Ga direct naar inhoud

Slechts 18% van de verzekeraars in staat om data te optimaliseren voor concurrentievoordeel

Uit het laatste rapport van Capgemini blijkt dat slechts vier op de tien verzekeraars hun risicoselectie en prijsstelling kunnen omschrijven als "op feiten gebaseerd en data-gestuurd"

27 jan. 2022

Een steeds volatielere markt, nog verergerd door de klimaatcrisis, wereldwijde economische schokken en technologische vooruitgang op gebieden zoals autonome voertuigen, heeft het gebruik van data om risico’s goed te begrijpen, te beprijzen en te beheren, onder de aandacht gebracht. Tegenwoordig gebruikt 40% van de verzekeraars data om nieuwe markten te betreden, terwijl 43% zijn risicoalgoritmes heeft gemoderniseerd en geüpgraded. Dit blijkt uit een nieuw rapport dat vandaag is gepubliceerd door Capgemini Research Institute, getiteld: “The data-powered insurer: Unlocking the data premium at speed and scale.”

Verzekeraars met niet-traditionele, real-time databronnen zoals telematica, wearables en social media data zullen in staat zijn om te voldoen aan de stijgende verwachtingen van klanten op het gebied van gemak, advies op maat en dynamische prijzen, en kunnen concurreren met InsurTech-bedrijven die toegang hebben tot gepersonaliseerde inzichten. Verzekeringsorganisaties die dit onder de knie hebben, worden Insurance Data Masters genoemd. Meer dan 90% van hen rapporteert hogere premies, een verbeterde combined ratio en sterkere net promoter-scores in vergelijking met slechts de helft van hun sectorgenoten. Deze organisaties vertonen drie belangrijke verschillen met de rest: 92% heeft een gecentraliseerde governance, 62% heeft samenwerkingsverbanden met InsurTechs en 97% heeft open application programming interfaces (API’s) gecreëerd om externe partijen toegang te geven tot hun data.

Het is voor traditionele verzekeraars steeds moeilijker geworden om te concurreren met InsurTech-bedrijven,” zegt Seth Rachlin, Global Insurance Industry Leader bij Capgemini. “Deze organisaties kunnen alleen concurreren door een data-gedreven aanpak te omarmen om marktaandeel te winnen, belangrijke ratio’s te verbeteren en superieure risico-intelligentie te genereren.

Verzekeraars maken gebruik van data om winstgevend te groeien

Uit het rapport blijkt dat verzekeringsmaatschappijen data gebruiken om 1) nieuwe oplossingen te ontwikkelen, 2) diensten met toegevoegde waarde te creëren om klanten aan zich te binden, en 3) unieke inzichten in risico’s en de prijsstelling daarvan mogelijk te maken. Aangedreven door data betreedt meer dan 40% van de verzekeraars nieuwe markten, verschuift het accent van bescherming naar preventie en herziet het de actuariële aannames. Daarnaast gebruikt 43% van hen real-time data om actuariële modellen te updaten, terwijl ongeveer een derde van de verzekeraars data kan gebruiken om nieuwe risico’s te modelleren.

Veel verzekeraars doen ook gerichte investeringen in data, zoals moderne risico-algoritmes die gegevens snel visualiseren op het beslissingsmoment en een grote verscheidenheid aan gegevensbronnen opnemen. Ongeveer 43% van de verzekeraars heeft in de afgelopen twee jaar zijn risicoalgoritmen gemoderniseerd en geüpgraded. Als gevolg daarvan kon ongeveer 39% van de verzekeraars hun risicoselectie en prijsstelling omschrijven als op feiten gebaseerd en data-gestuurd.

Grotere verzekeraars zijn verder gevorderd met data-gedreven implementatie

Slechts 18% van de verzekeringsorganisaties heeft zowel de technische mogelijkheden als de cultuur en het gedrag om data-gedreven programma’s te ondersteunen die volledig waarde ontlenen aan de groeiende hoeveelheid data“, merkt Ramana Bhandaru op, Global Financial Services Insights & Data Leader bij Capgemini. “Deze organisaties worden ‘Data Masters’ genoemd en ze zijn aanzienlijk groter dan hun sectorgenoten, waarbij de meeste gemiddeld meer dan 20 miljard dollar omzet hebben.”

Bovendien heeft 61% van deze grote verzekeraars mainstreamadoptie verworven of transformationele voordelen geplukt van hun data-initiatieven, vergeleken met slechts 16% van de kleine verzekeraars. Een belangrijke reden voor dit verschil zou kunnen zijn dat kleinere bedrijven te weinig investeren in technologische modernisering, waarbij kleinere verzekeraars vaker dan grote verzekeraars te maken hebben met legacy-systemen en een monolithische architectuur.

Vergeleken met hun sectorgenoten onderscheiden Data Masters zich op een paar belangrijke gebieden. Bijna alle insurance Data Masters (97%) hebben application programming interfaces (API’s) gecreëerd om externe properties toegang te geven tot hun bedrijfseigen data, vergeleken met slechts 36% van hun sectorgenoten. Bijna 90% van deze Data Masters kan ook eenvoudig eeuwige bronnen koppelen aan hun platforms om een wederzijds voordelige uitwisseling tot stand te brengen, wat ertoe leidt dat 39% van deze organisaties tot snellere en nauwkeurigere schaderegelingen komt.

Verzekeraars kunnen data-gedreven worden door hun datastrategie af te stemmen op hun bedrijfsstrategie

Uit het rapport blijkt dat slechts 41% van de verzekeringsorganisaties ervoor zorgt dat hun data-executives de data/analytics-strategie van de organisatie afstemmen op de algemene bedrijfsstrategie. Om data-gedreven te worden, moeten verzekeringsmaatschappijen zich richten op en investeren in vier belangrijke gebieden:

  1. Bouw de infrastructuur voor een snelle implementatie van inzichten op basis van data: een modern technologieplatform is nodig om ongelijksoortige systemen te stroomlijnen, een eenduidig beeld van risico’s te genereren en tijdig de vereiste gegevens te leveren.
  2. Zet een geschikt bedrijfsmodel op om data-gedreven verzekeringstoepassingen op te schalen: creëer een hub-and-spoke model om use cases te democratiseren.
  3. Stimuleer een sterke datacultuur binnen de organisatie: adopteer agile manieren van werken en geef medewerkers op alle niveaus de tools en vaardigheden om data toe te passen. In een agile cultuur kunnen business teams samenwerken met data experts om nieuwe ideeën te ontwikkelen en te testen.
  4. Organiseer een open data-ecosysteem: door deel te nemen aan data-ecosystemen, samen te werken met InsurTechs en een data-gedreven aanpak op te zetten om duurzaamheid te incorporeren.

Methodologie

Voor het Insurance Data Masters Report 2022 zijn 510 leidinggevenden van 204 verzekeringsorganisaties ondervraagd. Elke organisatie moest een dataspecialist en een business executive hebben voor elke business line. Daarnaast werden 10 interviews met verzekeringsmanagers gehouden om hun visie en expertise over deze verzekeringsorganisaties te verzamelen.