Cloud Strategy

Oplossingen voor bedrijfstransformatie via cloudstrategie

Veel bedrijven besluiten de overstap naar de cloud te maken. Om deze overstap succesvol te laten verlopen, moet het transformatietraject goed in kaart worden gebracht en moeten de migratie-instructies voor alle aspecten daarvan duidelijk worden gespecificeerd. Om succes te garanderen, moeten bedrijven een aantal organisatorische en technische transformaties voorbereiden en doorvoeren.

Cloud Transformation van Capgemini Invent is een oplossing die klanten begeleidt tijdens dit traject. Daarbij ligt de nadruk op veranderingsmanagement en best practices.

Onze visie

De cloud bestaat inmiddels ruim tien jaar en zal op lange termijn zonder twijfel een centrale plaats in de bedrijfsvoering blijven innemen. De vraag is niet langer of een onderneming haar resources geheel of gedeeltelijk naar de cloud zal overbrengen, maar hoe en wanneer zij gebruikmaakt van het Internet of Things (IoT), kunstmatige intelligentie (KI), big data en cloudspecifieke applicaties. Bij dit alles worden hoge eisen gesteld aan beschikbaarheid en horizontale schaalbaarheid.

Ook dit jaar blijft de hybride cloud belangrijk en bestaat er bij ondernemingen grote vraag naar verschillende cloudbenaderingen om optimaal te profiteren van alle cloudmodellen: Public, Private, Hosted, Managed of SaaS.

Gebruikmaken van de volledige waarde van de cloud vereist meer dan het implementeren van nieuwe applicaties of het buiten gebruik stellen van hardware: er moet een ingrijpende verandering van het leveringsmodel, inclusief governance, processen, rollen en vaardigheden, worden doorgevoerd.

Ons aanbod

Wij helpen uw bedrijf met het ontwikkelen van een cloudstrategie die is afgestemd op uw zakelijke uitdagingen. Onze analyse- en adviesdiensten omvatten:

  • Analyse van de strategie en het beveiligingsbeleid voor uw informatiesysteem, de volwassenheid van uw informatiesysteem, uw leveringsmodel en uw architectuur
  • Analyse van de volwassenheid van uw onderneming en uw applicaties met het oog op een overstap naar de cloud
  • Vaststelling van de gevolgen van een overstap naar de cloud voor uw onderneming
  • Formulering van een cloudstrategie voor zowel uw oudere systemen als cloudspecifieke applicaties
  • Ontwikkeling van uw routekaart voor de cloud, die u kunt delen met belanghebbenden
  • Implementatie van uw bedrijfsmodel voor de cloud
  • Gedetailleerde business case met prognoses van winst en rendement.

Bronnen

Artificial Intelligence

Hoe verovert U het hart van de klant met Kunstmatige Intelligentie: Voeg menselijke intelligentie toe

Consumenten zijn zich steeds meer bewust van ervaringen die door kunstmatige intelligentie worden ondersteund en ze zijn hier ook steeds positiever over. Ze verwachten echter wel menselijke aanwezigheid.

Gerelateerde diensten