Ga direct naar inhoud

Het World Wealth Report 2019 (WWR) meldt dat, na zeven opeenvolgende jaren van groei, het totale wereldwijde vermogen van dollarmiljonairs (HNWI) in 2018 met 3 procent procent is gedaald. In Nederland is deze daling slechts 0,7 procent. Voornamelijk vanwege een achteruitgang van de welvaart in de Azië-Pacific (met name China) heeft deze daling geleid tot een verlies van 2.000 miljard US dollar wereldwijd. Desondanks handhaafden de vermogensbeheerders het hele jaar door een stabiel niveau van klantvertrouwen en -tevredenheid. Betere persoonlijke relaties zijn echter nog steeds essentieel voor een betere prestaties van bedrijven. Dit kan bereikt worden door effectief gebruik van next-gen technologieën.

De belangrijkste bevindingen van het verslag zijn onder meer:

Stijging HNWI-populatie in Nederland met 1,7 procent
De wereldwijde populatie HNWI’s daalt met 0,3 procent. Echter, in Nederland stijgt de populatie van HNWI’s met 1,7 procent van 254.600 in 2017 naar 258.900 in 2018. Dit wordt onder meer veroorzaakt door:

  • een stijging van het Bruto Binnenlands Product (BBP) in Nederland van 2,6 procent in 2018
  • een stijging van de prijzen van Nederlands onroerend goed van 6,3 procent in 2018
  • een stijging van het spaarvermogen, gemeten in percentages van het BBP, van 32 procent in 2018

Azië-Pacific gaat voorop in de wereldwijde trend van krimpend vermogen, Midden-Oosten kent juist groei

Het vermogen van HNWI’s daalt met 3 procent. Azië-Pacific is het hardst getroffen, verantwoordelijk voor een daling van 1.000 miljard US dollar van het wereldwijde vermogen. In die regio is de HNWI-populatie met 2 procent en het vermogen met 5 procent gedaald. China alleen al was verantwoordelijk voor 53 procent van het vermogensverlies van HNWI’s in Azië-Pacific en voor meer dan 25 procent van het vermogensverlies van HNWI’s wereldwijd.

In bijna alle andere regio’s daalde het HNWI-vermogen: in Europa met 3 procent. In Nederland is de daling 0,7 procent, van 653,2 miljard US dollar in 2017 naar 648,4 miljard US dollar in 2018. In Latijns-Amerika is het vermogen gedaald met 4 procent en in Noord-Amerika met 1 procent.

Het Midden-Oosten doorbreekt deze trend met een groei van het HNWI-vermogen (4 procent) en een toename van de HNWI-populatie (6 procent). Dit is het gevolg van een sterke groei van het BBP en prestaties van de financiële markten.  Net als vorig jaar vertegenwoordigden de markten met de grootste HNWI-bevolking, namelijk de Verenigde Staten, Japan, Duitsland en China,  61 procent van de totale wereldwijde HNWI-bevolking.

Ultra-HNWI’s lijden het grootste financiële verlies

De populatie ultra-HNWI’s is met 4 procent gedaald en hun vermogen is met ongeveer 6 procent gedaald. Dit was goed voor 75 procent van de totale wereldwijde daling in welvaart. Middelgrote miljonairs (HNWI’s met een vermogen tussen 5 en 30 miljoen US dollar) waren goed voor 20 procent van de totale daling. De zogeheten next-door miljonairs (die HNWI’s met een vermogen tussen 1 tot 5 miljoen US dollar representeren en bijna 90 procent van de HNWI-bevolking vormen) werden het minst getroffen in 2018: hun vermogen daalde met minder dan 0,5 procent. Dit betekent dat bijna alle dalingen in populatie en het vermogen van HNWI’s werden gedreven door de hogere welvaartssegmenten (ultra-HNWI’s en middelgrote miljonairs).

Cash tops aandelen als meest aangehouden activaklasse

De allocaties van activa zijn aanzienlijk verschoven: in het eerste kwartaal van 2019 werden aandelen vervangen door liquide middelen, die daarmee de meest aangehouden vermogenscategorie werden en 28 procent van het financiële vermogen van de HNWI’s vertegenwoordigden. De schommelingen op de aandelenmarkten leidden tot een lichte stijging van de allocatie naar alternatieve beleggingen tot 13 procent, een stijging van 4 procent ten opzichte van het voorgaande jaar.

Het vertrouwen bleef stabiel, maar vermogensbeheerders moeten de customer experience verbeteren

Ondanks de dalende welvaart, blijven het vertrouwen in en de tevredenheid over vermogensbeheerders hoog, met een stijging van 3 procent. Het rapport laat echter significante kansen zien voor vermogensbeheerders om proactief in te spelen op de stijgende HNWI-verwachtingen. Een teleurstellende ervaring voor HNWI’s was immers de belangrijkste reden was om in 2018 van vermogensbeheerder te veranderen.

Naar verwachting zullen BigTechs een van de grootste marktverstoorders zijn vanwege hun digitale capaciteiten, vooral gezien minder dan 50 procent van de HNWI’s tevreden is met de huidige mobiele en online platforms. Daarnaast eist 85 procent meer digitale interactie bij toegang tot portfolio informatie. Tegelijkertijd meldt slechts 62 procent van de HNWI’s zich prettig te voelen bij de kosten van hun primaire vermogensbeheerder.

Volgens het rapport zullen investeringen in de next-gen technologieën van cruciaal belang zijn om de klantervaring te verbeteren. Hoewel er consensus bestaat onder leidinggevenden en vermogensbeheerders dat AI een belangrijke game-changer is, zegt slechts 5 procent van de ondervraagde bedrijven dat ze AI-strategieën hebben geïmplementeerd op alle kerngebieden. Om duurzame groei binnen deze disruptieve omgeving te ondersteunen, moeten bedrijven drie belangrijkste strategieën nastreven: het overbruggen van waardeverschillen voor vermogensbeheerders en klanten, het herdefiniëren van de IT-strategie en het benutten van het geïntegreerde ecosysteem.

De schommelende economie van 2018 heeft geleid tot een wereldwijde daling van het HNWI-vermogen, maar vermogensbeheerders zijn er zeer succesvol in geslaagd om het vertrouwen van klanten op een hoog niveau te houden“, aldus Anirban Bose, CEO van Capgemini’s Financial Services en lid van de Raad van Bestuur van de Groep. “Het toekomstige succes zal echter afhangen van de flexibiliteit van vermogensbeheerders om de klantervaring te ontwikkelen en nieuwe manieren te vinden om waarde toe te voegen door een meer gepersonaliseerde dienstverlening. De next-gen technologie en het managen van uiteenlopende verwachtingen zullen hierbij helpen, maar het landschap verandert zo snel dat bedrijven niet bang moeten zijn om hun strategie en bedrijfsmodellen te herzien als dat nodig is“.

Methodologie

Het World Wealth Report van Capgemini is de toonaangevende benchmark voor het volgen van vermogende particulieren (HNWI’s), hun rijkdom en de wereldwijde en economische omstandigheden die veranderingen in de welvaartsindustrie stimuleren. De 23e jaarlijkse editie van dit jaar bevat de bevindingen van primair onderzoek naar de perspectieven en het gedrag van HNWI’s wereldwijd. Op basis van de antwoorden van meer dan 2.500 HNWI’s in 19 grote welvaartsmarkten in Noord-Amerika, Latijns-Amerika, Europa en Azië-Pacific onderzoekt de Global HNW Insights Survey 2019 het HNWI-beleggingsgedrag, waaronder het vertrouwen van HNWI’s, de tevredenheid, het sentiment rondom de vergoedingen en de persoonlijke dienstverlening. Het onderzoek heeft ook de huidige beleggingspatronen van HNWI’s wereldwijd gemeten, inclusief hun voorkeuren voor activa-allocatie en de geografische allocatie van hun beleggingen.

[1] HNWI’s (High Net Worth Individuals) zijn dollarmiljonairs met een vrij belegbaar vermogen van minimaal 1 miljoen US dollar

[2] Ultra-HNWI’s vormen de top 1 procent van de HNWI-populatie.