Uitvoeringsorganisaties

Capgemini zorgt voor verbeterde, versnelde en efficiënte dienstverlening in het domein van belastingheffing en sociale zekerheid. We bieden toonaangevende en duurzame oplossingen voor opdrachtgevers die zekerheid in dienstverlening eisen. Grote klanten in deze markt zijn Belastingdienst, UWV en Ministerie voor OCW.

Wendbaarheid is de norm, excellente uitvoering blijft het uitgangspunt.

Het idee dat een overheidsorganisatie gedijt bij dezelfde inrichting als een commercieel bedrijf is achterhaald. Echter, het verlangen naar structureel flexibele overheidsorganisaties leeft bij alle partijen in de omgeving van deze organisaties: burgers, media en opdrachtgevers. Dit vermogen is in de organisatie in te bouwen en de kosten daarvan zijn beheersbaar.

Op basis van onze ervaringen, hebben we zeven principes geïdentificeerd die elke overheidsorganisatie zullen helpen een sluitende IT-strategie te formuleren. Met deze benadering kan een overheidsorganisatie de veranderlijkheid verwezenlijken die deze tijd van hen vraagt.

Onderwijs

Capgemini helpt het Ministerie van OCW, haar uitvoeringsorganisaties als ook onderwijsinstellingen en satellietorganisaties met het optimaliseren en innoveren van hun bedrijfsvoering en informatiehuishouding. Dit doen we door vanuit een integraal besturingsperspectief onze kennis van de onderwijsmarkt en –materie te combineren met onze ervaring op het gebied van businessanalyse, informatiebeleid, keteninformatisering, architectuur en regievoering.

Wij hebben informatiearchitectuurtrajecten uitgevoerd bij diverse (onderwijs-) instellingen en hebben uitgebreide ervaring met het implementeren van diverse informatiesystemen in het hoger onderwijs en de MBO-sector. Ook hebben wij ervaring met de begeleiding van centralisatie of juist decentralisatie van ondersteunende functies in onderwijsinstellingen, procesoptimalisatie en interimmanagement, onder andere bij de hogescholen.

Tenslotte zijn wij de partner voor de ontzorging van de instellingen door het overnemen van delen van of zelfs hun gehele ICT-voorziening.

Contact

Dank voor het verzenden van dit formulier. We hebben uw formulier in goede orde ontvangen. Een collega van ons neemt op korte termijn contact met u op over uw verzoek/aanvraag.

Het spijt ons, maar het insturen van het formulier is mislukt. Probeer het nog eens