Inclusief en rechtvaardig kwaliteitsonderwijs voor iedereen

Publish date:

Het recht op onderwijs is een fundamenteel mensenrecht, dat inhoudt dat ieder kind en iedere volwassene, ongeacht ras, geslacht, nationaliteit, etnische of sociale afkomst, godsdienst of politieke overtuiging, in staat moet zijn om kosteloos basis- en middelbaar onderwijs te volgen en toegang moet hebben tot betaalbaar technisch, beroeps- en tertiair onderwijs.

Onderwijs is een drijvende kracht achter vooruitgang op het gebied van gezondheid en welzijn, sociale rechtvaardigheid, vertrouwen en stabiliteit en empowerment en geeft vorm aan de koers van nationale economieën en economische groei op lange termijn.

Ondanks de inspanningen op het gebied van onderwijs voor een duurzame toekomst en de vooruitgang bij de uitbreiding van universeel basisonderwijs tegen 2030, blijven er grote problemen bestaan met de voltooiingspercentages voor secundair en tertiair onderwijs, waardoor de doelstelling voor duurzame ontwikkeling nr. 4 ‘Kwaliteitsonderwijs’ niet wordt gehaald. Volgens UNESCO hadden in 2018 ongeveer 260 miljoen kinderen en jongeren geen toegang tot onderwijs. Armoede, gewapende conflicten en regionale crises in met name ontwikkelingslanden belemmeren de vooruitgang van het onderwijs. Ook heeft de huidige COVID-19 pandemie de meeste staten gedwongen hun scholen tijdelijk te sluiten, als veiligheidsmaatregel. Deze overgang naar online leren heeft aanzienlijke lacunes in de schoolsystemen blootgelegd en heeft de noodzaak van technologie ondersteund leren aangetoond.

AI for Education Brochure

File size: 3,47 MB File type: PDF

Related Resources

Hyperautomation Blog Series

RPA, AI, Machine learning, Chatbots: buzzwords die tegenwoordig overal rondzingen. Er is nu...

Digital Adoption

Capgemini stimuleert met haar Digital Adoption programma’s het optimale gebruik van de...