Ga direct naar inhoud

World InsurTech Report 2021

16 sep. 2021

Voor het eerst is 50% van de verzekeringsklanten bereid dekking te overwegen door nieuwe digitale spelers, terwijl traditionele verzekeraars strategische partnerschappen zoeken om concurrerend te blijven

InsurTechs en BigTech-spelers profiteren van een forse kapitaalinstroom om technologische ontwikkeling en innovatie te stimuleren, waardoor ze gevestigde verzekeraars steeds meer uitdagen. Dit blijkt uit CapgeminiEfmaWorld InsurTech Report 2021 dat vandaag is gepubliceerd. Nieuwe digitale spelers bieden meer personalisatie en leggen de nadruk op klantervaring, waardoor ze volwassener worden en meer klanten weten aan te trekken. In reactie hierop proberen verzekeraars hun technologische capaciteiten te versterken door samenwerking aan te gaan met of overnames te doen van InsurTechs en door over te schakelen van “digitaal doen” naar “digitaal zijn”.

Volgens het rapport hebben techgiganten en InsurTechs zich verzekerd van ongekende toegang tot kapitaal van investeerders en versterken zij hiermee hun digitale capaciteiten, waardoor hun voorsprong op het gebied van innovatie verder toeneemt. Tussen 2018-2020 voegden de 5 grootste techbedrijven, en een bekende autofabrikant die verzekeringsdiensten aanbiedt, bijna 2,5 keer de totale marktkapitalisatie toe van de 30 grootste verzekeraars wereldwijd in 2020[1]. Tegen het einde van 2020 bedroeg de totale marktkapitalisatie van beursgenoteerde InsurTechs meer dan 22 miljard US Dollar[2]. InsurTechs zijn hard op weg om een geliefde investering te worden, met een scala aan investeerders die overvloedige kapitaalstromen ondersteunen en mogelijk maken. Opportunistische durfkapitalisten en private equity-partners zetten kapitaal in de beginfase in. Terwijl herverzekeraars actief twee cruciale rollen spelen: ze maken InsurTechs mogelijk via investeringen en ze bieden essentiële acceptatiecapaciteit.

“Consumenten hebben al uitstekende digitale ervaringen op allerlei gebieden en verwachten dat ook van hun verzekeraar. Deze ontwikkeling is versterkt door de coronapandemie. Om aan deze verwachtingen te voldoen moeten verzekeraars hun waardeketen transformeren naar een modulair format met een end-to-end focus op data en customer experience. In Nederland lopen verzekeraars voorop in deze ontwikkeling in vergelijking met verzekeraars uit andere Europese landen, maar er liggen zeker nog kansen voor intensievere samenwerking tussen traditionele verzekeraars en digitale start-ups om binnen en buiten Nederland te groeien en tot een efficiëntere bedrijfsvoering te komen” zegt Cuno van Diepen, director bij Capgemini Invent.

CARE is het geheime ingrediënt van de sector

De coronapandemie heeft de intentie van klanten om een verzekering af te sluiten, aangewakkerd (een stijging van 7%). In toenemende mate trekken polishouders naar verzekeraars die een betere ‘CARE’ bieden: Convenience (Gemak), Advice (Advies) en Reach (Bereik) staan centraal bij het ontwerpen en evalueren van de effectiviteit van de customer journey. Polishouders aarzelen niet langer om een aanbieder te laten vallen in ruil voor een relevantere CARE-oplossing. Voor het eerst is 50% van de klanten bereid om een dekking door een nieuwe speler te overwegen.

Digitale technologieën onderscheidend voor nieuwe spelers met veel kapitaal

InsurTechs maken gebruik van de instroom van kapitaal van investeerders om hun CARE-aanbod verder te verbeteren met behulp van digitale technologieën, waaronder AI/predictive modelling, geavanceerde data-analyse, API/open verzekeringen en IoT/connected devices. InsurTechs zijn zich bewust van de verwachtingen van de klant. Gemak staat al enige tijd centraal in de proposities van InsurTechs, maar nu verschuiven de prioriteiten naar bereik. Hoewel gevestigde verzekeraars duidelijke uitdagingen ervaren op het gebied van data en analytics (slechts een kwart van de verzekeraars heeft vertrouwen in hun capaciteiten om met data om te gaan), zitten ze niet stil. Om deze beperkingen op te heffen, kopen veel traditionele verzekeraars digitale spelers op en gaan met hen in zee om hun capaciteiten en waardepropositie te verbeteren, met een speciale focus op bereik.

“De verzekeringssector evolueert en het sleutelwoord voor de toekomst is modulariteit. Verzekeraars moeten voorbereid zijn op een breed scala aan toekomstscenario’s. Modulaire aanbiedingen, systemen en organisatiestructuren zullen onontbeerlijk zijn om een robuuste en responsieve waardeverandering te creëren. In de komende jaren zullen de spelers in de sector worden gedefinieerd door hun kracht binnen een hypergespecialiseerde waardeketen, en verzekeraars zullen in toenemende mate orkestrators worden,” aldus Anirban Bose, CEO van Capgemini’s Financial Services en lid van de Group Executive Board.

Verzekeringen verschuiven van productverkoop naar zorg voor en bescherming van klanten. Naarmate de grenzen tussen de deelnemers in de verzekeringssector vervagen, voorspelt het rapport twee scenario’s die mogelijk worden gemaakt door blijvende toegang tot kapitaal:

  1. ‘Embedded insurance’ als toegevoegde waarde binnen ecosystemen van derden: dekking wordt ingebed op het moment van verkoop of het moment van dienstverlening, waardoor het vrijwel onzichtbaar wordt. Het bedrijfsmodel evolueert naar een B2B2C-propositie, waarbij ecosysteempartners de klantenrelaties managen.
  2. Toegevoegde waarde in het hart van complexe diensten: verzekeraars evolueren van het verkopen van producten naar het ZORGEN voor klanten door middel van voorspellende en preventieve proposities die mogelijk worden gemaakt door AI en analytics.

“Naarmate traditionele verzekeraars hun ecosystemen uitbreiden om concurrerend te blijven, moeten ze steeds meer rekening houden met de waarde die haalbaar is via vertrouwde partners, waaronder BigTechs, InsurTechs en niet-traditionele spelers zoals original equipment manufacturer (OEMs). De cijfers suggereren duidelijk dat exponentiële InsurTech-groei niet meer ophoudt, dus het leveren van superieure CARE voor klanten is essentieel. Toekomstig succes in de sector zal afhangen van de bestaande capaciteiten van spelers in de waardeketen, de bereidheid om te investeren en de wens om eigenaar te zijn van de klantrelatie”, zegt John Berry, CEO van Efma.

Onderzoeksmethodologie

Het World InsurTech Report (WITR) 2021 is gebaseerd op onderzoeksinzichten uit talloze enquêtes, rondetafelgesprekken en interviews: World InsurTech Report 2021 Rondetafelgesprekken, World InsurTech Report 2020-2021 Executive Interviews, 2020 Global Insurance Executive Interviews, 2020-2021 Global Insurance Voice of the Customer Survey, Capgemini COVID-19 Consumer Survey 2021, Capgemini InsurTech Landscape Study 2020-2021, 2021 InsurTech partnership en analytics analyse. Het rapport bevat een analyse van meer dan 900 InsurTechs in de Verenigde Staten en Europa, opgesplitst in drie brede categorieën als full carriers, distributeurs, en enablers. De analyse levert inzichten op over de InsurTech-groeisnelheid tussen 2020-2021 en de verkregen financiering voor de periode 2020-2021.

[1] Capgemini financiële analyse gebaseerd op data van Yahoo Finance en CompaniesMarketCap.

[2] Capgemini financiële analyse gebaseerd op data van CompaniesMarketCap.