Corporate Responsibility

Duurzaamheid van het milieu

Onze duurzaamheidsstrategie op milieugebied draait om het minimaliseren van onze eigen impact op het milieu aan de hand van ambitieuze doelstellingen, waarbij we bouwen aan zakelijke veerkracht tegen klimaatverandering en onze klanten ondersteunen bij hun duurzaamheidsvraagstukken.

Onze benadering van de duurzaamheid van het milieu

We willen de “Architecten van een positieve toekomst” zijn door onze expertise in te zetten voor een positieve impact. Duurzaamheid van het milieu staat centraal in ons programma “Architecten van een positieve toekomst”, dat verdeeld is in drie hoofdactiviteiten:

Onze voornaamste doelstelling voor de vermindering van CO2-uitstoot:

We zetten ons in om onze CO2-uitstoot te verlagen en waren een van de eerste bedrijven in onze sector wiens doelstelling voor het terugdringen van de CO2-uitstoot gevalideerd is door het Science-Based Target initiative (SBTi). Dit bevestigt dat onze doelstellingen in overeenstemming zijn met de wereldwijde inspanningen om de gemiddelde temperatuurstijging ruim onder de grens van 2°C te houden, zoals overeengekomen tijdens de COP21 klimaattop in Parijs.

We zijn al halverwege onze doelstelling voor 2030.

Download ons nieuwste rapport om meer te lezen over onze prestaties.

Klik hier om te downloaden

We hebben de middelen:

Onze doelstelling is om onze CO2-voetafdruk per medewerker in 2020 met 20% en in 2030 met 30% te hebben verminderd. Ons interne programma is gericht op een voortdurende vermindering van ons milieueffect op het gebied van zakenreizen, energieverbruik en afvalverwerking.

  • We reduceren de uitstoot van zakenreizen door reisprogramma’s binnen de groep, die slim, veilig en duurzaam reizen bevorderen en die naar alternatieven zoeken voor reizen.
  • We verminderen het energieverbruik in onze kantoren en datacenters door onze holistische benadering van energiebeheer.
  • We omarmen daarnaast de principes van een circulaire economie om ons bedrijfsafval te verminderen.
Ontdek hoe wij de uitstoot van onze zakenreizen beheren en hoe we de totale uitstoot van zakenreizen met 3% hebben gereduceerd ten opzichte van 2015, ondanks de toename van onze activiteiten. Ontdek hoe wij ons energieverbruik terugdringen en hoe we het verbruik in onze datacenters met 5% hebben gereduceerd ten opzichte van 2015. Ontdek hoe wij ons energieverbruik terugdringen en hoe we het verbruik in onze datacenters met 17% hebben gereduceerd ten opzichte van 2015.

We zijn verantwoordelijkWe are Accountable:

CO2-administratiesysteem
Ons duurzaamheidsprogramma voor het milieu wordt ondersteund door een uitgebreid CO2-administratiesysteem dat de milieueffecten van onze wereldwijde activiteiten nauwkeurig meet. We verzamelen en analyseren zo’n 10 miljoen datapunten per jaar.

Milieumanagementsysteem
In 2017 ontvingen we ons eerste internationale certificaat (ISO 14001) voor ons milieumanagementsysteem. Dit betekent dat de benadering van onze milieudoelstellingen binnen al onze activiteiten consistent, doeltreffend en innovatief is in maar liefst tien landen met gezamenlijk 142.215 medewerkers.

Klimaatrisico
Op basis van medewerkersaantallen is tot nu toe bij twee derde van de activiteiten van de groep een procedure ontwikkeld voor Climate Change Risk Assessment (CCRA), waarmee de voornaamste klimaatrisico’s in kaart worden gebracht om ervoor te zorgen dat we over de juiste strategieën beschikken om deze risico’s te spreiden.

Lees meer over hoe wij onze verantwoordelijkheid nemen bij alles wat we doen.

We hebben impact:

We bereiken het beste milieueffect door de diensten die we leveren aan onze klanten.

Onze doelstelling luidt:

Wereldwijd investeren bedrijven aanzienlijk in het beperken van hun milieueffecten en zoeken ze naar manieren om nog efficiënter met hun middelen om te gaan. Wij hebben diepgaande inzichten vergaard in de voordelen van onze diensten op het gebied van CO2-uitstoot, zodat we onze gezamenlijke vaardigheden op het gebied van innovatie en technologie kunnen inzetten om de milieueffecten van onze klanten te verminderen.

Lees meer over hoe wij klanten helpen met hun duurzaamheidsvraagstukken.

Meer informatie

Gerelateerde content

Onze Corporate Responsibility & Sustainability benadering

In de onvoorspelbare bedrijfsomgeving van vandaag is de behoefte aan verantwoordelijke...

Onze inzet voor onze mensen

We hebben altijd een uitzonderlijk sterke focus gelegd op het werven en onderhouden van een...

Maatschappelijke betrokkenheid

Onze medewerkers bewijzen dagelijks dat alle mensen ertoe doen. Via lokale, nationale en...

Leiderschap, waarden en ethiek

Ons commitment aan de hoogste ethische normen en onze eigen kernwaarden ligt ten grondslag...