Ga direct naar inhoud

World Payments Report 2019: explosieve groei non-cash betalingen

17 sep. 2019

Utrecht, 17 september 2019 – Terwijl het aantal non-cash transacties wereldwijd snel toeneemt, staan veel banken nog terughoudend tegenover Open Banking-concepten, gebaseerd op het delen van gegevens, ecosysteempartnerschappen en open platforms. Zij zien Open Banking als een uitdaging, maar ook als een noodzaak voor een betere klantervaring en klantbehoud op langere termijn. Dit is een van de hoofdconclusies uit Capgemini’s World Payments Report 2019, dat zich richt op het volgen en analyseren van het volume van niet-contante transacties, van regelgevende- en sectorinitiatieven en van de digitale transformatie van de wereldwijde betalingsmarkt.

Het rapport stelt vast dat het transactievolume van niet-contante betalingen snel groeit, vooral in opkomende markten in Azië (32% groei) en CEMEA: Centraal-Europa, het Midden-Oosten en Afrika (19% groei). Verwacht wordt dat tegen 2022 wereldwijd 1.046 miljard niet-contante transacties zullen worden afgehandeld, wat neerkomt op een samengestelde jaarlijkse groei van 14%. In een markt die wordt gedefinieerd door innovatie, zijn veel gevestigde bedrijven echter eerder terughoudend dan optimistisch over het tempo en de richting van de verandering. In veel gevallen wijzen zij op de dreiging van BigTech-uitdagers en de nog beperkte deelname aan Open Banking-initiatieven volgens het door toezichthouders uitgezette pad, in plaats van het te zien als een kans om differentiatie, klantenbinding en marktleiderschap te bieden.

De belangrijkste bevindingen van het rapport zijn:

De groei van niet-contante betalingen zal de komende jaren explosief toenemen

De opkomende markten zijn de belangrijkste groeimarkten voor non-cash transacties. Deze markt zal tussen 2017 en 2022 naar verwachting groeien met een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 23,5%. Opkomende markten zullen binnenkort het wereldwijde betalingslandschap dicteren en vormgeven in termen van innovatie, transactiecapaciteit en trends in de sector.

  • In 2017 waren deze markten goed voor 35% van de wereldwijde groei, een aandeel dat naar verwachting de komende jaren zal stijgen tot 50%. Een belangrijke bijdrage aan deze groei wordt onder meer geleverd door Rusland, waar de niet-contante transacties in 2017 met 40% toenamen, India (39%) en China (35%).
  • De ontwikkelde markten, waaronder APAC, Europa en Noord-Amerika, kenden een gestage groei van 7%. Wereldwijd steeg het niet-contante transactievolume in 2016-17 met 12% tot 539 miljard.
  • Debetkaarten waren het snelst groeiende niet-contante betaalmiddel, met een toename van het aantal transacties met 17% in 2017, vóór de creditcards (11%) en de overschrijvingen (10%).

De gevestigde marktpartijen zijn terughoudend over Open Banking en nieuwe concurrentie
Het payments-landschap wordt steeds complexer naarmate nieuwe markttoetreders en opkomende technologieën de ontwrichting van de markt in de hand werken. Bovendien dwingen de veranderende verwachtingen van de consument en de eisen van de regelgeving banken om hun bedrijfsmodellen voor betalingen verder te ontwikkelen. Veel banken zijn echter nog steeds huiverig voor veranderingen.

  • Minder dan de helft (48%) van de ondervraagden gaf aan van plan te zijn om open API’s te gebruiken die verder gaan dan nodig is om aan de regelgeving te voldoen.
  • Een duidelijke meerderheid (63%) ervaart BigTech-concurrenten als een bedreiging vanwege hun wereldwijde merkbekendheid, klantloyaliteit en customer experience en betalingsinfrastructuur.

Hoewel banken geleidelijk, maar te langzaam, evolueren naar een meer open, datagerichte en cloud-gebaseerde aanpak, blijven zij terughoudend om Open Banking volledig te omarmen. 90% gaf aan dat op ecosystemen gebaseerde bedrijfsmodellen de sleutel tot succes op lange termijn vormen, maar slechts 44% gaf aan dat ze geïnteresseerd zijn in het bouwen en organiseren van een eigen ecosysteem.

Regelgeving dwingt verandering af, maar het tempo is traag

De verschuiving naar een geconvergeerd betaal-ecosysteem is deels te danken aan veranderingen in de regelgeving die gericht zijn op standaardisatie en interoperabiliteit. Deze omvatten een gedeeld digitaal identiteitsplatform, interoperabiliteitsrichtlijnen en real-time clearing van betalingen.

Bij 60% van de banken is digitale transformatie het gevolg van de naleving van de regelgeving. De invoering van API’s die verder gaan dan wat de regelgeving vereist, verloopt traag: de meeste banken zijn niet van plan om API’s te implementeren die gegevens blootleggen op gebieden als intrabancaire afschriften (53%), voorwaardelijke betalingen (53%) en filiaal/ATM-locatie (67%). Waar banken niet verplicht worden om meer gegevens te delen, kiezen zij er over het algemeen voor om dit niet te doen. Open API wordt eerder gezien als een compliance-spel op het gebied van regelgeving dan als een groeimogelijkheid.

“Het wereldwijde betalingslandschap is sterk in ontwikkeling, maar niet alle deelnemers zijn op hun gemak met het tempo en de richting van de veranderingen”, aldus Anirban Bose, CEO van Capgemini’s Financial Services en lid van de Raad van Bestuur van Capgemini Group. “Banken erkennen duidelijk het belang van een ecosysteemgebaseerd model om te kunnen voldoen aan de veranderende vraag van klanten en te kunnen gedijen in een competitief landschap. Wij moedigen gevestigde banken aan om snelle oplossingen te overwegen die hen positioneren voor de toekomstige markt, zoals het implementeren van een microservicesarchitectuur, om de beperkingen van de bestaande infrastructuur te omzeilen”.

Methodologie
Het World Payments Report 2019 is samengesteld op basis van de “Payment Open Banking Assessment”, die de stand van zaken van Open Banking vanuit een payments-perspectief in 18 markten onderzoekt. Dit werd ondersteund door primair onderzoek, waaronder een online-enquête die in juni 2019 werd verspreid onder deelnemers uit de financiële sector.