Innovative Data Management

We helpen uw organisatie meer waarde te halen uit uw data door het innoveren en transformeren van uw datalandschap.

Financiële instellingen kunnen er tegenwoordig niet meer omheen – om competitief te blijven op de financiële markten, te voldoen aan hun rapportageverplichtingen, en compliant te blijven met de toepasselijke wet- en regelgeving, moeten ze wel gebruik maken van oplossingen die worden gedreven door data en kunstmatige intelligentie. Deze data moet echter ook op een georganiseerde en gestructureerde manier worden ingericht, wil men hier op een efficiënte wijze gebruik van kunnen maken

Innovative Data Management richt zich op het realiseren van een gestructureerde en georganiseerde data-opslag, ook wel een data foundation genoemd. Belangrijke vraagstukken die hierbij komen kijken zijn hoe deze data foundation kan worden gerealiseerd, hoe de data sourcing richting de foundation moet verlopen, hoe de data binnen de foundation moet worden ingericht, en hoe moet worden omgegaan met datakwaliteit en -verbetering.

Uitdagingen voor financiële instellingen

In de huidige financiële sector zien wij verschillende uitdagingen voor financiële instellingen:

  • In plaats van de gescheiden rapportages en de verschillende toezichthouders die traditioneel op de afzonderlijke finance en risk afdelingen toezagen, zijn toezichthouders steeds meer integraal gaan kijken naar de rapportages die een organisatie oplevert. Rapportages uit zowel het finance als het risk domein kunnen nu niet meer op twee verschillende datasets worden gebaseerd, en voor financiële instellingen is het essentieel om deze data te integreren binnen een kwalitatief geïntegreerd finance en risk (data)landschap.
  • Waar het vroeger voldoende was om te rapporteren op een vrij algemeen niveau, vragen toezichthouders nu steeds vaker om gegevens op het allerlaagste detailniveau. Toezichthouders willen dan niet alleen zien dat de rapportages op een gedetailleerder niveau uitgevoerd worden, maar vragen soms ook de gegevens die ten grondslag liggen aan deze rapportages op. Van deze gegevens wordt verwacht dat deze kwalitatief hoogwaardig zijn, ongeacht hoe oud deze gegevens zijn.

Ons Innovative Data Management team helpt u met deze uitdagingen om te gaan door samen met  uw organisatie een goede data foundation in te richten.

Implementeer een datagedreven strategie voor Finance, Risk en Compliance

De oplossingen waarvan Innovative Data Management gebruik maakt om een dergelijke data foundation in te richten, kunnen grofweg worden verdeeld in vier categorieën:

  • Datamanagement strategie: waaronder het end-to-end combineren van strategie, mensen, organisatie, analyse en technologie, zodat de organisatie volledig datagedreven wordt, en het afstemmen van de datamanagement visie en -doelstellingen op de bedrijfsstrategie;
  • Data Management Flywheel: een raamwerk dat verschillende vereisten benoemd die benodigd zijn om data sourcing processen, definities, en transformaties te stroomlijnen en harmoniseren;
  • Functionele data mapping: waaronder het standaardiseren van data over de gehele organisatie door het implementeren van een single source of truth met data definities die afgestemd zijn op de gehele organisatie;
  • Data quality: waaronder het verbeteren van datakwaliteit op een duurzame wijze door te kijken naar de mensen, de organisatie, de processen, en de technologie, het continue bijhouden van de cyclus voor datakwaliteitsverbetering, en ADQM.

Ongeacht of u gebruik wilt maken van één specifieke oplossing of een combinatie hiervan, wij kunnen u helpen uw georganiseerde en efficiënte data foundation te realiseren.

Onze ervaring en succes bij klanten

We hebben al meerdere klanten geholpen bij verschillende aspecten van hun datalandschap, waaronder het verbeteren van de kwaliteit en het management van data. Specifiekere voorbeelden zijn:

  • Voor een grote Nederlandse verzekeringsmaatschappij heeft Capgemini Invent een meer datagedreven aanpak gecreëerd voor hun prijsmodellen. Door middel van Optical Character Recognition (OCR) en Natural Language Processing (NLP) heeft Capgemini Invent geholpen slecht toegankelijke data meer toegankelijk te maken en gestructureerde data gezamenlijk met ongestructureerde data te gebruiken in prijsmodellen en -analyses;
  • Verschillende klanten in de financiële dienstensector heeft Capgemini Invent geholpen met het opzetten van data management initiatieven. Hiertoe is gebruik gemaakt van training van werknemers, het opzetten van een datamanagementorganisatie en data governance, en het tijdig beschikbaar maken van consistente en gedetailleerde data;
  • Verschillende banken heeft Capgemini Invent geholpen met het opzetten van een digitale infrastructuur en processen om een data foundation te creëren, en het kunnen voldoen aan regulatoire vereisten en verzoeken van de toezichthouder. Door alle vereisten voor AnaCredit te verzamelen en inzichtelijk te maken, tabellen te creëren die nodig waren voor het uitwinnen, mappen, en afleveren van data bij de toezichthouder, en de datakwaliteitsregels te bepalen, kon Capgemini Invent banken helpen tijdig te voldoen aan de AnaCredit vereisten.

Ontmoet onze experts

ING Success Story

File size: 977,41 KB File type: PDF