Hoewel de potentie van FinTech bedrijven onmiskenbaar is, lijkt het aantal FinTechs dat een serieuze aanval kan of wil doen op de gevestigde orde in de Nederlandse financiële sector erg klein. De belangrijkste reden hiervoor is dat de Nederlandse bankensector zeer stabiel is, waardoor er bij klanten geen dringende vraag naar vernieuwing leeft. Toch kunnen FinTech bedrijven een belangrijke innovatieve rol spelen door hun specifieke expertise in te zetten. Gevestigde partijen lijken echter moeite te hebben om FinTech te omarmen. Hoe kunnen zij optimaal inspelen op FinTech kansen? 

Dit artikel is opgenomen in het rapport Innovatie in de financiële sector: wat wil de consument?