Hoe stoomt u uw mensen klaar voor het tijdperk van de machine?

Uit rapport blijkt dat vaardigheden verbeteren onmisbaar is voor succesvol automatiseren

Automatisering biedt natuurlijk enorme voordelen, zoals kwaliteitsverbeteringen, een efficiëntere bedrijfsvoering en stapsgewijze waardevermeerderingen. Uit ‘Upskilling your people for the age of the machine’, een nieuw rapport van het Capgemini Research Institute, blijkt dat upskilling, oftewel het verbeteren van vaardigheden, van uw medewerkers noodzakelijk is om het volledige productiviteitspotentieel van automatisering waar te maken.

Voor het rapport zijn 800 hooggeplaatste leidinggevenden (directeur of hoger) en 1200 medewerkers bevraagd, al dan niet in een leidinggevende positie. Wat blijkt? Organisaties die in hoge mate op automatisering zijn voorbereid en over geavanceerde ontwikkelingsprogramma’s beschikken, kunnen tot wel 270 miljoen dollar meer besparen dan organisaties met dezelfde mate van voorbereiding, maar zonder upskilling op de juiste schaal.

Daarnaast bleek dat organisaties met volledige ontwikkelinitiatieven meer succes boeken bij automatiseringsprojecten. Van die organisaties geeft 43% aan halverwege het upskillingsinitiatief al veel te hebben geautomatiseerd, terwijl dat percentage bij organisaties zonder volledig geschaalde initiatieven maar 24% bedraagt.

Het gaat er niet alleen om dat de juiste technologie voor het juiste proces wordt ingezet – ook de medewerkers moeten centraal staan. Met grootschalige upskilling, waarbij de medewerkers gemotiveerder en productiever raken, kun je daar het juiste evenwicht in aanbrengen.

In het rapport staan ook belangrijke tips voor het ontwikkelen en implementeren van een geslaagde upskillingsstrategie, zodat teams kunnen omgaan met de veranderingen die gepaard gaan met automatisering:

  • Neem uw eigen technologische investeringen onder de loep, samen met de gevolgen daarvan voor uw teams.
  • Leg vast welke vaardigheden op wat voor momenten benodigd zijn.
  • Maak upskilling aantrekkelijk voor zowel de medewerkers als de organisatie.
  • Geef leidinggevenden de middelen en mogelijkheden om effectief te communiceren en om te gaan met verandering
  • Breng de kennisverwerving in lijn met de organisatorische strategie.

Wilt u meer weten over hoe uw organisatie met upskilling het maximale uit automatisering haalt? Download het rapport.

Report – Upskilling your...

File size: 2,78 MB File type: PDF

Infographic – Upskilling...

File size: 1,08 MB File type: PDF

Sound Bites

Eberhard Schroder, HR Operations Management Director bij ZF Friedrichshafen

Onze organisatie richt zich hoofdzakelijk op het behouden en verbeteren van onze teams, die al volledig meedraaien. We willen voorkomen dat ze door automatisering overbodig worden. We hechten veel waarde aan de interne kennis en het netwerk dat onze mensen in de loop der jaren bij het bedrijf opbouwen.

Andrew Murphy, CIO bij John Lewis Partnership

Het is voor ons nooit aanvaardbaar geweest om mensenwerk doodeenvoudig te laten vallen voor technologie. Onze strategie draait niet alleen om geld besparen, maar ook om een duurzaam werkgeversschapsmodel in een werkomgeving die hoe dan ook aanzienlijk digitaliseert. Het is een reis die we samen met de teams maken, met als landkaart upskilling, overplaatsingen en continu contact tussen de teams en de leidinggevenden.

Wendy Murphy, Human Resources Senior Director bij LinkedIn

Zachte digitale vaardigheden, en dan met name het vermogen om te leren en je flexibel op te stellen, zijn op elk functieniveau vereist. Die twee eigenschappen zijn juist in combinatie met elkaar heel belangrijk om in de gedigitaliseerde wereld vooruitgang te boeken. We weten niet hoe het er in de toekomst aan toe gaat. Daarom is het zo belangrijk dat we over veerkrachtige mensen beschikken die gemakkelijk kunnen schakelen en continu hun eigen kennis uitbreiden ten behoeve van het bedrijf.

Kernpunten

45%

van de senior leidinggevenden bespreekt automatiseringsinitiatieven met medewerkers

15%

van de senior leidinggevenden communiceert over upskillingsinitiatieven

2%

van de senior leidinggevenden communiceert over de functies van de toekomst en verschuivingen in takenpakketten

Ontmoet onze experts

Ashwin Yardi

Expert in Automation, Group Industrialization

Lee Beardmore

I have spent over two decades advising clients on best strategies for technology adoption. I am currently leading the push in AI and intelligent automation for Capgemini’s Business Services. I am a computer scientist by education, a technologist at heart, and can offer a wealth of cross-industry experience to my clients.