voordelen voor onze klanten.”

Zhiwei Jiang, CEO van Insights & Data bij Capgemini stelt: “Data zit in het epicentrum van innovatie. Organisaties die het potentieel ervan al aan het ontginnen zijn, zien de duidelijke voordelen die het delen van data kan opleveren. Ze kijken nu verder dan de traditionele gegevensbronnen, zoals data-aggregators en data-disruptors, om relevante inzichten van goede kwaliteit te vinden die nieuwe ideeën en zakelijke beslissingen verder aansturen, en vooral om hun concurrentievoordeel uit te breiden.”

Nieuwe vormen van datadeling zijn ontworpen om te werken met geanonimiseerde gegevens. 56% van de organisaties noemt echter een gebrek aan platforms voor het delen van gegevens die de toegangsrechten kunnen controleren als de grootste technologische uitdaging bij het opstarten en opschalen van hun initiatieven voor het delen van gegevens. Capgemini adviseert een stappenplan van vijf essentiële stappen, waaronder:

  • Het formuleren van een strategie voor een data-ecosysteem
  • Het nemen van belangrijke ontwerpbeslissingen met betrekking tot het ecosysteem
  • Het opstellen van een duidelijk implantatieplan en het opstarten ervan
  • Het voordeel in stand houden
  • Proactief omgaan met privacy, ethiek, vertrouwen en wettelijke vereisten.

Methodologie

De bevindingen van Capgemini zijn gebaseerd op een enquête onder 750 senior executives (op directeursniveau en hoger) van organisaties met een wereldwijde jaaromzet van meer dan 1 miljard dollar in de VS, Europa en APAC die momenteel betrokken zijn bij externe data-uitwisseling. Daarnaast heeft Capgemini diepte-interviews gehouden met 30 leidinggevenden uit de sector en academici.

Het onderzoek bouwt voort op Capgemini’s 2020-studie “The data powered enterprise”, waarin datatoepassingen werden onderzocht in relatie tot de organisatiecultuur.

Klik hier om het volledige rapport te lezen.

[1] Data-ecosystemen zijn samenwerkingsverbanden tussen organisaties om relevante gegevens en inzichten te delen onder lokaal geldende regelgeving, waardoor nieuwe waarde wordt gecreëerd voor alle deelnemers.