Ga direct naar inhoud
Webpage-banner-E-Gov-benchmark-r

EGOVERNMENT BENCHMARK 2021

Europese overheden betreden een nieuw digitaal tijdperk.

In de jaarlijkse studie, die onder leiding van Capgemini en consortiumpartners, IDC en Politecnico di Milano voor de Europese Commissie is uitgevoerd, wordt de beschikbaarheid en kwaliteit van digitale overheidsdiensten geëvalueerd. De eGovernment Benchmark 2021 komt tot de conclusie dat steeds meer overheidsdiensten online beschikbaar zijn, maar dat verdere investeringen in bijvoorbeeld eID en het hergebruik van data, nodig zijn om de digitale dienstverlening nog een stap verder te brengen.

In het Insight Report worden de belangrijkste hoogtepunten van de beoordeling van e-overheidsdiensten in 36 landen gepresenteerd: de 27 lidstaten van de Europese Unie, en daarnaast IJsland, Noorwegen, Montenegro, de Republiek Servië, Zwitserland, Turkije, het Verenigd Koninkrijk, Albanië en Macedonië (aangeduid als de EU27+), gepresenteerd.

De eGovernment Benchmark evalueert de digitale dienstverlening aan de hand van vier dimensies:

  • Gebruikersgerichtheid: geeft aan in hoeverre een dienst online wordt geleverd, de mobiele gebruiksvriendelijkheid ervan en de bruikbaarheid ervan (in termen van beschikbare online ondersteuning en feedbackmechanismen).
  • Transparantie: geeft aan in hoeverre overheden transparant zijn over het proces van dienstverlening, beleidsvorming en de ontwikkeling van digitale services, alsook het gebruik van persoonlijke data.
  • Digitale bouwstenen: geeft aan in welke mate de technische en organisatorische randvoorwaarden voor de levering van e-overheidsdiensten aanwezig zijn, zoals elektronische identificatie en authentieke gegevensbronnen.
  • Grensoverschrijdende diensten: geeft aan in hoeverre gebruikers van overheidsdiensten uit een ander Europees land gebruik kunnen maken van de onlinediensten.