Ga direct naar inhoud

Intelligent Automation biedt energie- en nutsbedrijven wereldwijd voordeel

28 mei 2019

De internationale energie- en nutssector maakt steeds meer gebruik van intelligent automation. Zo neemt het gebruik van Artificial Intelligence (AI) aanzienlijk toe sinds 2017. Toch onderschat het management het volledig potentieel van deze sector, waarbij grootschalige projecten op de achtergrond zijn geraakt. Dit blijkt uit het recent onderzoek van het Capgemini Research Institute.

Uit het rapport “Intelligent Automation in Energy and Utilities: the next digital wave”  blijkt dat de voordelen van intelligent automation door respondenten over de hele wereld nog worden onderschat. In Nederland zijn de cijfers minder uitgesproken. Zo onderschat 40% van de Nederlandse leidinggevenden de voordelen op gebied van klanttevredenheid tegenover 48% wereldwijd. Als het gaat om voordelen op gebied van kostenbesparing, zijn de cijfers respectievelijk 26% tegenover 47%.

Daarnaast implementeert 16% van de Nederlandse energie- en nutsbedrijven quick-win use cases (tegenover 18% wereldwijd) en past slechts 2% meerdere automation use cases op schaal toe (tegenover 15% wereldwijd).

Het rapport laat zien dat het traditionele energie- en nutsbedrijfmodel wereldwijd onder druk staat, mede door technologische veranderingen en de toegenomen concurrentie. Ook meldt het rapport dat automation en AI deze bedrijven kunnen helpen om te voldoen aan klimaatdoelstellingen en de groeiende vraag naar schone, goedkope en betrouwbare energie.

Het onderzoek toont aanzienlijke verschillen tussen sectoren en landen als het gaat om opschaling van automatisering.

  • In Nederland heeft 2% van de energie- en nutsbedrijven intelligent automation initiatieven op grote schaal ontplooid, tegenover 23% in USA, 16% in Frankrijk en 13% in India.
  • Een vijfde (20%) van de leidinggevenden implementeert intelligent automation op grote schaal, vergeleken met slechts 6% van de waterbedrijven.

Hoewel de sector veel waarde ontleent aan intelligent automation in vergelijking met andere sectoren, is het van cruciaal belang om de sector een niveau hoger te brengen door opschaling, het aangrijpen van quick-wins en het overwinnen van de kritieke digitale ‘skills gap’.

De belangrijkste bevindingen van de studie, die 529 energie- en nutsbedrijven ondervroeg, zijn onder meer:

Intelligent automation levert aanzienlijke voordelen op

De energiesector ziet nu al grote voordelen van automation, zoals het stimuleren van bedrijfsactiviteiten, topline groei en klantbetrokkenheid. Een hoger percentage van de leidinggevenden in de energiesector gaf bovendien aan dat ze voordeel halen uit hun automation initiatieven, in vergelijking met respondenten uit alle sectoren.

De volgende percentages vertegenwoordigen de Nederlandse leidinggevenden binnen de energiesector, vergeleken met alle respondenten wereldwijd, uit alle sectoren

  • 39% zag een toename van operationele kwaliteit (alle sectoren: 30%)
  • 48% zag een toename in het aantal klanten (alle sectoren: 27%)
  • 80% verbeterde de klantervaring door een hogere reactiesnelheid (alle sectoren: 60%)
  • 77% zag een afname in het aantal processen met betrekking tot vragen en aankopen (alle sectoren: 61%).

Abhijeet Bhandare, Chief Automation Officer bij GE Power, legt uit. “We hebben zeer duidelijke criteria gedefinieerd voor de use cases van de automation. We hebben bijna 200 ideeën in de pijplijn en gemiddeld zal ongeveer 50% tot 60% daarvan worden afgewezen. Het is belangrijk om uw aandacht te richten op de resterende 50%, omdat deze de meeste waarde opleveren. Daarbij moet u de juiste criteria hebben – of het nu gaat om waarde, efficiëntie, kostenbesparingen of de opportuniteitskosten. Organisaties moeten zich meer richten op kwaliteit dan op kwantiteit van de use cases.”

80% van de organisaties mist quick wins

Slechts 18% van de energie- en nutsbedrijven wereldwijd gebruikt quick-win use cases. Deze zijn weinig complex in levering, maar leveren grote voordelen op zoals voorspellingen, energiehandel, rendementsoptimalisatie). In plaats daarvan richt 38% zich op use cases die eenvoudig te implementeren zijn, maar een lage winst opleveren.

Skills gap belemmert opschaling

Verschillende uitdagingen in het bedrijfsleven belemmeren opschaling, volgens de respondenten. Zo zegt 39% van de Nederlandse respondenten dat de organisatie terughoudend is om te experimenteren met technologie die werknemers zou kunnen vervangen. Ander uitdagingen zijn een gebrek aan coördinatie tussen verschillende bedrijfsunits (32%) en een gebrek aan leiderschap (30%).

Ook een gebrek aan vaardigheden vormt een obstakel. Zo zegt 45% van de Nederlandse respondenten dat werknemers geen nieuwe vaardigheden willen aanleren. Daarnaast hebben organisaties moeite om bekwaam (of omgeschoold) personeel te behouden, aldus 43% van de respondenten.

Philippe Vié, Global Head of Energy & Utilities bij Capgemini: “De energie- en nutssector ziet nu al het verschil dat intelligent automation kan maken bij het verbeteren van de bedrijfsefficiëntie, klanttevredenheid en omzet. Leidinggevenden maken de inzet van automation terecht tot een van hun topprioriteiten. Nu moet de focus verschuiven naar de factoren die het mogelijk maken om de schaalbaarheid van multiple use cases te vergroten. Dit zijn bijvoorbeeld een investering in specialistisch talent, een meer geïntegreerde coördinatie tussen business units en een grotere betrokkenheid van de leidinggevenden. Na de voordelen van automatisering te hebben geproefd, moeten energie- en nutsbedrijven hun investeringen nu verdubbelen om de volle vruchten te kunnen plukken.”

Onderzoeksmethodologie

Het Capgemini Research Institute voerde een primair onderzoek uit onder 529 leidinggevenden (managementlevel of hoger) in energie- en nutsorganisaties die experimenteren met automatisering of deze implementeren. De respondenten waren gevestigd in zeven landen – de Verenigde Staten, Duitsland, India, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Nederland en Zweden – en in vijf subsectoren: elektriciteitsbedrijven, olie en gas, energiediensten, waterbedrijven en elektriciteits- en gasbedrijven.

Het rapport kan hier worden gedownload

Voor meer achtergrondinformatie over intelligent automation in alle sectoren: ‘Reshaping the future: Unlocking automation’s untapped value’, een studie van Capgemini Research Institute uit 2018.

Voor een volledig beeld van trends in de Energy & Utilities branche, zie World Energy Markets Observatory 2018