Gedragscode voor leveranciers

De Capgemini Gedragscode voor leveranciers beschrijft wat wij minimaal verwachten van onze leveranciers op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen, ethiek en bestrijding van omkoping, naleving van regelgeving en codes voor zakendoen. Van alle leveranciers van Capgemini wordt verwacht dat zij zich houden aan onze Gedragscode voor leveranciers, zonder uitzondering, en ongeacht het type en de waarde van de zaken die we samen doen.

De gedragscode omvat onze principes met betrekking tot de naleving van internationale, nationale en lokale wetgeving, mensenrechten, arbeidsrechten en moderne slavernij. Ze beschrijven ook de verplichting van onze leveranciers om integer zaken te doen, waarbij alle vormen van corruptie, omkoping, afpersing of verduistering en oneerlijke handelspraktijken worden vermeden.

Related Pages

Duurzaamheid van het milieu

Onze duurzaamheidsstrategie op milieugebied draait om het minimaliseren van onze eigen impact...

Responsible Delivery

Responsible delivery bij Capgemini betekent dat onze inkoopactiviteiten voldoen aan strikte...

Onze dienstverlening aan klanten

Ons inzetten om onze klanten te ondersteunen bij hun duurzaamheidsvraagstukken

Leiderschap, waarden en ethiek

Ons commitment aan de hoogste ethische normen en onze eigen kernwaarden ligt ten grondslag...

Onze inzet voor onze mensen

We hebben altijd een uitzonderlijk sterke focus gelegd op het werven en onderhouden van een...