Ga direct naar inhoud

Anticorruptiebeleid van de Group

In het beleid worden de anticorruptiebeginselen die in onze Code of Business Ethics zijn vastgelegd, in detail uiteengezet. Ook worden hierin onze anticorruptienormen gedefinieerd.

Capgemini tolereert geen enkele vorm van corruptie; het is in strijd met de waarden van de Group. Dit anticorruptiebeleid van de Group is van toepassing op al onze medewerkers, op alle niveaus van de Group. Overtredingen zijn sanctioneerbaar.

Het naleven van anticorruptieregels en -voorschriften leidt tot beter zakendoen, inclusief vertrouwen en concurrentievermogen. En het voorkomt reputatieschade en geëscaleerde projectkosten voor Capgemini.

De doelstellingen van dit anticorruptiebeleid van de Group zijn:

 • identificeren en verduidelijken van de verschillende soorten corrupte praktijken en uitleggen wat ze illegaal maakt;
 • het definiëren van Group-normen voor activiteiten, zoals promotionele uitgaven en bedrijfssponsoring, die kunnen leiden tot corrupte praktijken of als zodanig geïnterpreteerd kunnen worden;
 • uiting geven aan onze overtuiging dat eerlijkheid het concurrentievermogen bevordert. Door integriteit onze dagelijkse handelingen te laten sturen – van onderzoek tot marketing, van dagelijkse routinetaken tot strategische ontwikkeling – beschermen en verzekeren we de duurzaamheid van de groei van de Group op lange termijn. In een wereld waarin de concurrentie toeneemt, wordt integriteit gewaardeerd door onze klanten, zakenpartners, werknemers en de maatschappij in het algemeen.
  <div class="row">
    <div class="col-12 text-left">
      <a href="https://www.capgemini.com/nl-nl/wp-content/uploads/sites/7/2021/03/210212_GACP_v3_English-1.pdf" id="btn-1560762334357" class="section__button btn-general" target="_self">Group Anti-Corruption Policy</a>
    </div>
  </div>

Om onze reputatie en zakelijke integriteit te beschermen, streeft Capgemini ernaar alleen zaken te doen met derden die onze hoge ethische normen delen.  Wij verwachten van onze leveranciers dat zij zich hiertoe verbinden door de Capgemini Suppliers Standards of Conduct te ondertekenen, waarin ook de verplichting is opgenomen om de anticorruptiewetgeving na te leven en vermeende of daadwerkelijke belangenconflicten te vermijden.

Onze gedragscode voor leveranciers schetst de verplichting van onze leveranciers om zaken te doen met de hoogste normen van integriteit, waarbij alle vormen van corruptie, omkoping, afpersing of verduistering, en oneerlijke handelspraktijken worden vermeden.

  <div class="row">
    <div class="col-12 text-left">
      <a href="https://www.capgemini.com/nl-nl/onze-onderneming/gedragscode-voor-leveranciers/" id="btn-1560760953271" class="section__button btn-general" target="_self">Supplier Standards of Conduct</a>
    </div>
  </div>