Ga direct naar inhoud

Toeleveringsketens op de proef gesteld: producenten van consumentengoederen en retailers investeren in diversificatie en regionale inkoop

15 nov. 2023
  • In het licht van de geopolitieke crises richt 83 procent van de Nederlandse producenten en retailers zich weer meer op regionale inkoop.
  • Wereldwijd investeert 83% in ‘Friendshoring’

Producenten van consumentengoederen en retailers (‘Consumer Products and Retail’) diversifiëren en lokaliseren hun supply chain-netwerken om het hoofd te kunnen bieden aan de last-mile delivery-uitdagingen, de hoge verwachtingen ten aanzien van snelle leveringen en om lege schappen tijdens de drukke feestdagen te voorkomen. Ruim 7 op de 10 (72%) van de Nederlandse organisaties diversifiëren tegenwoordig hun leveranciersbestand, waarbij 83% actief investeert in regionalisering en lokalisering. Wereldwijd investeert 83% van de organisaties actief in ‘friendshoring’, een groeiende handelspraktijk waarbij supply chain-netwerken zich richten op landen die worden beschouwd als politieke en economische bondgenoten, om de blootstelling aan risico’s verder te beperken. Dit blijkt uit het meest recente rapport van het Capgemini Research Institute, ‘Illuminating the path: Building resilient and efficient supply chains in the consumer products and retail industry’, waarin wordt onderzocht hoe producenten van consumentengoederen en retailers hun supply chain-strategie transformeren om veerkracht, efficiëntie en duurzaamheid in hun bedrijf in te bouwen.

Volgens het nieuwe rapport worden wereldwijde toeleveringsketens momenteel bedreigd door een groot aantal factoren, waaronder inflatie, geopolitieke spanningen, te grote afhankelijkheid van bepaalde landen voor onderdelen, fluctuerende vrachttarieven en congestie in havens. Meer dan driekwart (77%) van de retailers en producenten van consumentengoederen zegt dat geopolitieke kwesties de kosten en efficiëntie van toeleveringsketens beïnvloeden. Tegen deze achtergrond kwam het rapport tot de conclusie dat nearshoring en binnenlandse inkoop aan belang winnen nu organisaties een balans proberen te vinden tussen kosten en veerkracht.

Verwacht wordt dat offshore inkoop tegen 2025 wereldwijd met 7% zal afnemen, terwijl nearshoring en domestic sourcing met respectievelijk 4% en 3% zullen toenemen. Noord-Amerika leidt de trend van nearshoring, met een stijging van nearshore inkoop met 9% in termen van dollarwaarde, een stijging van 4% in binnenlandse inkoop en een daling van 15% in offshore inkoop voorspeld tegen 2025.

Omdat verstoringen in de toeleveringsketen uitdagend blijven voor retailers en producenten van consumentenproducten, passen zij hun inkoopstrategieën aan om veerkracht op te bouwen. Door een evenwicht te vinden tussen kostenefficiëntie en veerkracht en tegelijkertijd te focussen op duurzame en circulaire activiteiten, komen we een heel eind in het creëren van supply chains die klaar zijn voor de toekomst en die winstgevende groei kunnen stimuleren“, zegt Lindsey Mazza, Global Retail Lead bij Capgemini. “Om zich aan te passen en te gedijen, moeten de organisaties in deze sector zich ook richten op de voorbereiding op de feestdagen, die een winstgevende maar uitdagende periode kunnen zijn. Het optimaliseren van voorraden, het lokaliseren van supply chain-netwerken en het onderzoeken van alternatieve fulfillment-opties kunnen bedrijven helpen om in deze periode beter voorbereid te zijn om aan de verwachtingen van de consument te voldoen. Technologie en data zullen hierbij een sleutelrol spelen – of het nu gaat om het helpen met vraagbepaling, het automatiseren van magazijnen, het verbeteren van klantervaringen of het zorgen voor efficiënte fulfillment.

Voorraadtekorten verwacht tijdens de feestdagen

Seizoensgebondenheid is een belangrijk aandachtspunt voor producenten van consumentengoederen en retailers. Onder de grootste problemen die deze organisaties verwachten tijdens de feestdagen van 2023, denkt 42% van de organisaties te maken te krijgen met voorraadtekorten, verwacht 38% te late leveringen aan hun klanten als gevolg van vertragingen bij de invoer en voorziet 35% van de organisaties personeelstekorten.

Betere kostenbeheersing van de supplychain topprioriteit voor de komende 12-18 maanden

Volgens het rapport blijven bedrijven voorzichtig optimistisch in 2023. Producenten van consumentengoederen en retailers richten zich op het opbouwen van kostenefficiëntie in toeleveringsketens door betere planning, procesverbetering en automatisering. Voor 42% van deze organisaties is het verbeteren van de kostenefficiëntie in de toeleveringsketen de belangrijkste focus voor de komende 12-18 maanden.

Maar om dit te bereiken gelooft de overgrote meerderheid (82%) dat hun supply chain aanzienlijk zal moeten veranderen, en bijna negen op de tien (86%) bedrijven geven aan dat data en technologie een sleutelrol moeten spelen in het veiligstellen van die transformatie. Van de technologieën die worden geadopteerd, ingezet en geschaald, voeren datamanagement (56%), cloud computing (55%) en automatisering (52%) de boventoon als prioriteiten voor het realiseren van kostenbesparingen en het stimuleren van inkomsten.

Duurzaamheid belangrijk, maar opschaling blijft uit

Driekwart (75%) van de ondervraagde organisaties gaf aan dat ze bewust inspanningen doen om duurzamer te worden. Ook erkent bijna negen op de tien (86%) dat ethische en verantwoorde inkoop, transport en productie essentieel zijn voor concurrentievoordeel. Dit cijfer was slechts 69% bij de enquête in 2020[1].

Minder dan de helft van de bedrijven heeft echter duurzaamheidsinitiatieven ontplooid en opgeschaald, waarbij slechts 49% dit heeft gedaan voor verantwoord inkopen, 45% voor circulair productontwerp en 45% voor recyclebare verpakkingen. Hoewel dit een verbetering is ten opzichte van het adoptieniveau in 2020, laat het onderzoek zien dat de gemiddelde investeringen in duurzaamheid als percentage van de omzet licht zijn gedaald ten opzichte van 2020.

Data en analyses kunnen veerkrachtige, duurzame en efficiënte toeleveringsketens mogelijk maken

Het beheren van de volatiele consumentenvraag en tegelijkertijd de focus terugbrengen naar kostenefficiëntie is tegenwoordig een belangrijke prioriteit voor reanimatiebedrijven. Naast strategische inkoopstrategieën benadrukt het rapport dat data en analyses zullen helpen om vraagvoorspelling, fulfillment en klantervaring te verbeteren. Het zal ook product- en portfolio-optimalisatie en automatisering mogelijk maken, vooral in productie en opslag, wat kan leiden tot een verhoging van zowel de omzet als de marges. Het invoeren van circulaire economie en meer transparantie in de toeleveringsketen kan hen helpen om duurzaamheidsdoelstellingen te halen.

Methodologie

Het Capgemini Research Institute heeft in augustus en september 2023 300 producenten van consumentengoederen en retailers geïnterviewd om inzicht te krijgen in hun aanpak van de uitdagingen in de toeleveringsketen. De onderzoekers voerden ook diepte-interviews uit met senior executives uit de sector.


[1]  Capgemini Research Institute, ”Fast forward: Rethinking supply chain resilience for a post-pandemic world,” november 2020.