Bekijk de video en download het rapport

Lees het persbericht    |    Archief met vorige edities

Het rapport is tot stand gekomen in samenwerking met onze partners:

Belangrijkste bevindingen

Hernieuwbare energie, onrustige groothandelsmarkten en gedecentraliseerde productie en consumptie vormen de nodige uitdagingen voor nutsbedrijven.

DE MARKT VOOR DUURZAME ENERGIE BLIJFT GROEIEN EN DE PRIJZEN DALEN… MAAR WE ZIJN ER NOG LANG NIET.

Nu over de hele wereld wordt ingezet op het verminderen van CO2-emissies, is er ook steeds meer aandacht voor investering in duurzame energie. De prijzen van duurzame energie blijven dalen, maar er is nog ruimte voor een verdere vermindering.

Tijdens de klimaatconferentie van Parijs 2015 is besloten de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden of minder door de uitstoot van broeikasgassen aan banden te leggen. Dit heeft geleid tot een groeiende belangstelling voor duurzame energie.

Europa loopt hierbij voorop: een kwart van de mondiale investeringen in duurzame energie komt uit Europa, ondanks dat het maar 7% van de wereldbevolking huisvest.

Het afgelopen jaar is de prijs van duurzame energie, inclusief wind- en zonne-energie, steeds verder gedaald. Maar deze daling werd vooral gevoed door subsidies – en uiteindelijk is het de consument die voor deze subsidies betaalt.

Onze aanbevelingen:

  • Er moet meer tijd en moeite worden gestoken in R&D en industrialisatie voor een verdere prijsdaling van duurzame energie.
  • Het huidige subsidiestelsel moet worden aangepast, met name voor volgroeide vormen van duurzame energie. Hierdoor krijgen ook nutsbedrijven een meer realistische prijs.

INVESTERING IN SLIMME NETWERKEN DRINGEND NOODZAKELIJK

Een steeds groter aandeel duurzame energie in het net en productie van energie dichter bij de lokale vraag dwingen centrales te moderniseren.

Het groeiende aandeel duurzame energie in het net brengt schommelingen in het elektriciteitsaanbod met zich mee. Om dit tegen te gaan, moeten nutsbedrijven ook kijken naar technologieën voor accu-opslag. De prijzen van lithium-ion-accu’s zijn de laatste tijd al gedaald en deze daling zal zich ook in de nabije toekomst voortzetten.

Vraag en aanbod kunnen ook in evenwicht worden gebracht door middel van Demand Response, het afstemmen van de vraag op het aanbod. Hiermee kan de vraag bij grillig aanbod worden geregeld door gebruik te maken van klantinformatie afkomstig van slimme meters en middelen als op gebruikstijd gebaseerde tarieven. Slimme meters bevatten een schat aan informatie over consumentenverbruik, wat weer kan worden aangewend om vraag aan aanbod te koppelen. De distributienetbeheerders (DSO’s) kunnen hier hun voordeel mee doen om zich tot totaalleverancier te ontwikkelen.

Onze aanbevelingen:

  • Regelgevende instanties moeten investeringen in distributienetwerken aanmoedigen – inclusief accu-opslagtechnologieën, het gebruik van slimme meters en optimaal gebruik van verbruiksgegevens van consumenten.
  • DSO’s moeten zich tot totaalleverancier kunnen ontwikkelen. Dit wordt een essentieel onderdeel van het evenwicht tussen vraag en aanbod.
  • Versnelde invoering van mechanismen om de vraag op het aanbod af te stemmen.

 

NUTSBEDRIJVEN MOETEN SNELLER HERVORMEN VANWEGE DE ONBESTENDIGE MARKT VOOR GROOTVERBRUIKERS

De markt voor nutsbedrijven is aan grote veranderingen onderhevig. Om hier goed mee om te gaan, moeten de spelers de regie over hun transformatie in eigen hand nemen.

Doordat duurzame energie een steeds grotere rol gaat spelen in het elektriciteitsnetwerk, hebben veel gas- en kolenbedrijven hun deuren moeten sluiten, aangezien ze vooral werken om aan piekvraag te voldoen en dat te kort is om rendabel te zijn. Hierdoor komt de energievoorziening in gevaar. Ook door de Brexit komt de energievoorziening in Groot-Brittannië onder druk te staan, omdat investeringen uitgesteld worden.

En door de groei in duurzame energie, gecombineerd met lage olie- en gasprijzen, zijn de prijzen op de markt voor grootverbruikers gedaald. Geconfronteerd met deze lage prijzen is de financiële situatie van nutsbedrijven verslechterd.

Door deze fundamentele veranderingen in de markt – waaronder decentralisatie van productie, groei van duurzame energie en de daarmee gepaard gaande daling van de grootverbruikersprijs, en zelfs de toetreding van nieuwe spelers – zien nutsbedrijven zich gedwongen om te veranderen, en snel ook.

Onze aanbevelingen:

Nutsbedrijven moeten:

  • Hun digitale transformatie versneld doorvoeren teneinde
  • Operationele processen en klantrelaties te verbeteren
  • Aanzienlijke kostenbesparingen op de lange termijn te realiseren
  • Innovatiever en flexibeler te kunnen reageren