Digital Culture

Transformatie naar een digitale cultuur

Of uw bedrijf succesvol is in de digitale toekomst, hangt ervan af of uw organisatie erin slaagt een nieuwe culturele mentaliteit te implementeren, waarin digitale technologie op innovatieve wijze wordt toegepast en waarmee u opnieuw nadenkt over zowel strategie als leiderschap. Nú is het moment om een begin te maken met uw transformatie naar een digitale cultuur.

Uit ons uitgebreide onderzoek naar de digitale cultuur blijkt dat 62% van de ondervraagden de bedrijfscultuur beschouwt als een van de grootste hindernissen op weg naar een digitale organisatie1. Bovendien blijkt er een brede kloof te bestaan tussen het leiderschap en de medewerkers als het gaat om het bestaan van een digitale cultuur binnen de organisatie. Maar waarom is die digitale cultuur zo belangrijk? Een digitale bedrijfscultuur is sterk gekoppeld aan economisch succes en personeelstevredenheid2. Het lijdt geen twijfel dat de overgang naar een digitale cultuur noodzakelijk is. Maar enkele cruciale vragen wachten nog op antwoord: Wat is precies een digitale (bedrijfs)cultuur? En hoe kan de transformatie met succes worden uitgevoerd?

Voortrekker of achterblijver? Hoe digitaal is uw cultuur?

In onze evaluatie van de digitale cultuur meten we de volwassenheid van zeven dimensies van de digitale bedrijfscultuur, zoals digital-first mentaliteit, innovatie en klantgerichtheid.

7 dimensions digital culture

Op basis van de uitkomsten bekijken we concreet de mogelijkheden voor verbetering vanuit ons holistische cultuurkader: visie en strategie, leiderschap en mensen, processen en organisatiestructuur. De bedrijfscultuur kan alleen effectief en duurzaam worden getransformeerd door de randvoorwaarden van het kader aan te passen.

Onze innovatieve, in de praktijk bewezen acceleratormethoden, zoals onze ASE- en Digithon-workshopformats, staan garant voor een duurzame en succesvolle transformatie van de digitale cultuur. Onze iteratieve benadering ondersteunt een effectieve, geslaagde verschuiving van de bedrijfscultuur in de richting van een digitale mentaliteit. Lees verder over onze New Change Deal.

Meer informatie

Infographic: The Digital Culture Challenge
Blog: Digital culture – (en)rich companies and employees

Bronnen

De uitdaging bij de digitale cultuur: de kloof tussen leidinggevenden en medewerkers

Cultuur: obstakel of katalysator voor digitale transformatie? In ons onderzoek kijken we naar de vraag waarom de bedrijfscultuur het grootste obstakel is voor digitale transformatie.