Ga direct naar inhoud

Steeds meer consumenten lopen warm voor zelfrijdende auto’s ondanks barrières

09 mei 2019

Parijs, 9 mei 2019 – Uit een nieuwe studie van het Capgemini Research Institute is gebleken dat de voorkeur van de consument voor het rijden in zelfrijdende auto’s de komende vijf jaar zal verdubbelen. Hoewel slechts 25% van de consumenten over 12 maanden liever in een zelfrijdende auto rijdt dan in een traditionele auto, zegt meer dan de helft (52%) dat een auto zonder bestuurder in 2024 hun voorkeur zal hebben.

l>
Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 2 consumenten de komende vijf jaar ervaring wil opdoen in een zelfrijdende auto
Breed uiteenlopende verwachtingen van consumenten creëren zakelijke kansen voor automobielbedrijven om een ecosysteem van nieuwe diensten op te bouwen
Automobielbedrijven moeten investeren in nieuwe services, software en klantcommunicatie om autonoom rijden te vertalen naar een onderscheidende klantervaring

Dit blijkt uit het vandaag gepubliceerde rapport “The Autonomous Car: A Consumer Perspective”. De positieve houding van consumenten tegenover autonome voertuigen suggereert dat zij grote voordelen zien op het gebied van brandstofefficiëntie (73%), lagere emissies (71%) en tijdwinst (50%). Meer dan de helft van de consumenten (56%) zegt zelfs bereid te zijn om tot 20% meer te betalen voor een autonoom voertuig dan een standaard voertuig.

De uitkomsten wijzen op een veranderende perceptie van mobiliteit: consumenten geloven dat autonome auto’s een grotere rol zullen gaan spelen in hun dagelijks leven, en dat ze naast het rijden zelf ook autonomie zullen hebben bij het doen van boodschappen en het uitvoeren van taken. Bijna de helft (49%) van de respondenten zegt geen probleem te hebben als een autonome auto zelfstandig de boodschappen zou doen. Meer dan de helft (54%) vertrouwt een zelfrijdende auto om vrienden en familieleden af te zetten of op te halen, terwijl een op de twee (50%) van de respondenten verwacht dat een auto met eigen vervoer hen helpt om tijd te besparen bij het ondernemen van andere activiteiten, zoals socialiseren, entertainment, werken of gewoonweg genieten van de reis.

Het is duidelijk dat consumenten al anticiperen op een toekomst met zelfrijdende auto’s. Er zijn zelfs culturele en geografische factoren die een hogere verwachting in de hand werken. Capgemini heeft twee groepen geïdentificeerd die bijzonder positief staan tegenover autonome auto’s – Chinese consumenten en millennials.

Barrières: zorgen over veiligheid

Ondanks de sterke toename van het positieve sentiment, blijven er echter belemmeringen voor de adoptie van autonoom rijden bestaan: de respondenten zeggen dat de aankoop of adoptie van een voertuig zonder bestuurder afhankelijk is van de veiligheid van het voertuig (73%) en de veiligheid van het systeem (72%).

Markus Winkler, Global Head of Automotive bij Capgemini, zegt hierover: “Ons rapport toont een hoge mate van optimisme en animo bij potentiële gebruikers van zelfrijdende auto’s. Het gesprek ging tot nu toe over de technologische evolutie van auto’s zonder bestuurder – dus het is zeer bemoedigend om te zien dat de potentiële voordelen van de technologie aanslaan. De verwachtingen van de klant ten aanzien van de ervaringen in de auto zullen niet alleen een impact hebben op de auto-industrie, maar ook op andere sectoren zoals media en entertainment, de detailhandel en de gezondheidszorg. Dit maakt de weg vrij voor een overvloed aan zakelijke samenwerkingsmogelijkheden.”

“Er blijft echter een zekere mate van onzekerheid en bezorgdheid bestaan. Automobielbedrijven moeten rekening houden met de verwachtingen en reserves van hun toekomstige klanten, terwijl ze hun eigen activiteiten moeten omvormen van een sterke productfocus naar services en klantgerichtheid, als ze autonome voertuigen op de markt gaan brengen“, besluit hij.

Capgemini heeft vier belangrijke aandachtsgebieden geïdentificeerd om de reis naar een zelfrijdende toekomst te versnellen:

  1. Zorg dat de klant goed geïnformeerd is en blijft. Vanuit de perceptie van de consument evolueert de auto van een vervoermiddel naar een quasi-persoonlijke assistent. Deze verschuiving legt een aanzienlijke verantwoordelijkheid bij automobielbedrijven om openhartig te zijn over de mogelijkheden van het voertuig en het risico van misinterpretatie te vermijden.
  2. Begrijpen en geruststellen. Het onderzoek toont aan dat consumenten een duidelijk beeld hebben van de ervaring die ze verwachten van een zelfrijdende auto. Autobedrijven zouden er goed aan doen om deze verwachtingen te begrijpen en ze in het ontwerpproces zelf te integreren. Tegelijkertijd moet er ook geïnvesteerd worden in -en gecommuniceerd worden over- de veiligheids- en beveiligingselementen van zelfrijdende voertuigen.
  3. Bouw een ecosysteem van diensten. De verwachtingen rond het potentieel van autonoom rijdende auto’s onderstrepen de noodzaak voor automobielbedrijven om hun aanbod voor de consument uit te breiden. De consumenten verwachten een grote verscheidenheid aan ervaringen in de auto, variërend van entertainment, werk en gezondheidszorg. Het leveren van deze ervaringen en het omzetten van deze ervaringen in zakelijke kansen vraagt om samenwerking tussen automobielbedrijven met technologie-, content- en handelsbedrijven om een compleet ecosysteem van diensten te kunnen creëren.
  4. Software-investeringen. Als een geïndustrialiseerde sector die sterk aan het veranderen is, moeten automobielbedrijven autonoom vervoer integreren in hun algemene bedrijfsstrategie in alle divisies van hun bedrijf.

Onderzoeksmethodologie

Het Capgemini Research Institute heeft in december 2018 een onderzoek uitgevoerd onder 5.538 consumenten in zes landen in Europa, Noord-Amerika en Azië. 280 leidinggevenden van OEM’s, leveranciers en technische bedrijven werden eveneens ondervraagd. Capgemini hield ook interviews met industrieleiders, waarbij onderzocht is wat consumenten van zelfrijdende auto’s verwachten en hoe organisaties hieraan kunnen voldoen.

Het volledige rapport is hier te vinden.