CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Onze benadering van maatschappelijk verantwoord ondernemen

Architecten van een positieve toekomst

Onze missie is het inzetten van onze expertise om een positieve verandering te realiseren

Met ons streven om de “Architecten van een positieve toekomst” te zijn, geven wij uiting aan onze vernieuwde maatschappelijke ambitie: wereldwijde erkenning als toonaangevende verantwoordelijke onderneming die haar expertise inzet om een positieve impact te realiseren. Duurzaamheid kan niet meer los worden gezien van onze bedrijfsvoering en staat tegenwoordig centraal bij alles wat we doen. We brengen verandering teweeg door onze werkwijzen en de persoonlijke inzet van onze collega’s. Samen met klanten en partners werken we aan oplossingen die duurzaam milieubeheer bevorderen, samenlevingen voorbereiden op de impact van de digitale en automatiseringsrevolutie, en inclusiviteit op de werkvloer stimuleren om de diversiteit van onze veelzijdige samenleving te weerspiegelen.

Een vernieuwde strategie

We hebben al drie belangrijke en meetbare doelstellingen bepaald die we in 2020 gehaald moeten hebben

  • Diversiteit: het creëren van een inclusieve werkplek en het aantrekken en behouden van een divers personeelsbestand dat zowel Capgemini als onze medewerkers laat gedijen.
  • Digitale inclusiviteit: het inzetten van onze vaardigheden om samenlevingen voor te bereiden op de impact van de digitale en automatiseringsrevolutie.
  • Duurzaamheid van het milieu: het minimaliseren van onze impact op het milieu, bouwen aan zakelijke veerkracht tegen klimaatverandering en het ondersteunen van klanten bij hun duurzaamheidsvraagstukken.

De basis van deze drie belangrijke doelstellingen wordt gevormd door medewerkersbetrokkenheid. Door gebruik te maken van de passie en creativiteit van onze medewerkers kunnen we deze veranderingen binnen de organisatie stimuleren.

De doelstellingen voor 2020

  • 25% van het executive management is vrouw.
  • 34% van onze totale personeelsbestand is vrouw.
  • 20% minder CO2-uitstoot per werknemer vergeleken met 2015.
  • 80% van onze maatschappelijke initiatieven is gericht op digitale inclusiviteit.

Nieuwe aandacht voor digitale inclusiviteit

We streven naar een maximale maatschappelijke impact door een duidelijke focus op digitale inclusiviteit, waarbij we onze specifieke vaardigheden en competenties inzetten voor met name de meest achtergestelde bevolkingsgroepen. Voor nog meer impact werken we samen met innovatieve partners om tastbare resultaten te leveren.

Omdat 80% van onze maatschappelijke initiatieven gericht is op digitale inclusiviteit en toekomstige vaardigheden in 2020, gaan we samenwerkingsverbanden aan met wereldwijde maatschappelijke organisaties en andere bedrijven en instellingen. Momenteel werken we aan een wereldwijd vrijwilligersbeleid en een centrale academie voor digitale inclusiviteit.

Gedragsverandering stimuleren voor een positieve impact

We zijn al bezig met het uitrollen van programma’s en een groepsbeleid ter ondersteuning van diversiteit, digitale inclusiviteit en duurzaamheid. Hieronder volgen enkele hoofdpunten uit 2017.

Bevorderen van vrouwelijk talent

In 2017 implementeerden we speciale programma’s voor talentvolle vrouwen bij de meeste dienstverlenende afdelingen en bij Financiën. Drie daarvan werden wereldwijd uitgerold: het OWL-programma (Outstanding Women in Leadership), met deelneemsters uit negen landen; het MAPP-programma (Mentoring and Protégé Progression), met deelneemsters uit zes landen; en het ‘We Lead’-programma, met deelneemsters van financiële afdelingen uit acht landen. Zowel het OWL- als het MAPP-programma werden geleid door Cloud Infrastructure Services, een bedrijfstak waar maar weinig vrouwen werkten.

OWL wint Program of the Year bij Skillsoft’s Perspectives Innovation Awards.

 Digital empowerment

Het National Digital Literacy Program van Capgemini India wil gemeenschappen versterken door middel van digitale vaardigheden. Daartoe ondersteunt het programma de National Digital Literacy Mission (NDLM) van de Indiase overheid, dat streeft naar minstens één digitaal vaardige persoon binnen elk Indiaas huishouden in 2020.

Voor de implementatie van dit programma in India werkt Capgemini samen met de National Association of Software and Services Companies (NASSCOM). We bieden daarbij steun aan twaalf NLDM-centra in de nabije omgeving van onze belangrijkste vestigingen in India. In 2017 hebben de centra 18.000 deelnemers succesvol getraind.

Het NDLM-programma streeft ernaar burgers van alle sociale achtergronden en leeftijdsgroepen te betrekken, ook diegenen met de grootste achterstand, om zo complete gemeenschappen te bereiken en de bestaande digitale kloof te overbruggen.

Groene initiatieven in India

Capgemini India is erin geslaagd het energieverbruik te verlagen ondanks dat de activiteiten zijn toegenomen. We hebben geavanceerde energiebesparende apparatuur geïmplementeerd (hoogrenderende koelers en ledverlichting) en grootschalige zonnecentrales op onze campussen in Mumbai, Pune en Chennai, die inmiddels ongeveer 2,8 miljoen kWh aan zonne-energie genereren. Dit staat gelijk aan de energieconsumptie van zo’n 2600 Indiase huishoudens.

Om de uitstoot door woon-werkverkeer van medewerkers terug te dringen, hebben we ook carpooling gestimuleerd met de mobiele app sRide in onze kantoren in Bangalore, Chennai, Hyderabad, Kolkata, Mumbai en Pune. Tot op heden hebben meer dan 25.000 medewerkers zich aangemeld, waarmee we van alle technologiebedrijven de meest intensieve gebruiker zijn van de sRide-app.

Bekijk voor meer informatie ons 2017 Integrated Report

Onze betrokkenheid met Corporate & Social Responsibility

Diversiteit & Inclusie

Diversiteit & inclusie staat voor ons voor het creëren van een inclusieve werkplek en het...

Duurzaamheid van het milieu

Onze duurzaamheidsstrategie op milieugebied draait om het minimaliseren van onze eigen impact...

Verantwoord ondernemen

Onze Code of Ethics is meer dan een verzameling abstracte ideeën; Het is een formalisatie van...

CEO Statement

Capgemini is er al vijftig jaar van overtuigd dat een verantwoordelijk bedrijf zijn veel meer...

Onze strategie

Onze benadering van het bedrijfsleven is om top-down leiderschap en strategische visie te...

Onze dienstverlening aan klanten

Ons inzetten om onze klanten te ondersteunen bij hun duurzaamheidsvraagstukken