Ga direct naar inhoud

Eco-digitale economie zal de komende vijf jaar wereldwijd in omvang verdubbelen tot bijna 33.000 miljard dollar

24 jan. 2024

Het nog niet benutte potentieel van digitale technologieën is enorm en de waarde van deze eco-digitale economie [1], gedreven door digitalisering en duurzaamheid, zal naar verwachting verdubbelen tegen 2028. Dat blijkt uit het nieuwste rapport van het Capgemini Research Institute, ‘The Eco-Digital Era™: The dual transition to a sustainable and digital economy‘, dat is ontwikkeld in samenwerking met het Digital Value Lab van het Digital Data and Design Institute aan Harvard. Het implementeren van digitale technologieën heeft organisaties in staat gesteld hun energieverbruik met bijna een kwart te verminderen en heeft geleid tot een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met 21% in de afgelopen vijf jaar. In de dubbele overgang naar een duurzame en digitale economie die niet alleen economische waarde levert, maar ook ecologische en sociale waarde, zal de schaalvergroting van digitale adoptie economische groei stimuleren met duurzaamheid als kern.

Dit eco-digitale tijdperk, dat meer samenwerking en platformgedreven is dan ooit tevoren, leidt tot nieuwe bedrijfsmodellen en inkomstenstromen, evenals een verbeterde efficiency, door data, cloudtechnologie, collaboratieve ecosystemen en intelligengte producten en diensten. Volgens het rapport zijn zeven op de 10 organisaties het erover eens dat digitaal-gedreven bedrijfsmodellen een belangrijke bijdrage zullen leveren aan de inkomstengroei in de komende drie tot vijf jaar. Bovendien verwacht 60% dat dergelijke bedrijfsmodellen meer inkomsten zullen genereren dan traditionele bedrijfsmodellen.

“In het eco-digitale tijdperk wordt er meer onderzoek gedaan naar de waarde van digitale technologieën voor het bedrijfsleven – bijvoorbeeld door de schaalbaarheid van data en cloud, en door digitale technologieën een cruciale rol te laten spelen bij het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen. Er is ook een snelle evolutie van opkomende technologieën, zoals generatieve AI en synthetische biologie, en meer samenwerking waardoor digitale ecosystemen ontstaan,” zegt Dr. Suraj Srinivasan, Philip J. Stomberg, Professor of Business Administration aan de Harvard Business School en hoofd van het Digital Value Lab aan het Digital Data and Design Institute aan Harvard. “Deze verschuiving is echt fundamenteel, sectoroverschrijdend en mondiaal van aard. Een van de grootste vragen die organisaties moeten aanpakken en managen naarmate ze groeien, is weten wat ze moeten centraliseren en wat ze moeten decentraliseren in termen van platformarchitectuur en vooral data governance.”

Grootschalige mainstream technologieën zullen de meeste waarde opleveren

Investeringen in digitale transformatie – van het opschalen van mainstream technologieën en het implementeren van cybersecuritymaatregelen tot het omscholen van het personeelsbestand en het automatiseren van bedrijfsprocessen – zullen de komende vijf jaar naar verwachting het meeste rendement opleveren, van 4% op dit moment tot 14% in 2028.

Volgens het rapport bevindt ongeveer de helft van de organisaties (48%) zich in de planningsfase of is actief bezig met het ontwikkelen van strategieën om het potentieel van opkomende technologieën zoals edge computing en generatieve AI te benutten. Het zijn echter de mainstream technologieën zoals data- en analytics-technologieën en cloud op schaal waarvan organisaties denken dat ze de komende vijf jaar de krachtigste zakelijke voordelen zullen opleveren.

De eco-digitale economie is anders dan alles wat ervoor is gekomen, en de maatschappij heeft slechts een fractie van het overkoepelende potentieel benut dat mainstream technologieën zoals cloud, AI en automatisering in zich dragen“, zegt Fernando Alvarez, Chief Strategy and Development Officer bij Capgemini en lid van de Group Executive Board. “Organisaties zullen gebruik moeten maken van gerichte efficiëntieverbeteringen in hun kernactiviteiten, mogelijk gemaakt door digitalisering, om investeringen vrij te maken ter ondersteuning van hun duale transitie. We staan aan het begin van een nieuw transformatietijdperk en we hebben nog maar een tipje van de sluier opgelicht over hoe digitale technologieën kunnen helpen om aanzienlijke economische, ecologische en maatschappelijke voordelen te realiseren.

De implementatie van digitale technologieën heeft organisaties in staat gesteld hun energieverbruik met bijna een kwart te verlagen

Alleen al in de afgelopen vijf jaar heeft de toepassing van digitale technologieën organisaties in staat gesteld hun energieverbruik met bijna een kwart (24%) te verlagen en de uitstoot van broeikasgassen met 21% te verminderen. In het rapport wordt geschat dat de vermindering van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen door het gebruik van digitale technologieën tegen 2028 groter zal zijn dan de verwachte toename van de uitstoot die wordt toegeschreven aan digitaal.

Bijna 40% van de beroepsbevolking zal de komende 3-5 jaar worden ingezet voor digitale initiatieven

De wereldwijde beroepsbevolking zal een aanzienlijke transformatie nodig hebben om gelijke tred te houden met de technologische vooruitgang in verschillende sectoren. Nu 64% van de organisaties investeert in het bijscholen van hun bestaande personeelsbestand, is er behoefte aan flexibele kaders die een snelle evolutie mogelijk maken.

Methodologie

Het Capgemini Research Institute ondervroeg 1.500 senior executives (directeursniveau en hoger) van 1.350 grote organisaties met elk een jaaromzet van meer dan 1 miljard dollar (of een jaarbudget van meer dan 50 miljoen dollar voor entiteiten in de publieke sector) en 150 startups met elk een waarde van meer dan 1 miljard dollar, die allemaal actief meerdere digitale initiatieven nastreven en/of een uitgebreide digitale strategie hebben. Het instituut voerde ook diepte-interviews uit met 26 senior leidinggevenden en experts uit de sector. De organisaties kwamen uit verschillende sectoren, waaronder de auto-industrie, consumentenproducten, detailhandel, biowetenschappen, bankwezen en vermogensbeheer, schadeverzekeringen, telecom, energie- en nutsbedrijven, lucht- en ruimtevaart en defensie, technologie, industriële productie en de publieke sector. Ze zijn gevestigd in 14 landen in Noord-Amerika, Europa en APAC.

Noten

[1] De eco-digitale economie verwijst naar een tweeledige overgang naar een economie die niet alleen economische waarde levert, maar ook ecologische en sociale waarde. In het eco-digitale tijdperk wordt er meer onderzoek gedaan naar de waarde van digitale technologieën voor het bedrijfsleven, spelen digitale technologieën een cruciale rol in het bereiken van duurzame doelen, evolueren opkomende technologieën zoals generatieve AI en synthetische biologie snel en ontstaat er meer samenwerking in digitale ecosystemen.