Ga direct naar inhoud
1C-010.22 Banner Landing page FARM
Sustainability

Project FARM: een intelligent dataplatform om wereldwijde voedseltekorten op te lossen

De wereldwijde vraag naar voedsel zal in 2050 naar verwachting met 60% stijgen. Momenteel wordt het grootste deel van de wereldbevolking gevoed door kleinschalige boeren in ontwikkelingseconomieën, van wie de bestaansmiddelen onder grote druk staan. Capgemini’s Project FARM werkt samen met deze boeren en lokale NGO’s om de opbrengsten te optimaliseren en het levensonderhoud van de boeren te verbeteren door toegang te bieden tot database-inzichten.

Goed doen met gegevens in India
India is de op twee na grootste economie ter wereld (in koopkrachtpariteit) en staat wereldwijd bekend om zijn landbouwproductie, waarbij meer dan de helft van de bevolking betrokken is. Toch wordt de landbouwsector, die voornamelijk uit kleine boeren bestaat, met veel uitdagingen geconfronteerd. Door het gebrek aan toegang tot innovatie, informatie en de wereldmarkt, gebruiken veel kleine boeren nog steeds traditionele, verouderde landbouwtechnieken. Bovendien zijn ze gevoelig voor tal van externe factoren zoals klimaatverandering, verlies van biodiversiteit en schade aan gewassen, waardoor de boeren in een vicieuze armoedecirkel terechtkomen. Op microniveau zijn de boeren kwetsbaar voor een leven van de hand in de tand, en op macroniveau loopt de wereldwijde voedselvoorziening gevaar. Project FARM is een dataplatform dat bij Capgemini’s Applied Innovation Exchange (AIE) Collaboration Zone (CoZone) in Nederland is opgericht met als doel deze problemen in samenwerking met de lokale entiteiten aan te pakken door gebruik te maken van data en inzichten.

Project FARM
Met een personeelsbestand van meer dan 200.000 collega’s is Capgemini sterk vertegenwoordigd in India. Met hun steun is het Nederlandse initiatief Project FARM partnerschappen aangegaan met twee NGO’s; Change Initiatives in Kolkata (West-Bengalen) en ADT-ICAR in Baramati (Maharashtra). Met de hulp van deze partners, die rechtstreeks met kleine boeren werken, is ons team erin geslaagd om open gegevens uit het veld te verzamelen en daarmee het platform te voeden. Met behulp van Artificial Intelligence (AI) identificeert het platform patronen in de grote gegevens en genereert het inzichten over hoe de productie kan worden verhoogd en de landbouw kan worden geoptimaliseerd. De gegevens, de inzichten en de aanbevelingen worden weergegeven op een dashboard dat toegankelijk is voor de NGO’s. Deze kunnen de inzichten gebruiken en advies op maat opstellen voor boeren om de gewasproductie te optimaliseren. Patronen uit de beschikbare gegevens stellen de boeren en de ondersteunende NGO’s in staat de commerciële besluitvorming te sturen en potentiële bedrijfsrisico’s te vermijden.

Het team van Project FARM bezocht onze lokale partners en boeren in India om samen het platform te ontwerpen. Het team kon de agrarische expertise van de NGO’s en de ervaringen van de boeren uit de eerste hand gebruiken om het platform op te zetten voor betere opbrengsten, betere markttoegang en dus betere inkomens. Het begrijpen van de context van gegevens en het gebruik ervan in de praktijk is immers de sleutel tot het leveren van impact. Capgemini heeft in Kolkata en Baramati veldbezoeken afgelegd en samen met de boeren en partner-NGO’s workshops opgezet. De boeren toonden hun velden aan de Capgemini-teams om te laten zien hoe de gegevensinvoer er in de praktijk uitziet en legden uit met welke uitdagingen zij worden geconfronteerd. Er werden workshops gehouden om het besluitvormingsproces op te stellen, zoals het kiezen van de beste zaden, meststoffen etc., gedurende de verschillende seizoenen. De boeren tekenden op pen en papier wat ze van het platform verwachtten in visuals, talen en gegevens. Dit proces van samenwerking leidde tot een beter begrip van de uitdagingen van de boeren en stimuleerde hun inzet voor samenwerking en wederzijds vertrouwen bij de volledige invoering van het FARM 2.0 platform.

De reis gaat door
Capgemini wil wereldwijde problemen aanpakken door middel van technologische oplossingen. Project FARM is een poging om big data te verzamelen, inzichten te verkrijgen en deze te vertalen naar praktische adviezen die kleine boeren helpen hun levensonderhoud op microniveau te verbeteren en het probleem van de wereldwijde voedselvoorziening op macroniveau aan te pakken. Het platform is niet statisch en Capgemini-teams in alle regio’s werken eraan om het voortdurend te verrijken. Wat constant blijft, is ons streven om goed te doen met gegevens om de inkomens van kleine boeren te verhogen, zodat we de toekomst krijgen die we allemaal willen.

No people

Onze experts

Luc Baardman

Expert in Transformation

Marijn Markus

Expert in AI, Data Science