Ga direct naar inhoud

Nederlands bedrijfsleven wil supply chain digitaliseren

06 dec. 2018

Van de Nederlandse organisaties geeft 54% prioriteit aan digitalisering van de toeleveringsketen. Samen met het Verenigd Koninkrijk en Italië, staat Nederland bovenaan wat betreft deze prioriteit. Het gemiddelde wereldwijd ligt namelijk op 50%.  Dit blijkt uit een nieuw onderzoek van het Capgemini Research Institute, “The digital supply chain’s missing link: focus”. Ondanks deze grote ambitie, lukt het de meeste Nederlandse bedrijven (78%) niet om initiatieven op dit gebied op te schalen.Kostenbesparing belangrijkste doelstelling
De grootste drijfveer voor Nederlandse organisaties om de supply chain te digitaliseren, is kostenbesparing (86%). Dit wordt gevolgd door omzetverhoging (63%) en ondersteuning van nieuwe businessmodellen (55%).

Het enthousiasme om de supply chain te digitaliseren, kan verklaard worden door het vooruitzicht op het rendement op de investering (ROI). Uit het onderzoek blijkt dat de ROI voor automation in de toeleveringsketen en inkoop gemiddeld 18% bedraagt. Ter vergelijking: dit is meer dan initiatieven voor Human Resources (15%), Informatietechnologie (14%) en Customer Service (13%). De gemiddelde terugverdientijd voor automation van de toeleveringsketen is 12 maanden.Opschalen van pilots blijft lastig
De onderzochte organisaties hebben gemiddeld 29 digitale supply chain projecten als idee, proof-of-concept of pilot.  Slechts 22% van de Nederlandse organisaties slaagt erin om één van die initiatieven op te schalen. Dit is altijd nog meer dan het gemiddelde wereldwijd (14%).  Van degenen bij wie opschaling wel lukt, geeft 94% aan dat hun inspanningen direct hebben geleid tot een hogere omzet.

Een reden voor het achterblijven van opschalen, is mogelijk de procedures die organisaties handhaven. De overgrote meerderheid van bedrijven die hun initiatieven succesvol hebben opgeschaald, gaf aan een duidelijke procedure te hebben om deze initiatieven te evalueren (87%). Dit percentage is beduidend lager bij overige bedrijven (24%).Dharmendra Patwardhan, hoofd van de Digital Supply Chain Practice for Business Services bij Capgemini: “Hoewel de meeste grote organisaties duidelijk het belang van de digitalisering van de toeleveringsketen inzien, lijken slechts weinigen te beschikken over de nodige mechanismen en procedures om dit te realiseren. Bedrijven hebben doorgaans te veel projecten tegelijk lopen, zonder voldoende infrastructuur, en missen het soort gerichte, langetermijnaanpak die marktleiders succes oplevert. Digitalisering van de supply chain kan alleen worden bereikt door de huidige investeringen te rationaliseren, door investeringen met een bewezen rendement door te zetten en door leveranciers en distributeurs bij het veranderingsproces te betrekken“.

Haal voordeel uit supply chain transformatie met deze stappen

Organisaties kunnen lering trekken uit het rapport: het biedt inzichten van bedrijven die met succes supply chain initiatieven hebben geschaald. Daarnaast bevat het rapport drie stappen waar organisaties zich op moeten richten om vooruitgang te boeken:

  • Advocate en Align
    Zorg ervoor dat inspanningen met betrekking tot transformatie worden aangestuurd door de directie en senior management. Digitalisering van de supply chain is een complex proces dat planning, inkoop, IT en HR omvat. Het kan dus niet door één business unit worden geleid; daarentegen moet het proces van bovenaf moet worden gestuurd om te slagen.De besturende laag moet deze transformatie stimuleren en strategische focus op doelstellingen en prioriteiten aanbrengen. Digitalisering van de supply chain is een integraal onderdeel van het bereiken van de bedrijfsdoelstellingen en moet dus ook worden afgestemd op bredere inspanningen, bijvoorbeeld om de transparantie te vergroten en de klanttevredenheid te verbeteren. Het moet niet alleen beschouwd worden als een kostenbesparende oefening.
  • Build
    Zowel leveranciers en distributeurs als logistieke dienstverleners moeten deel uitmaken van de inspanningen. Het doorbreken van de spreekwoordelijke silo’s tussen de functies en teams is ook cruciaal voor het succes van supply chain-initiatieven.
  • Enable
    Bovenstaande stappen helpen bij de opstart van de digitalisering. Echter, maar om deze in stand te houden, moeten organisaties ook investeren in het opbouwen van een klantgerichte mentaliteit en het ontwikkelen van een basis van talentvolle medewerkers. Ze moeten een aanpak bedenken om hun medewerkers aan te trekken, te behouden en op te leiden.

RPA en IoT vertegenwoordigen bruikbare use cases

Capgemini’s rapport geeft een overzicht van de 25 meest populaire use cases voor supply chain digitalisering. Bij elke case wordt beoordeeld hoe eenvoudig het is om de deze te implementeren en worden de gerealiseerde voordelen weergegeven. Robot Process Automation (RPA) en Internet of Things (IoT) komen opvallend vaak voor use cases, bijvoorbeeld op gebied van orderverwerking, slimme sensoren om productcondities te monitoren en om aangesloten producten te update en onderhouden.

Het rapport is hier te downloaden.

Methodologie

Het Capgemini Research Institute ondervroeg supply chain managers van 1001 organisaties in de Consumer Products, Retail en Manufacturing industrie, over hun bestaande digitale supply chain initiatieven. Tachtig procent van deze organisaties rapporteerde een omzet van meer dan 1 miljard dollar in 2017. Dit onderzoek werd uitgevoerd van april tot mei 2018.