Governance, risico en naleving

Publish date:

Een uitgebreide, bedrijfsbrede GRC-oplossing.

Is uw GRC een rommelige aangelegenheid?

De meest scherpzinnige bedrijven weten dat gebrekkige praktijken op het gebied van governance, risicomanagement en naleving (GRC) een negatieve impact op een bedrijf hebben door overheidsboetes voor schendingen, beschadiging van het imago en verlies van vertrouwen door aandeelhouders. Bedrijven staan daarom in toenemende mate onder druk om hun verantwoordingsplicht te versterken, ethische praktijken te tonen en direct in te spelen op veranderende wetgeving.

Download het PDF-bestand voor meer informatie.

Governance, risico en n...

File size: 678,72 KB File type: PDF