Ga direct naar inhoud

Het aantal vermogende particulieren (High Net Worth Individuals – HNWI’s)[1] groeide in 2019 wereldwijd met bijna 9% ondanks economische vertraging, internationale handelsoorlogen en geopolitieke spanningen. Noord-Amerika en Europa namen hierin het voortouw met een groei van respectievelijk 11% en 9%. Zij overtroffen hiermee voor het eerst sinds 2012 Azië-Pacific (8% groei). Dit blijkt uit het World Wealth Report 2020 van Capgemini. Nederland sloot zich aan bij de sterkste groeiers: het aantal vermogende particulieren (en hun vermogen) steeg in ons land met 11%, mede dankzij een robuuste vastgoedsector en de stijgende waarde van aandelen in 2019. Toch is de hausse van het voorgaande jaar gehuld in onzekerheid, omdat de wereldeconomieën zich schrap zetten voor een verwachte daling van 4,9% in 2020 volgens het Internationaal Monetair Fonds[2].

In Noord-Amerika nam zowel de HNWI-populatie als hun welvaart toe met 11% (vergeleken met een daling van 1% in 2018). Dit zorgde ervoor dat de regio in 2019 39% van de wereldwijde HNWI-bevolking en 37% van de welvaartsgroei voor zijn rekening nam. De prestaties van Europa overtroffen die van Azië-Pacific en Latijns-Amerika, met een toename van de HNWI-bevolking en -rijkdom van bijna 9%. Ondanks goed presterende aandelenmarkten in verschillende Aziatische landen, waaronder Hongkong, China en Taiwan, is het aantal vermogende particulieren in de regio Azië-Pacific in 2019 over het geheel genomen maar met 8% gegroeid, waarmee het iets achterblijft bij de gemiddelde wereldwijde HNWI-groei van 9%.

“Door een solide presterende vastgoedsector is het aantal vermogende particulieren in ons land met 11% toegenomen. Hiermee staat Nederland nu in de top-10 van landen wereldwijd qua groei van het aantal dollarmiljonairs. Mooi voor Nederland als geheel is dat deze groei zeer waarschijnlijk tot meer duurzame en sociaal verantwoordelijke initiatieven zal leiden, in navolging van het feit dat de superrijken in de rest van de wereld steeds meer belangstelling hebben voor duurzaam beleggen. Vanwege COVID-19 zullen zeker wat onzekerheden ontstaan op de huizenmarkt met gevolgen voor onze lucky few, maar de vooruitzichten voor de samenleving op lange termijn zijn nog altijd positief,” zegt Alexander Eerdmans, Market Lead Financial Services bij Capgemini Invent.

Volgens de World Federation of Exchanges verdampte  meer dan 18 biljoen dollar op de wereldwijde aandelenmarkten door COVID-19 in de loop van februari en maart 2020[3], voordat er in april een licht herstel optrad. De analyse van Capgemini, die in het nieuwe rapport wordt uiteengezet, voorspelt een daling van 6% tot 8% van de wereldwijde rijkdom tot eind april 2020 (in vergelijking met december 2019). Ook de investeringsprioriteiten zijn verschoven: duurzame investeringen die de milieu- en sociale prioriteiten hoog in het vaandel dragen, krijgen na de pandemie een steeds prominentere plaats.

“In het licht van de buitengewone onzekerheid bevinden vermogensbeheerders en bedrijven zich op onbekend terrein”, aldus Anirban Bose, CEO van Capgemini’s Financial Services en lid van de Raad van Bestuur van Capgemini Group. “Deze onvoorspelbare periode kan ook kansen bieden voor bedrijven om hun bedrijfsmodellen opnieuw te evalueren om wendbaarder en veerkrachtiger te worden. Analytics en automatisering, maar ook opkomende technologieën zoals kunstmatige intelligentie, kunnen bedrijven in staat stellen hun inkomsten te verhogen door betere klantervaringen te bieden en tegelijkertijd de kosten te verlagen met meer gestroomlijnde processen”.

Duurzaam beleggen en diensten met toegevoegde waarde krijgen meer aandacht

De groeiende belangstelling voor duurzaam beleggen biedt bedrijven een grotere kans op engagement. Vooral in het ultra-HNWI-segment 2020, de top 1% van meest vermogende particulieren, groeit de dynamiek rondom duurzaam investeren. Terwijl 27% van alle HNWI’s interesse toonde in duurzaam investeren, was 40% van de ultra-HNWI’s daadwerkelijk bereid om geld in duurzaamheid te steken.

HNWI’s zijn van plan om tegen eind 2020 41% van hun portefeuille toe te wijzen aan producten gericht op duurzaam investeren. Eind 2021 groeit dit percentage naar verwachting zelfs naar 46%. Vermogensbeheerders zien deze trend ook en zijn bereid om aan de vraag te voldoen, aangezien 80% nu al duurzaam investeren-opties aanbiedt. Fondsen die gericht zijn op maatschappelijk verantwoord beleggen zijn een zeldzaam lichtpuntje geweest in 2020, en hoewel HNWI-beleggingen in duurzaamheid eeb erkenning zijn van de sociale/milieu-impact, worden ze ook gemotiveerd door de financiële waarde. De belangrijkste redenen waarom vermogende particulieren geïnteresseerd zijn in duurzaam beleggen zijn hogere rendementen en lagere risico’s – 39% verwacht hogere rendementen te behalen uit producten gericht op duurzaam investeren, terwijl 33% duurzaam investeren als gezond en minder speculatief beschouwt. Interessant is dat al 26% van de HNWI’s zich beroept op de wens om direct terug te geven aan de maatschappij.

Hyper-personalisatie voor veranderende verwachtingen

De onvoorspelbaarheid in 2020 zal leiden tot aanpassingen van de activa en tot hogere verwachtingen van de klant en tot een beter toezicht op de adviestarieven. Aandelen werden begin 2020 de belangrijkste activaklasse en waren goed voor 30% van de wereldwijde financiële portefeuilles van HNWI’s, grotendeels dankzij robuuste aandelenmarkten en financiële stimulansen om het vertrouwen te herstellen. HNWI’s worden ook steeds kritischer ten aanzien van de vergoedingen voor vermogensbeheerders, waarbij 33% zich ongemakkelijk voelt bij de tarieven in 2019. De verwachting is dat het ongemak zal toenemen als gevolg van volatiele markten. Volgens het rapport zou meer dan één op de vijf HNWI’s in het komende jaar van firma kunnen veranderen, waarbij hoge vergoedingen de belangrijkste reden zijn voor 42% van de HNWI’s. HNWI’s noemen ook een voorkeur voor prestatie- en servicevergoedingen boven op activa gebaseerde vergoedingen, wat wijst op hogere verwachtingen ten aanzien van de geleverde waarde voor de in rekening gebrachte vergoedingen.

De digitale mogelijkheden zijn voor vermogensbeheerders van cruciaal belang geworden voor de bedrijfscontinuïteit. Een hypergepersonaliseerd aanbod op basis van AI, analytics en andere technologie kan voldoen aan de evoluerende HNWI-verwachtingen op onder andere het gebied van:

  • Risicoprofielen op maat – gebruikmakend van gedragswetenschappen en sentimentanalyse om de risicoprofielen van individuele klanten te interpreteren.
  • Gepersonaliseerd portfolio en advies op maat – data-analyse en machinaal leren om portfolio’s op maat te maken en om het gedrag van de klant te beoordelen om advies op maat te kunnen geven.
  • Klantrapportage op maat – met behulp van API’s en meerdere gegevensbronnen om een uitgebreid beeld te krijgen van de beleggingen van de klant

Pre-COVID (jan/feb 2020), meldden beleggers dat ze het minst tevreden waren over de interactie rondom gepersonaliseerde informatie of aangeboden diensten in de customer journey. Meer dan 60% van de HNWI’s meldden onbevredigende ervaringen tijdens hun pogingen om toegang te krijgen tot informatie over nieuwe vermogensbeheeraanbiedingen of marktinformatie. HNWI’s in de leeftijd van 50-59 jaar waren het meest ontevreden over hun ervaring met betrekking tot de toegang tot informatie en diensten met toegevoegde waarde.

BigTechs

De minder goede ervaringen met betrekking tot interactie rondom informatietoegang en diensten met toegevoegde waarde is een gemiste kans om klanten positief te verrassen. Meer dan 40% van de door Capgemini geïnterviewde HNWI’s zegt dat goede ervaringen op deze contactpunten een diepgaande invloed hebben op hun algemene indruk van een vermogensbeheerder. Dit percentage zal waarschijnlijk toenemen als gevolg van COVID-19.

Terwijl slechts 26% van de vermogensbeheerders de BigTech-concurrentie tot de belangrijkste potentiële verstoorders rekenen, geloven HNWI’s zeker dat BigTechs beter kunnen presteren dan de gevestigde bedrijven als het gaat om toegang tot informatie en diensten met toegevoegde waarde. 74% van de HNWI’s zeggen dat ze bereid zijn om het aanbod van BigTechs op het gebied van vermogensbeheer in overweging te nemen. Dit is een stijging tot 94% onder de 22% van de HNWI’s die zeggen dat ze hun primaire vermogensbeheerfirma in de komende 12 maanden kunnen omruilen.

HNWI’s in Latijns-Amerika en Azië-Pacific (exclusief Japan) geven aan dat de kans het grootst is dat ze zullen ingaan op aanbiedingen van BigTechs op het gebied van vermogensbeheer. In Japan en Noord-Amerika neemt de adoptie van BigTech drastisch toe voor HNWI’s die waarschijnlijk binnen 12 maanden zullen overstappen. Het is niet verrassend dat HNWI’s jonger dan 40 jaar het meest geneigd zijn om over te stappen, met een bereidheid van bijna 90%.

Naarmate BigTech meer terrein winnen op het gebied van financiële diensten, hebben vermogensbeheerders weinig andere keuze dan het snel verbeteren van de digitale klantbetrokkenheid. Als we kijken naar de contactpunten die de minste HNWI-tevredenheid oproepen en naar degenen die het meest kwetsbaar zijn voor BigTech-concurrentie, dan zien we drie stadia van client journey als aandachtsgebieden: acquisitie, advisering en diensten met een toegevoegde waarde.

Voor vermogensbeheerders zal een tweeledige strategie gebaseerd op Open X[4] -principes hen het best in staat stellen om snel en kostenefficiënt hun capaciteiten in de gehele waardeketen te verbeteren. Voor acquisitie-, advies- en waardetoevoegende diensten moeten bedrijven investeren in technologie om intern capaciteiten op te bouwen en gebruik te maken van ecosysteemsamenwerking en WealthTech-partnerschappen om competenties te verbeteren.

Hoewel de onmiddellijke focus voor vermogensbeheerders misschien ligt op het behoud van business, kan het opbouwen van competenties – zowel nu als in afwachting van herstel – de weg vrijmaken voor toekomstige kansen en nieuwe inkomstenstromen.  Succesvolle firma’s zijn in staat om binnen een breder ecosysteem sneller te voldoen aan de vraag van vermogende klanten naar gemakkelijk toegankelijke en gepersonaliseerde informatie en op maat gemaakte beleggingsstrategieën.

Voor meer informatie over de inhoud van het rapport kunt u zich aanmelden voor het World Wealth Report 2020 LinkedIn Live event gepresenteerd door Capgemini en The Rudin Group op donderdag 9 juli om 15.00 uur CET.

Methodologie

Het World Wealth Report 2020 bestrijkt 71 landen, die samen meer dan 98% van het wereldwijde bruto nationaal inkomen en 99% van de wereldwijde beurskapitalisatie voor hun rekening nemen. De Capgemini 2020 Global HNW Insights Survey ondervroeg meer dan 2.500 HNWI’s in 21 belangrijke welvaartsmarkten in Noord-Amerika, Latijns-Amerika, Europa en de Aziatisch-Pacifische regio. Het onderzoek werd uitgevoerd in januari en februari 2020 en de resultaten van het onderzoek houden dus geen rekening met de impact van de COVID-19-crisis.

[1] High Net Worth Individuals HNWI’s (High Net Worth Individuals) zijn dollarmiljonairs met een vrij belegbaar vermogen van minimaal 1 miljoen US dollar, uitgezonderd de primaire woning, verzamelobjecten, verbruiksgoederen en duurzame consumptiegoederen.

[2] https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/06/24/WEOUpdateJune2020

[3] World Federation of Exchanges, “First Quarter 2020 & Full Year 2019 Market Highlights,” 7 mei 2020; https://www.world-exchanges.org/news/articles/world-federation-exchanges-releases-first-quarter-2020-full-year-2019-market-highlights

[4] Open X gaat een stap verder dan de compliance-aanpak van “open bankieren” en zorgt voor een vlotte uitwisseling van gegevens en middelen om de klantervaring voortdurend te verbeteren.