Ga direct naar inhoud

Onderzoek kunstmatige intelligentie: voorlopers in AI zetten investeringen door ondanks corona

01 jul. 2020

Utrecht, 1 juli 2020 – Het opschalen van kunstmatige intelligentie (Artificial Intelligence, AI) versnelt wereldwijd ondanks de uitdagingen die dit met zich meebrengt. Meer dan de helft (53%) van de organisaties wereldwijd is met AI nu voorbij het pilot-stadium tegenover 36% in 2017. Bovendien blijft 78% van de AI-voorlopers[1] in hetzelfde tempo doorgaan met hun AI-initiatieven als vóór COVID-19, terwijl nog eens 21% zelfs het tempo heeft opgevoerd. Dit staat in schril contrast met de bedrijven die nog worstelen met AI: 43% van hen hebben hun investeringen ingetrokken, terwijl nog eens 16% alle AI-initiatieven heeft opgeschort vanwege grote zakelijke onzekerheden in verband met COVID-19. In Nederland heeft zelfs 3 van de 4 organisaties investeringen in AI teruggetrokken of opgeschort als gevolg van de huidige onzekerheden. Dit blijkt uit een nieuw rapport van het Capgemini Research Institute dat de afgelopen drie jaar onderzoek heeft gedaan naar het tempo waarin bedrijven AI adopteren.

Het rapport, ‘The AI Powered Enterprise: Unlocking the potential of AI at scale,’ laat zien dat de succesvolle implementatie van AI op schaal tastbare voordelen kan hebben op de omzet, met 79% van de AI-voorlopers die meer dan 25% van de verkoop van traditionele producten en diensten ziet stijgen.

Nederland: pas op de plaats

Nederlandse bedrijven lijken ten opzichte van bedrijven in de rest van de wereld pas op de plaats te maken met investeringen in AI. 37 % van de Nederlandse bedrijven heeft vanwege de door COVID-19 veroorzaakte onzekerheden alle investeringen in AI opgeschort. Wereldwijd ligt dit percentage aanzienlijk lager: 16%. Nog eens 42% van de Nederlandse organisaties zegt investeringen in AI-initiatieven met een lage impact te hebben opgeschort (wereldwijd: 43%). Slechts 22% van de ondervraagde Nederlandse bedrijven zegt de geplande AI-investeringen te continueren (wereldwijd: 47%). De onderzochte bedrijven in Nederland gaven tenslotte geen van allen aan hun investeringen in AI juist op te schroeven ondanks de crisis, terwijl wereldwijd 4% van alle ondervraagde bedrijven aangaf dit wel te doen.

“Nederlandse bedrijven moeten ervoor waken niet achterop te raken bij hun internationale concurrenten. De toegevoegde waarde van AI staat inmiddels buiten kijf. Kijk bijvoorbeeld naar zoiets als klantenservice. Uit ons onderzoek blijkt dat 62% van de voorlopers in het toepassen en opschalen van AI een daling van ten minste 25% in het aantal klachten van klanten zag. Op het gebied van cybersecurity ziet 71% van de voorlopers een daling van ten minste 25% in het aantal security-incidenten,” zegt Ruben Sardjoe, hoofd AI & Automation Strategy bij Capgemini Invent.

Vertrouwde, kwalitatief hoogwaardige data zijn essentieel voor het opschalen van AI

Voorlopers in het opschalen van AI rangschikken “het verbeteren van de datakwaliteit” als de nummer één benadering die hen helpt om meer voordeel te halen uit hun AI-systemen. Een sterke data governance zorgt ervoor dat de AI-teams de juiste kwaliteit van de gegevens hebben en verbetert het vertrouwen in de gegevens bij leidinggevenden. Het opzetten van de vereiste technologieplatforms, zoals een hybride cloudarchitectuur en het democratiseren van de datatoegang, dienen als bouwstenen voor het opschalen van AI.

AI-talent

Capgemini’s onderzoek laat verder zien dat 70% van de organisaties een gebrek aan middelbaar tot hoger opgeleid op de arbeidsmarkt een grote uitdaging vinden voor het opschalen van AI. Meer dan de helft (58%) van de bedrijven die voorop lopen met het toepassen en opschalen van AI (‘AI-at-scale leaders’) heeft een AI Head/Lead/Chief AI officer aangesteld. Deze kan ontwikkelteams voorzien van een visie en richtlijnen opstellen rond het prioriteren van use cases, ethiek en beveiliging, en tegelijkertijd het gebruik van platforms en tools voor AI-ontwikkeling harmoniseren.

Organisaties moeten zich ook richten op een breed scala aan vaardigheden voor het opschalen van AI-toepassingen. Op dit moment is er echter een belangrijk gat tussen vraag en aanbod in belangrijke disciplines zoals machine learning. Training en bijscholing zijn daarom van cruciaal belang om deze hiaten aan te pakken en ervoor te zorgen dat deze skillsets in eigen beheer kunnen worden gehouden. Ethische AI-interacties spelen een essentiële rol in het creëren van tevredenheid en vertrouwen bij de consument.

Ongeacht de sterke consumenten- en reguleringsfocus op het gebied van ethische AI, vond Capgemini dat veel organisaties zich niet actief bezighouden met zaken als de noodzaak om een mondig ethisch team te hebben. Het rapport concludeerde dat minder dan een derde van de met AI worstelende organisaties (29% vergeleken met 90% van de voorlopers op het gebied van AI-toepassingen) het erover eens is dat ze een gedetailleerde kennis hebben van hoe en waarom hun AI-systemen de output produceren die ze doen. Dit is belangrijk voor business executives om te kunnen vertrouwen op organisatorische AI-systemen. Tegelijkertijd is het onmogelijk om het vertrouwen van de consument te winnen als de klantgerichte medewerkers geen vertrouwen hebben in de modellen of data die organisaties gebruiken.

Terwijl organisaties kijken naar data en AI om veerkracht te brengen in hun operatie, in het licht van de recente COVID-19 crisis, is er een sterke behoefte aan verbindingen tussen tactische en strategische bedrijfsdoelstellingen en implementatie om schaalgrootte te bereiken,” zegt Anne-Laure Thieullent, Artificial Intelligence and Analytics Group Offer Leader bij Capgemini. “Ons onderzoek benadrukt dat de meest succesvolle organisaties niet alleen hun datalandschap en data governance processen rationaliseren en moderniseren, maar zich ook richten op het brengen van nieuwe agile tools en benaderingen zoals DataOps en MLOps (machine learning ops) om AI-oplossingen te ontwikkelen en te implementeren, diverse teams samen te stellen en evenwichtige operationele modellen op te zetten“.

Het rapport besluit met de aanbevelingen van vier principes voor organisaties om zich te richten op het succesvol opschalen van AI:

Empowerment: bouw een sterke basis voor een gemakkelijke toegang tot betrouwbare en kwalitatieve data via de juiste data- en AI-platforms en -tools, samen met agile toepassingen.

Operationalize: implementeer AI via het juiste bedrijfsmodel, geef prioriteit aan initiatieven en zorg voor een evenwichtige governance, terwijl de ethiek wordt verankerd.

Nurture: koester divers talent en bouw aan samenwerking met partners

Monitor and amplify: blijf de modelnauwkeurigheid en -prestaties om zakelijke resultaten te verbeteren.

Om een volledig exemplaar van het rapport te lezen, klik hier.

Onderzoeksmethodologie

Het Capgemini Research Institute onderzocht 950 organisaties die lopende AI-initiatieven hebben en voerde diepte-interviews uit met leidinggevenden die toezicht houden op AI-initiatieven. Het onderzoek richtte zich op organisaties met ten minste 1 miljard dollar aan inkomsten in het afgelopen boekjaar uit elf landen (Australië, China, Frankrijk, Duitsland, India, Italië, Nederland, Spanje, Zweden, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten) in elf sectoren (automobielindustrie, financiële sector, consumentenproducten, energie, verzekering, life sciences, industrie, overheid, detailhandel, telecommunicatie, utilities).

Over Capgemini

Capgemini is wereldwijd toonaangevend in consulting- en technologiediensten. In de voorhoede van innovatie, helpt Capgemini zijn klanten om de kansen te benutten die ontstaan in de snel veranderende wereld van cloud computing, digitalisering en platformen. Voortbouwend op 50 jaar historie en diepgaande sectorkennis, stelt Capgemini organisaties in staat om hun zakelijke ambities te realiseren via een breed palet aan diensten, van strategie tot uitvoering. Capgemini is sterk doordrongen van de overtuiging dat de zakelijke waarde van technologie van en door mensen komt. Het is een multiculturele organisatie met bijna 270.000 medewerkers verspreid bijna 50 landen. Capgemini Group, met Altran, rapporteerde in 2019 wereldwijd een omzet van EUR 17 miljard. Bezoek ons op www.nl.capgemini.com. People matter, results count.

Over het Capgemini Research Institute

Het Capgemini Research Institute is Capgemini’s interne denktank over alles wat met digitaal te maken heeft. Het instituut publiceert onderzoek naar de impact van digitale technologieën op grote traditionele bedrijven. Het team maakt gebruik van het wereldwijde netwerk van Capgemini-experts en werkt nauw samen met academische en technologische partners. Het instituut heeft speciale onderzoekscentra in India, Singapore, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Het werd onlangs gerangschikt als nummer 1 in de wereld voor de kwaliteit van zijn onderzoek door onafhankelijke analisten. Bezoek ons op https://www.capgemini.com/researchinstitute/

[1] De voorlopers in het toepassen en opschalen van AI vormen 13% van het totaal aantal onderzochte organisaties die meerdere AI-applicaties hebben draaien over meerdere teams.