Ga direct naar inhoud

World Payments Report 2018: klanten vragen meer en meer naar digitale betalingen

16 okt. 2018

Volgens het World Payments Report 2018 van Capgemini en BNP Paribas is er sprake van een sterke groei aan digitale betalingen, gedreven door nieuw opkomende markten. Echter, het innovatielandschap op gebied van betalingen is onzeker, aangezien BigTechs[1] hun aanwezigheid laten gelden. Tegelijkertijd krijgen gevestigde dienstverleners te maken met technische en reglementaire complexiteit bij de ontwikkeling van nieuwe betaalecosystemen, die voortkomen uit een samenwerking tussen henzelf en FinTechs. Om de nieuwe betaalsector te laten groeien, zijn initiatieven vanuit de bank niet voldoende, zo blijkt uit het rapport. De brede gemeenschap van financiële dienstverleners -inclusief organisaties uit de publieke sector, de wet- en regelgeving en derden- moeten hun nieuwe rol bepalen en samenwerken met grootgebruikers van betaaldiensten om een soepele,  evenwichtige en stabiele betaalsector te realiseren.  

3>Opkomende markten stimuleren groei in non-cash transacties

Het rapport voorspelt dat de non-cash betalingen een gemiddelde omzetgroei per jaar (CAGR) van 12,7 procent kennen tot 2021. Dit volgt op een groei van 10,1 procent in 2015-2016, wat een zorgde voor een totaal aantal non-cash betalingen van 482,6 miljard.

Deze groei in non-cash wordt gedreven door nieuw opkomende markten met Rusland (CAGR  van 36,5 procent), India (33,2 procent) en China (25,8 procent) als de drijvende krachten in 2015-2016. Volgroeide markten behouden een stabiele groei van ruim 7 procent.

De opkomende markten zullen in de komende vijf jaar een gemiddelde omzetgroei per jaar van 21,6 procent laten zien, met Azië als voorloper met 28,8 procent. Naar verwachting zijn opkomende markten tegen 2021 verantwoordelijk voor de helft van alle non-cash betalingen wereldwijd, waarbij ze voor het eerst de volgroeide markten, waarvan het huidige aandeel 66,3 procent bedraagt, voorbij streven.

BigTechs openen hun e-wallets

De disruptie in de betaalsector neemt toe naarmate nieuwe technologieën vaste voet aan de grond krijgen en BigTechs en Fintechs hun intrede doen gelden. Met name e-wallets zijn sterk in opkomst en bieden een belangrijke kans voor niet-traditionele aanbieders van betaaldiensten. In 2016 was 8,6 procent van non-cash transacties (totale omvang van 41,8 miljard) afkomstig uit e-wallets, waarvan 71 procent door BigTechs werd gefaciliteerd.

Innovatie wordt complexer

Hoewel de disruptie versnelt en het aantal nieuwkomers op de markt toeneemt, is de ontwikkeling van innovatieve betaalecosystemen onderhevig aan nieuwe regelgeving, technische complexiteit en bestaande beveiligingsvereisten. Slechts 38 procent van de ondervraagde bankmanagers zegt een voortrekkersrol in nieuwe betalingsecosystemen te voorzien.

“Aangezien de vraag naar digitale betalingen sterk toeneemt, met name in opkomende markten, willen sommige banken misschien hun keuze herzien om niet op zoek te gaan naar een voortrekkersrol in nieuwe betalingsecosysteem”, aldus Anirban Bose, CEO van Capgemini’s Financial Services en lid van de Group Executive Board. “Met hun aanzienlijke marktaandeel in de betaalindustrie en de implementatie van nieuwe technologieën bevinden banken zich in een unieke positie om de markt vorm te geven.  Ze kunnen ook nieuwe inkomstenstromen creëren door innovatieve samenwerkingsverbanden aan te gaan met FinTechs en door actieve deelname in de bredere gemeenschap van financiële dienstverleners”.

Net als banken moeten ook corporate treasurers rekening houden met hun rol in het nieuwe ecosysteem, aangezien zij toegevoegde waarde-diensten verwachten die veilig, efficiënt, betrouwbaar en wereldwijd bruikbaar zijn. Zij zouden deze diensten samen met banken kunnen ontwikkelen.

“Grootgebruikers van betaaldiensten zijn ook een drijvende kracht in de ontwikkeling van innovatie in de payments-industrie. Zonder hun inbreng missen betalingsdienstaanbieders een belangrijke kans om nieuwe diensten in transactiebankieren vorm te geven, zoals cashgeldverwerking, liquiditeitsramingen en geautomatiseerde treasury”, aldus Bruno Mellado, Head of International Payments en Receivables bij BNP Paribas. “Deze aanbiedingen kunnen treasurers voorzien van de middelen om van een tactische of operationele rol over te gaan naar een meer strategische rol voor hun bedrijven.”

Indicatief voor de complexiteit van innovatie op de betalingsmarkt, zeiden veel respondenten dat de invoering van een real-time betalingsinfrastructuur werd belemmerd door een gebrek aan interoperabiliteit tussen systemen[2] (geïdentificeerd door 74,1 procent van de executives) en zwakke data- en autorisatiestandaardisatie (59,3 procent).

Als factoren die de toepassing van Distributed Ledger Technology (DLT) beperken, wees 85,9 procent op een gebrek aan interoperabiliteit, 83,1 procent op een gebrek aan duidelijkheid van de regelgeving en 77,1 procent op het vermogen om op te schalen.

Het rapport laat ook zien hoe belangrijke reglementaire en industriële initiatieven (key regulatory and industry initiatives – KRIIs) conflicten dreigen te veroorzaken als ze zich van regionaal naar mondiaal niveau verspreiden. Conflicterende KRII’s vormen een uitdaging voor de uitvoering en de werking van de KRII’s, die de overgang naar nieuwe betaalecosystemen kunnen belemmeren. Voorbeelden hiervan zijn de overlap tussen de Vijfde Anti-Money Laundering Directive (5AMLD) en PSD2, alsook de overlap tussen PSD2 en GDPR.

Methodologie rapport

Het World Payments Report 2018 bestaat uit bronnenonderzoek, gebaseerd op gesprekken met leidinggevenden en een online survey. Deze editie omvat ook de introductie van de Payments Open Banking Assessment, die kijkt naar de ontwikkeling van open banking in 16 landen vanuit een payments-perspectief.

[1] BigTechs zijn grote multinationale technologiebedrijven zoals Google, Amazon, Facebook, Apple, Alibaba, Tencent etc.

[2] Wereldwijd bestaan diverse real-time payment systemen gebaseerd op verschillende criteria met betrekking tot snelheid, volume, waarde en verrekening, zoals IMPS (India), FAST (Singapore), NPP (Australia), FPS (UK)