Ga direct naar inhoud

TechnoVision: top 5 tech trends in 2024 om te volgen

05 dec. 2023

Capgemini heeft zijn ‘TechnoVision Top 5 Tech Trends to Watch in 2024’ onthuld, gericht op de technologieën die volgend jaar een keerpunt zullen bereiken. In 2023 zette generatieve AI de trend. Hoewel dit ook volgend jaar een veelbesproken onderwerp zal blijven, wordt verwacht dat andere belangrijke technologieën ook een stadium van volwassenheid of doorbraak zullen bereiken in 2024.

Voor iedereen die het nieuws de afgelopen maanden heeft gevolgd, is het onmogelijk om de transformerende impact van technologie te ontkennen. Generatieve AI is een voor de hand liggend voorbeeld, maar het is niet het enige voorbeeld“, zegt Pascal Brier, Chief Innovation Officer bij Capgemini en lid van het Group Executive Committee. “Elke dag scannen we het technologielandschap om de kracht van innovatie voor onze klanten te benutten en te anticiperen op belangrijke technologische doorbraken aan de horizon. Naast generatieve AI zijn er in 2024 onder meer ontwikkelingen op het gebied van halfgeleiders, post-kwantum cryptografie, batterijtechnologieën en nieuwe ruimtetechnologie, ontwikkelingen die instrumenteel zijn bij het vinden van oplossingen voor de problemen in onze samenleving, de economie en onze ecosystemen.”

Technologieën om te volgen in 2024:

 • Generatieve AI: klein wordt het nieuwe groot. Generatieve AI heeft eind 2022 en 2023 een verpletterende entree gemaakt in de gesprekken over technologie en het bedrijfsleven, met verwachtingen van een aanzienlijke zakelijke impact. Zal het in 2024 de enorme hype waarmaken? Het korte antwoord is ja. Terwijl de huidige ‘Large Language Models’ zullen blijven floreren, is er ook steeds meer behoefte aan kleinere, meer efficiënte modellen. Deze modellen zullen steeds kleiner worden zodat ze ook kunnen draaien op systemen met een kleine voetafdruk en beperkte verwerkingsmogelijkheden, ook op compacte bedrijfsarchitecturen. In 2024 zullen nieuwe AI-platforms ook steeds meer kunstmatige hallucinaties bestrijden door generatieve AI-modellen te combineren met hoogwaardige data. Ter ondersteuning van dit alles zullen er platforms ontstaan die bedrijven tools bieden om generatieve AI in te zetten zonder dat daar diepgaande interne technische expertise voor nodig is. Dit zal op de lange termijn leiden tot het ontstaan van netwerken van modellen die ontworpen en verfijnd zijn voor specifieke taken én tot de ontwikkeling van multi-agent generatieve ecosystemen.

Waarom het belangrijk is: deze ontwikkelingen in generatieve AI wijzen op een evolutie naar een meer toegankelijke, veelzijdige en kosteneffectieve technologie. Deze innovaties zullen organisaties in staat stellen om hun generatieve AI use cases sneller op te schalen en tegelijkertijd meer waarde uit de technologie te halen.

 • Kwantumtechnologieën: wanneer cyber en kwantum elkaar ontmoeten. Er is een cyberwapenwedloop aan de gang, waarbij de vooruitgang in rekenkracht parallel loopt aan de ontwikkeling van versterkte digitale verdedigingsmechanismen. AI en Machine Learning (ML) worden bijvoorbeeld steeds vaker gebruikt om bedreigingen op te sporen, terwijl het zero-trust beveiligingsmodel een wereldwijde standaard kan worden. Maar er is een nieuwe bedreiging in opkomst, gedreven door de ontwikkeling van kwantumcomputing, die de huidige encryptiestandaarden zoals RSA en ECC overbodig kan maken. De ontwikkeling van kwantumbestendige algoritmen roept de vraag op hoe de privacy en beveiliging van data in de toekomst te handhaven. In de VS zal de standaard voor zogenoemde “post-kwantum cryptografie” (PQC), d.w.z. versleutelingsalgoritmen waarvan wordt aangenomen dat ze bestand zijn tegen kwantumaanvallen, in 2024 worden uitgegeven door het National Institute of Standards and Technology. Dit onderwerp zal in 2024 zeker zijn weg vinden naar de directiekamers aangezien de Quantum Computing Cybersecurity Preparedness Act vereist dat publieke en private organisaties die leveren aan de Amerikaanse overheid klaar zijn om te migreren naar PQC binnen een jaar nadat de NIST-standaarden zijn vrijgegeven.


Waarom het belangrijk is: deze toekomstige ontwikkeling belooft de basis van cyberbeveiligingsstandaarden wereldwijd op zijn kop te zetten. Alle bestuurders en technologie-experts zullen te maken krijgen met deze naderende mijlpaal, terwijl steeds meer organisaties beginnen met hun kwantumtransitie.

 • Halfgeleiders: de Wet van Moore is niet dood, maar verandert wel. Als het meest verhandelde goed ter wereld (vóór ruwe olie en motorvoertuigen) zijn halfgeleiders een cruciale factor in de digitale transformatie. De Wet van Moore stelt dat de rekenkracht van een microchip elke twee jaar verdubbelt terwijl de kosten halveren. Maar bereikt deze theorie zijn fysieke en economische grenzen? De halfgeleiderindustrie staat aan de vooravond van een transformatietijdperk, waarin meerdere factoren samenkomen om het landschap in 2024 opnieuw te definiëren. Chips bereiken de 2 nm, transistors benaderen de grootte van een paar atomen en de steeds toenemende investeringen in R&D en geavanceerde productiefaciliteiten worden zelfs voor de grootste chipmakers een uitdaging. 2024 zou een evolutie van de wet van Moore moeten laten zien, met nieuwe paradigma’s: ondanks het naderen van de absolute fysieke grens van chipminiaturisatie, zouden chipfabrikanten doorbraken moeten zien in 3D-chipstapeling, chiplets, innovaties in materiaalgebruik en nieuwe vormen van lithografie om de rekenkracht te blijven vergroten.

  Waarom het belangrijk is:
  er wordt een versnelde digitale transformatie verwacht in alle sectoren, mogelijk gemaakt door krachtigere verbonden objecten, van smartphones tot elektrische voertuigen, datacenters en telecom. Deze technologische doorbraken zullen weerspiegeld worden in verschuivingen in het ecosysteem van halfgeleiders zelf, met nieuwe gigafabrieken, regelgeving, bedrijfsmodellen en foundry-diensten in 2024.
 • Batterijen: de kracht van nieuwe chemie. Het verbeteren van de prestaties en het verlagen van de kosten van batterijen is een belangrijk aandachtspunt voor zowel bedrijven als overheden. Het doel is om elektrische mobiliteit te ondersteunen en de langetermijnopslag van energie te versnellen, wat cruciaal is om de energietransitie naar hernieuwbare energiebronnen en de ontwikkeling van slimme netwerken te versnellen. Terwijl LFP (lithium-ijzerfosfaat) en NMC (nikkelmangaankobalt) standaard worden voor toepassingen in elektrische voertuigen, worden verschillende batterijtechnologieën onderzocht, zoals kobaltvrije (natrium-ion) of solid-state batterijen, met een waarschijnlijke versnelling in 2024. Dit vertegenwoordigt een belangrijke verschuiving in batterijtechnologie, voornamelijk voor elektrische voertuigen, omdat ze een hogere energiedichtheid (d.w.z. opslagcapaciteit) hebben, voor een prijs die lager zal worden dan die van traditionele batterijen. Ze verminderen ook de afhankelijkheid van materialen zoals lithium, nikkel, kobalt, zeldzame aardmineralen en grafiet, terwijl ze een langere levensduur en robuustere veiligheid beloven.


Waarom het belangrijk is:
in een wereld die gedreven wordt door de energietransitie en de strijd tegen klimaatverandering, kunnen deze opkomende ontwikkelingen een pad bieden naar meer keuzemogelijkheden voor de batterij-industrie en een duurzamer gebruik van materialen.

 • Ruimtevaarttechnologie: de uitdagingen van de aarde aanpakken vanuit de ruimte. In 2024 zal de mensheid zich voorbereiden op een terugkeer naar de maan. Deze hernieuwde interesse in ruimtetechnologieën is bedoeld om wetenschappelijke ontdekkingen te stimuleren en de meest kritieke uitdagingen van de aarde te helpen oplossen, waaronder het monitoren van klimaatrisico’s en rampen, betere toegang tot telecommunicatie, maar ook defensie en soevereiniteit. Het nieuwe ruimtetijdperk wordt niet alleen gedreven door overheidsinstanties, maar ook door privé-actoren, van startups tot bedrijven. En het wordt ondersteund door verschillende technologieën zoals 5G, geavanceerde satellietsystemen, big data, kwantumcomputing, enz. In 2024 zou dit de innovatie moeten versnellen en veelbelovende technologieprojecten moeten ondersteunen op het gebied van duurzame voortstuwing van ruimtevaartuigen (elektrisch of nucleair) en nieuwe constellaties in een lage baan om de aarde voor communicatie en kwantumcryptografie.


Waarom het belangrijk is:
De laatste ruimterace heeft de wereld gerevolutioneerd door baanbrekende innovaties te versnellen, zoals satelliettechnologie, GPS, geïntegreerde circuits, zonne-energie en composietmaterialen. Deze terugkeer naar de ruimte belooft soortgelijke revoluties op het gebied van computers, telecommunicatie en aardobservatie.

Na 2024 – technologieën die de komende 5 jaar vorm zullen krijgen:

 • Koolstofarme waterstof: naar een geloofwaardig alternatief voor fossiele brandstoffen. Waterstof wordt al lang aangeprezen als een schoon brandstofalternatief omdat het bij verbranding alleen water produceert. De traditionele productie van waterstof is echter energie-intensief en vaak afhankelijk van fossiele brandstoffen. De trend in de richting van koolstofarme waterstof probeert dit te veranderen door hernieuwbare of kernenergie te gebruiken om de elektrolyse van water aan te drijven, waardoor het wordt gesplitst in waterstof en zuurstof zonder CO2-uitstoot. Vooruitgang in elektrolysetechnologie, waaronder de ontwikkeling van protonuitwisselingsmembraan (PEM) en solid oxide elektrolyzers, verbetert de efficiëntie en verlaagt de kosten. Koolstofarme waterstof is op dit moment echter nog steeds niet concurrerend, naast andere uitdagingen op het gebied van betrouwbaarheid en schaalbaarheid. Landen en bedrijven over de hele wereld investeren zwaar in koolstofarme waterstof als onderdeel van hun strategieën om CO2-neutraliteit te bereiken, met als doel de kosten ervan in de nabije toekomst te verlagen.
 • CO2-afvang: De decarbonisatie van koolstofintensieve processen versnellen. Hoewel het terugdringen van CO2-emissies de topprioriteit blijft, zoals bepaald door het Klimaatakkoord van Parijs, zullen verschillende moeilijk te realiseren industrieën ook moeten investeren in CO2-afvangtechnologieën (vooral bij de bron, zoals een cement- of staalfabriek) om hun CO2-reductiedoelstellingen te halen. Nieuwe methoden om CO2 af te vangen worden steeds efficiënter en minder energie-intensief, ondersteund door aanzienlijke overheidsinvesteringen, vooral in de VS en de EU. Innovaties zijn onder andere de ontwikkeling van geavanceerde oplosmiddeltechnologieën die minder energie nodig hebben om CO2 af te vangen, te gebruiken en op te slaan en vaste sorbentia die goedkoper zijn en een hogere CO2-selectiviteit hebben. Daarnaast wordt het filteren van CO2 uit andere gassen met behulp van membraantechnologie verfijnd om de efficiëntie en schaalbaarheid te verbeteren. Het afvangen van koolstof wordt echter nog steeds geconfronteerd met specifieke uitdagingen zoals kosten, opslag of omzetting in industriële processen. Er wordt ook veel onderzoek gedaan naar de directe verwijdering van CO2 uit de atmosfeer via directe luchtafvang (DAC), ook al blijft die toepassing duur in vergelijking met de alternatieve oplossingen voor CO2-afvang.
 • Synthetische biologie: de kracht van de natuur benutten. De Covid-19 pandemie bracht het belang van synthetische biologie voor de bescherming van de volksgezondheid aan het licht en benadrukte het immense potentieel van innovaties zoals synthetisch mRNA voor de ontwikkeling van vaccins met ongekende snelheden. In november 2023 werd een belangrijke mijlpaal bereikt toen de Britse toezichthouder op geneesmiddelen een therapie goedkeurde die gebruik maakt van CRISPR-Cas9 genbewerking als behandeling tegen sikkelcelziekten, de eerste in zijn soort in de geschiedenis van de geneeskunde. Maar synthetische biologie gaat veel verder. Het is een interdisciplinair veld dat biologie, techniek, computerwetenschap en biotechnologie combineert, waardoor revolutionaire toepassingen mogelijk worden die een enorme invloed kunnen hebben op de geneeskunde, landbouw en duurzaamheid van het milieu. Deze technologie bevindt zich op het snijpunt van snelle technologische vooruitgang en kritieke wereldwijde behoeften en zal de komende jaren een hot topic worden. Innovaties aan de horizon omvatten programmeerbare cellen en organismen die in staat zijn om nieuwe medicijnen, groene chemicaliën en duurzame materialen te produceren, evenals doorbraken in genbewerking die het potentieel bieden om genetische aandoeningen te genezen.

TechnoVision 2024

TechnoVision is een internationaal onderzoeksprogramma van Capgemini dat een uitgebreide kijk biedt op de wereld van technologie om leiders te helpen beslissingen te nemen over technologiegedreven bedrijfstransformatie. Het leidt besluitvormers door de talloze opkomende technologietrends om zich te concentreren op de trends die hun organisatie effectiever zullen maken. De editie 2024 van Capgemini’s TechnoVision rapport zal in januari 2024 worden gepubliceerd.

www.capgemini.com/technovision