Scheiding van taken

Publish date:

Handhaaft uw bedrijf een strenge scheiding van taken?

De afgelopen jaren hebben de meeste bedrijven flink geïnvesteerd in een sterke governance, strikt risicomanagement en een duidelijke borging van naleving. Ze blijven echter onder enorme druk staan van klanten, aandeelhouders en medewerkers om hun verantwoordingsplicht te versterken, ethische praktijken te tonen en direct in te spelen op veranderende wetgeving.

Dit kan met name het geval zijn wanneer het gaat om het verminderen van het risico op fraude en boetes door te waarborgen dat een strenge scheiding van taken wordt gehandhaafd.

Het handhaven van een omgeving met een strenge scheiding van taken kan operationeel lastig zijn wanneer een bedrijf te maken heeft met veel wijzigingen in de functies van personeel, moeilijkheden bij het vaststellen van de status van audits en herstelprocedures, uitdagingen bij het beheren van machtigingen van gebruikers of het in stand houden van discipline bij toegangsbeoordelingen en, wat vaker voorkomt, een gebrek aan zichtbaarheid van toegangsgerelateerde risico’s. Al deze dingen vormen een risico op boetes, sancties en gerechtskosten vanwege schending van de scheiding van taken.

Download de PDF voor meer informatie.

Segregation of Duties

File size: 550,52 KB File type: PDF