Business Process Quick Scan

Publish date:

Eerst weten om te verbeteren

Heeft u het gevoel dat de bedrijfsprocessen niet het maximale effect behalen en op elkaar aansluiten? Bent u ervan overtuigd dat het verloop van het proces sneller, goedkoper of gebruiksvriendelijker kan?

Met behulp van de Business Process Quick Scan geven onze ervaren consultants u binnen een kort tijdsbestek inzicht in de werking van het bedrijfsproces, knelpunten in het proces en advies voor verbetering. Met deze gerichte verbeteringen wordt het onderliggende probleem aangepakt en kunt u uw bedrijfsproces optimaliseren.

Verschillende redenen kunnen ertoe leiden dat uw organisatie de grip op het bedrijfsproces dreigt te verliezen.

  • Groei van het aantal medewerkers of klanten leidt tot problemen in de beheersbaarheid van de processen hetgeen impact heeft op customer experience en efficiëntie. De oude methoden om die grip te vergroten werken vaak niet of onvoldoende in de nieuwe werkelijkheid.
  • Technologische ontwikkeling biedt kansen, maar ook bedreigingen voor de productiviteit in de processen. In beide gevallen vraagt dit om een gedegen procesarchitectuur waarin de processen en het doel uitgelijnd worden. Bij technologische ontwikkelingen kunt u denken aan Digital Process Automation, RPA, Blockchain en Internet Of Things.
  • Externe ontwikkelingen zoals veranderende wetgeving, vraag naar transparantie, beter geïnformeerde en betrokken klanten, maar ook cyberthreats, kunnen sterke invloed hebben op de procesinrichting. Zij bieden tevens kansen om het bedrijfsproces te innoveren waarbij tijdens het procesontwerp bijvoorbeeld rekening wordt gehouden met het beschermen van persoonsgegevens.

Zo helpen wij u

Het uitvoeren van de Business Process Quick Scan is maatwerk en neemt afhankelijk van de scope, grootte van uw organisatie en het bedrijfsproces 2 á 6 weken in beslag. Er wordt gestructureerd gekeken naar de werking van het proces, knelpunten en verbeterpunten. Onze consultants analyseren het bedrijfsproces met een objectieve blik en baseren zich daarbij op kennis en best practices uit andere organisaties. Tevens benutten zij de kennis en ervaring van uw medewerkers in combinatie met data en analysemethoden. De analyse resulteert in een adviesrapport waarin een beschrijving/model van het bedrijfsproces, knelpunten en gerichte activiteiten voor verbeteringen zijn opgenomen. Met de informatie uit het adviesrapport kunt u veranderingen doorvoeren die leiden tot gerichte en solide verbeteringen in het bedrijfsproces.

Meer weten? Download de Flyer Business Process Quick Scan.

Factsheet Business Process...

File size: 552,77 KB File type: PDF