Ga direct naar inhoud

Organisaties zeggen klimaattechnologie nodig te hebben om net zero doelstellingen te behalen

Verdere investeringen en regelgeving zijn echter nodig om ervoor te zorgen dat schonere producten en diensten ook commercieel levensvatbaar zijn

15 dec. 2023

Veel technologieën die klimaatverandering kunnen tegengaan zijn al beschikbaar en zullen een cruciale rol spelen bij het helpen van bedrijven om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Dat blijkt uit het rapport “Climate Tech: Harnessing the power of technology for a sustainable future“. Driekwart van de organisaties zegt dat ze hun duurzaamheidsdoelstellingen niet zullen halen zonder klimaattechnologie. Bijna acht op de tien leidinggevenden (77%) zeggen echter dat productiekosten waarschijnlijk zullen stijgen door de zogeheten “green premium” die aan deze technologieën is verbonden en dat ze niet bereid zijn om deze groene meerkosten te betalen.

Hoge verwachtingen klimaattechnologie om bij te dragen aan terugdringen CO2-uitstoot

De groei van klimaattechnologieën, waaronder hernieuwbare energie en elektrische voertuigen (EV’s), heeft geholpen bij het terugdringen van de CO2-uitstoot. Andere klimaattechnologieën zoals koolstofarme waterstof, CO2-afvang en alternatieve brandstoffen komen beschikbaar en kunnen, als ze op grotere schaal worden toegepast, bedrijven helpen hun duurzaamheidsdoelstellingen te halen. Volgens het rapport verwachten leidinggevenden dat klimaattechnologie zal bijdragen aan (gemiddeld) 37% van de decarbonisatie- of netto nul-doelstellingen van hun organisatie. Zo’n 65% van de organisaties is van plan om de investeringen in klimaattechnologie in de komende twee jaar te verhogen. Zo ziet twee derde van de staalbedrijven koolstofarme waterstof en CO2-afvang als een prioriteit. De belangrijkste drijfveren voor deze verhoogde investeringen zijn bewustwording van de verergerende klimaatcrisis, strengere regelgeving en de toegenomen volwassenheid van klimaattechnologieën.

Meerkosten van groene technologie hindert grootschalige adoptie

Hoewel klimaattechnologie cruciaal is voor het CO2-vrij maken van de economie, hangt er een prijskaartje aan. Bijna acht op de tien (77%) leidinggevenden suggereren dat hun productkosten waarschijnlijk zullen stijgen als gevolg van investeringen in klimaattechnologieën. Deze kostenstijging kan worden toegeschreven aan een aantal factoren, waaronder hogere R&D-, kapitaal- en operationele kosten, evenals de kosten voor het aanpassen van productieprocessen. Uit het onderzoek blijkt dat organisaties bereid zijn om een gemiddelde stijging van de productkosten als gevolg van de invoering van klimaattechnologieën (de “green premium”) van ongeveer 9% te accepteren. De bestaande groene meerkosten voor veel schone producten is echter meestal aanzienlijk hoger dan dit. De kosten van CO2-arm cement dat wordt geproduceerd met behulp van CO2-afvang worden bijvoorbeeld geschat op 75-140% hoger dan die van conventioneel cement. Duurzame vliegtuigbrandstof kost naar schatting 123% meer dan conventionele vliegtuigbrandstof. Als gevolg hiervan kunnen klimaattechnologieën op dit moment niet bijdragen aan het creëren van schonere producten en diensten op een commercieel levensvatbare manier.

Snelle vooruitgang

Ondanks de uitdagingen zijn er gebieden waar de invoering van klimaattechnologieën snel verloopt. Hieronder vallen technologieën waar de groene meerkosten aanzienlijk zijn gedaald, zoals fotovoltaïsche zonne-energie (PV) en elektrische voertuigen (EV), maar ook technologieën waar de green premiums nog steeds hoog zijn, zoals CO2-afvang voor cement, groene waterstof voor staal en schonere brandstoffen voor de luchtvaart. Leidinggevenden in deze sectoren verwachten dat de technologie zich snel zal verspreiden: binnen drie jaar voor EV in de auto-industrie, binnen vier jaar voor zon-PV in de energiesector, binnen drie jaar voor schone brandstoffen in de luchtvaartindustrie en binnen twee jaar voor CO2-afvang in de cementindustrie.

“Nu de wereld in een race verwikkeld is om oplossingen te vinden voor klimaatverandering, zien we dat er een hoge vraag is naar deze technologieën, ondersteund door een toegenomen bewustzijn over de urgentie om te handelen”, aldus Florent Andrillon, Global Head of Climate Tech bij Capgemini. “We staan aan het begin van een ‘schone industriële revolutie’. Overheidssteun en private financiering hebben de groene investeringsgolf op gang gebracht. Maar om de schaalvergroting van deze oplossingen te versnellen, zijn verdere investeringen, kostenverlagingen en businessmodelinnovatie nodig. Voordat klimaattechnologieën qua kosten gelijkwaardig zijn aan hun traditionele tegenhangers, kan niet van bedrijven of consumenten worden verwacht dat ze omvangrijke green premiums alleen opbrengen. Overheidsbeleid moet het speelveld gelijk maken en de schaalvergroting adequaat ondersteunen. De spectaculaire toename van het gebruik van elektrische voertuigen heeft bijvoorbeeld veel te maken met overheidssubsidies en verschillende lokale stimuleringsmaatregelen en regelgeving. Zowel consumenten als organisaties begrijpen dat ze hun gedrag snel moeten aanpassen en dat er oplossingen bestaan. Er is meer interventie van overheden nodig om die paradigmaverschuiving voor zowel industrie als eindgebruikers te ondersteunen en te versnellen.”

De investeringskloof overbruggen

Uit het onderzoek blijkt verder dat organisaties van plan zijn om de investeringen in klimaattechnologie de komende twee jaar met gemiddeld 7,7% te verhogen. De gemiddelde jaarlijkse investeringen in initiatieven en toepassingen op het gebied van milieuduurzaamheid in de verschillende sectoren vertegenwoordigden echter slechts 0,92% van de totale omzet in 2023, een percentage dat sinds vorig jaar gelijk is gebleven[1].

In absolute termen betekent dit dat de huidige investeringen in milieuduurzaamheid van de 2.000 grootste bedrijven ter wereld in totaal minder dan $ 500 miljard per jaar bedragen. Dit is een klein deel van de geschatte $ 1,8 biljoen aan wereldwijde investeringen in schone energie in 2023, en ver onder de $ 4,5 biljoen per jaar die volgens het IEA begin 2030 nodig is om de energiesector in 2050 net zero te maken.[2]

Durfkapitaalfinanciering en financiële instellingen vullen al een deel van de kloof en zouden een cruciale rol moeten spelen bij het opschalen van klimaattechnologie. Uit het rapport blijkt dat 37% van de ondervraagde risicokapitaalverstrekkers van plan is meer te investeren in klimaattechnologie in 2023, waarbij dit percentage stijgt naar 48% voor 2024 en 56% voor 2025. Daarnaast is bijna de helft (47%) van de vermogensbeheerders en banken van plan om meer te investeren in klimaattechnologie in 2023, en bijna evenveel (46%) zijn van plan om dat te doen in 2024, wat groeit naar 53% in 2025. Deze verhoogde investeringen zullen gericht zijn op EV’s (55%), maar ook op decarbonisatiesoftware (45%), biobrandstoffen (36%) of kernenergie (33%).

Het volledige rapport is beschikbaar via: https://www.capgemini.com/insights/research-library/climate-tech-research

Methodologie

Voor dit rapport heeft het Capgemini Research Institute 1.350 senior executives (op directeursniveau en hoger) van grote organisaties (waarvan ~90% met een jaaromzet van meer dan 1 miljard USD) ondervraagd die plannen hebben om hun CO2-uitstoot te verlagen te worden of net zero te worden. Verder is een enquête gehouden onder 500 grote venture-capital-ondernemingen en financiële dienstverleners over hun financieringsplannen voor klimaattechnologie. Daarnaast interviewde het onderzoeksteam meer dan 15 experts uit verschillende sectoren, waaronder VC’s. Het wereldwijde onderzoek vond plaats in augustus en september 2023 en bestreek 13 landen in Noord-Amerika, Europa en Azië-Pacific (VS, VK, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje, Nederland, Zweden, India, Singapore, Australië, Japan en China) in 16 sectoren.


[1] Capgemini Research Institute, “A World in Balance 2023: Heightened Sustainability Awareness Yet Lagging Actions,” November 2023

[2] International Energy Agency, “Executive summary – Net Zero Roadmap,” 2023 update