De klok tikt voor digitale toegankelijkheid

Publish date:

Het is voor iedereen belangrijk dat websites, online documenten en mobiele applicaties toegankelijk zijn. Waar we vandaag de dag veel informatie online kunnen opzoeken, is het belangrijk ook een grote groep mensen die leven met een fysieke of mentale beperking zo goed mogelijk te ondersteunen om webcontent toegankelijk te maken. Contrast tussen tekst en achtergrond of het laten voorlezen van content door hulpsoftware zijn voorbeelden van webtoegankelijkheid die het verschil kunnen maken.

Toegankelijkheidsverklaringen vermelden de status van de toegankelijkheid van een website of app, zodat gebruikers weten welke onderdelen mogelijk niet toegankelijk zijn en wanneer zij verbeteringen kunnen verwachten. Deze verklaringen zijn per 23 september 2020 verplicht voor alle overheden. Maar publiceren overheden deze verklaringen? Capgemini Invent deed er onderzoek naar.

Onze belangrijkste bevindingen zijn:

  • Slechts de helft van de 186 geanalyseerde websites (51%) heeft twee maanden voor de deadline een toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
  • De toegankelijkheidsverklaringen van overheden uit de 31 EU/EEA landen zijn veelal onvolledig. Slechts een vijfde van de gevonden verklaringen voldoet aan alle vijf verplichte criteria zoals deze zijn voorgeschreven in de implementatierichtlijnen van de Europese Commissie.

Lees het volledige rapport hier.

Accessibility Statements...

File size: 1,30 MB File type: PDF

Ontmoet onze experts

Jochem Dogger

Expert in Public Sector

Sem Enzerink

Expert in eGovernment, Open Data, Web Accessibility