Ga direct naar inhoud

Prioriteren van Employee Experience: De sleutel tot succesvolle HR IT Implementaties

Pieter Jacobs; Soukayna Maqdache
Apr 30, 2024

In de wereld van HR is het implementeren van nieuwe HR IT-systemen vaak een uitdagende en complexe taak. Te vaak zien we dat deze implementaties verzanden in lange trajecten, waarbij doelstellingen uit het oog worden verloren. De focus verschuift naar het live brengen van het systeem, terwijl de behoeften en ervaringen van de medewerkers naar de achtergrond verdwijnen. Dit leidt niet alleen tot projectmoeheid en budgetoverschrijdingen, maar ook tot een toename van complexiteit en een gebrek aan Employee Experience.

In deze blog willen we vanuit Capgemini Invent het belang benadrukken van het prioriteren van de Employee Experience bij HR IT-implementaties, en laten zien hoe een mensgerichte aanpak kan leiden tot succesvolle resultaten en betere bedrijfsprestaties.

Implementaties van HR-systemen zijn lang niet altijd succesvol. Ze verzanden vaak in lange trajecten waar project moeheid, veranderende omstandigheden en teamwisselingen vaak leiden tot uit het oog verliezen van de oorspronkelijke doelstellingen. Het live brengen van het systeem wordt dan een doel op zich en onder verwijzing naar Minimum Viable Product verdwijnen steeds meer doelstellingen naar de achtergrond. Niet zelden is het resultaat zelfs dat er juist meer in plaats van minder complexiteit is ontstaan.

Bij de start is al duidelijk dat projecten met hoge kosten gepaard gaan, maar gaandeweg lopen die alleen maar verder uit de hand. En zie dan de beoogde business case nog maar eens te behalen.

Daarnaast brengt een dergelijke implementatie ook nog eens een zware belasting op de projectmedewerkers en wordt er ook een flink beroep gedaan op de hele organisatie voor allerhande adhoc verzoeken. En doe je het goed, dan heb je ook nog een flink verandertraject te gaan want zeker waar het HR-systemen betreft raakt het alle medewerkers. Invoering van self service voor manager en medewerker bijvoorbeeld is noodzakelijk maar ook ingewikkeld. Medewerkers moeten tijd besteden aan het leren van nieuwe tools, zich aanpassen aan gewijzigde werkprocessen en cultuur en waarschijnlijk weerstand overwinnen tegen veranderingen. Om nog maar te zwijgen over de impact op IT-medewerkers en integratie in het gehele systeemlandschap.

Het onderkennen van deze complexe uitdagingen is essentieel voor deze projecten, waarbij de sleutel tot succes ligt bij het centraal stellen van de medewerker. Het begrip Employee Experience is inmiddels genoegzaam bekend.

Gedurende de ontwikkel- en implementatiefase, dient er geredeneerd te worden vanuit de wensen en ervaringen van medewerkers. Ondanks dat dit een simpele oplossing lijkt, zien we bedrijven hiermee stoeien en leven er nog behoorlijk wat misverstanden over Employee Experience. Zo horen wij met enige regelmaat uitspraken over Employee Experience waar we graag de keerzijde van belichten:

 • “Door Employee Experience als uitgangspunt te nemen worden de kosten van het traject hoger, want het heeft tot doel om het iedereen naar de zin te maken, wat dus leidt tot meer customization”.
   
  Integendeel, door direct de medewerker centraal te stellen en zodoende aan het begin van het proces zorgvuldig te inventariseren wat verschillende groepen medewerkers (geinventariseerd naar aanleiding van afdeling, rol, werkwijze, etc.) nodig hebben in welk HR-proces is er minder noodzaak voor betrokkenheid en customization tijdens de implementatie. Dit leidt tot een efficiëntere en effectievere aanpak, wat uiteindelijk zelfs resulteert in lagere kosten.
 • “Employee Experience is een ‘’nice to have’’. Gebruikersvriendelijkheid is ondergeschikt aan functionaliteit, waarom zou het gebruik van een systeem als prettig moeten worden ervaren? Het moet vooral kunnen doen waarvoor het bedoeld is.”

  Gebruikersvriendelijkheid is cruciaal, omdat het de adoptie en effectiviteit van systemen positief beïnvloedt. Een systeem dat gemakkelijk in gebruik is, bevordert zodoende de naleving van processen en stimuleert het gebruik ervan. Het ontwerp van het systeem en het proces eromheen stelt de gebruiker in staat om de volledige reikwijdte van de functionaliteit op een intuïtieve en effectieve manier te benutten. Het wordt hierdoor voor medewerkers eenvoudiger om alle HR-zaken te beheren, waardoor excuses voor het niet gebruiken van systemen verleden tijd zijn en er daadwerkelijk verbeterde efficiëntie en effectiviteit in de HR-operatie ontstaat.
 • “Employee Experience gaat over medewerkers, terwijl managers de meest intensieve gebruikers zijn van HR systemen.”

Employee Experience richt zich op het creëren van een positieve en productieve werkomgeving voor medewerkers. Managers, eveneens medewerkers, spelen een cruciale rol in dit proces. Aangezien managers vaak verantwoordelijk zijn voor het aansturen van teams en het nemen van HR-gerelateerde beslissingen, kunnen zij worden beschouwd als intensieve gebruikers van systemen en processen die verband houden met Employee Experience. Het benadrukt het belang van het afstemmen van HR-oplossingen op de behoeften en ervaringen van zowel medewerkers als managers.

Wij als Capgemini Invent ervaren voordelen van het prioriteren van de medewerker in uw organisatie en de mensgerichte manier van systeemimplementatie, te weten:

 • Verbeterde medewerkersbetrokkenheid: Wanneer werknemers het gevoel hebben dat hun behoeften en verwachtingen meegenomen zijn tijdens het implementatieproces, zijn ze eerder geneigd om met het systeem te werken en productief te zijn. 
 • Kosten- en tijdsbesparing: Een goed ontworpen HR IT-systeem dat voldoet aan de behoeften van werknemers zal tijd en kosten voor ondersteuning en onderhoud verminderen.
 • Betere datakwaliteit: Een mensgerichte manier van HR IT systeem implementatie zorgt voor data die consistent en accuraat verzameld is. Dit leidt tot betere kwaliteit van data en uiteindelijk tot betere strategische beslissingen.
 • Verbeterde uitstraling op de arbeidsmarkt: Door de nadruk te leggen op de Employee Experience en te voorzien in essentiële faciliteiten, stel je je medewerkers in staat zich te concentreren op wat echt belangrijk is in hun dagelijkse werkzaamheden. Hiermee geef je een duidelijke boodschap af dat je hun behoeften serieus neemt en hun input waardeert. Deze benadering draagt bij aan een versterking van je imago en helpt bij het aantrekken en behouden van toptalent.
 • Optimale afstemming van systemen op processen: Door tijdig input te verzamelen bij medewerkers wordt duidelijk hoe processen ingericht zijn en waar toekomstig systeem moet worden geconfigureerd naar aanleiding van proces en vice versa.

Klik hier om meer te lezen over een succesvolle klantcasus bij Canon Production Printing.


Nu vraagt u zich wellicht af of u dit zelf kunt vormgeven en waar u dient te beginnen met een mensgerichte aanpak? Natuurlijk bent u in staat een dergelijke aanpak vorm te geven, de belangrijkste middelen heeft u immers in huis, dit zijn uw eigen medewerkers. Onze tips zijn:

 • Prioriteer de Employee Experience; Ontrafel de verschillende employee journeys (onboarding, learning & development, etc.) binnen uw organisatie en maak onderscheid in mens, proces en technologie zodat inzichtelijk wordt waar de nieuwe technologie een rol gaat spelen en wie daarbij betrokken dient te worden.
 • Stel de mens centraal; Bevraag uw personeel en ga met ze in gesprek en doorgrond welke rol technologie speelt in hun werkzaamheden en waar deze van het meeste waarde is en waar het grootste verbeterpotentieel ligt.
 • Valideer kwantitatieve data met kwalitatieve data; Verkrijg een meer volledig en diepgaand begrip van de situatie binnen uw organisatie door de betekenis achter cijfers te kunnen interpeteren. Hierdoor kunt u contextuele inzichten opdoen die helpen bij een passende implementatie van het toekomstige systeem.

Het centraal stellen van de Employee Experience is essentieel een succesvolle HR IT implementatie. Door een mensgerichte benadering kunnen organisaties profiteren van verbeterde betrokkenheid van medewerkers, kostenbesparingen en een sterker imago op de arbeidsmarkt.

Met een beetje extra inspanning aan de voorzijde van het traject bespaart u een hoop tijd, inspanning en zorgen aan het einde. Dit stelt u en uw medewerkers in staat om in de toekomst te focussen op boeiendere en meer strategische onderwerpen, waardoor uw HR-organisatie naar een hoger niveau getild wordt. Mocht u hier toch hulp bij nodig hebben of wilt u meer weten?

Download hier onze HR CloudWatch voor meer informatie over het HR IT landschap en een mensgerichte aanpak. Of benader een van onze experts voor een oriënterend gesprek.

Maak kennis met onze experts

Pieter Jacobs

Director Employee Experience & HR
Pieter Jacobs heeft meer dan 20 jaar ervaring in de uitvoering en aansturing van HR-transformaties met een technologie component in een internationale context bij grote multinationals in binnen- en buitenland. De senior rollen die hij vervulde gebruikt hij om onze klanten te adviseren en te helpen naar een moderne HR-organisatie die in staat is de business op strategische wijze te ondersteunen en drijvend te zijn in de veranderingen die hiervoor nodig zijn.

Soukayna Maqdache

DE&I Community Lead Capgemini Invent NL
Wat voor mij belangrijk is in mijn rol, is het creëren van een omgeving waarin collega’s zich vrij voelen om inbreng te geven in hoe wij met z’n allen samen kunnen werken aan een meer divers en inclusiever Capgemini Invent. Hierbij vind ik het persoonlijk belangrijk dat iedereen volledig zichzelf kan zijn, dag in, dag uit. Zonder hierop in te hoeven leveren om zich volwaardig onderdeel van onze organisatie te voelen. Ik geloof oprecht dat wij met onze mensen, enthousiasme en daadkracht, een organisatie vormen waarop we trots kunnen zijn.