Ga direct naar inhoud

Onderzoek connected health: minder dan 20% van de use cases gaat verder dan de proof of concept fase

23 mrt. 2022

Ondanks hoge ambities beschikken slechts enkele life sciences organisaties over de digitale, technische en samenwerkingscapaciteiten die nodig zijn om “connected health” te realiseren, wat de deur opent voor grote spelers uit de technologiesector om hun intrede te doen

Het aantal goedgekeurde connected health[1]-producten zal de komende vijf jaar naar verwachting met 40% toenemen, gezien hun sterke potentieel om patiënten sterker te betrekken bij hun behandeling en om te worden ingezet bij nieuwe behandelingsmogelijkheden en vroegtijdige diagnose en detectie van ziekten. Toch test momenteel slechts 16% van de life sciences bedrijven[2] connected health-producten of heeft goedkeuring gekregen om deze producten op de markt te brengen. De algemene volwassenheid in connected health staat voor de meeste organisaties in de beginfase. Dit blijkt uit het laatste rapport van het Capgemini Research Institute, Unlocking the Value in Connected Health, waarin de belangrijkste therapeutische gebieden worden beschreven waar connected health aanzienlijke voordelen kan opleveren voor de patiënt.

Volgens het rapport zijn de belangrijkste therapeutische gebieden voor toekomstige connected health producten in de komende vijf jaar neurowetenschap-gerelateerde ziekten, zoals multiple sclerose, Alzheimer en epilepsie, gevolgd door zeldzame ziekten en immunologie. Om dit te realiseren is meer dan 50% van de life sciences organisaties van plan om in de komende vijf jaar use cases te ontwikkelen voor patiëntmonitoring op afstand, digitale biomarkertoepassingen (bijvoorbeeld draagbare biosensoren) en AI-ondersteunende voorspellende diagnostiek en preventieve geneeskunde.

De sector heeft echter nog een lange weg te gaan om dit soort use cases te realiseren. Slechts een kwart van de ondervraagde life sciences organisaties is volwassen op belangrijke gebieden van connected health, zoals portfoliostrategie, productontwerp en productontwikkeling. Uit het onderzoek bleek ook dat minder dan een derde van de organisaties over de digitale, technologische en samenwerkingscapaciteiten beschikt die nodig zijn voor succesvolle initiatieven op het gebied van connected health. Slechts een kwart gebruikt bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie om voorspellende analyses uit te voeren op real-time data uit connected gezondheidsproducten. Nog minder (21%) beschikt over een Center for Excellence om innovatie, synergieën en best practices in hun connected health-aanbod te stimuleren.

Er is geen specifiek onderzoek gedaan in Nederland naar de voortgang van connected health. “De Nederlandse missie is om digital health zodanig op te schalen dat het daadwerkelijk impact gaat hebben in de preventie, diagnose, behandeling en opvolging, voor een betere patiënt ervaring en het verhogen van kwaliteit van zorg waar dat kan.” zegt Richard Bussink, Director – Lead Health bij Capgemini Invent.

Organisaties die de vereiste volwassenheid op het gebied van connected health wel hebben bereikt en dus de strategiefase voorbij zijn, zijn over het algemeen de grotere bedrijven. Bijna de helft van de life sciences organisaties met een omzet van meer dan 20 miljard dollar zegt volwassen te zijn in portfoliostrategie en -planning, vergeleken met slechts 17% van de bedrijven met minder dan 1 miljard dollar omzet.

De redenen voor dit verschil zijn talrijk, maar komen grotendeels neer op het feit dat grotere bedrijven beter in staat zijn de twee grootste uitdagingen bij de ontwikkeling en schaalvergroting van connected health het hoofd te bieden: kwetsbaarheden in de beveiliging en wettelijke goedkeuring.

Volgens het rapport zijn kleinere life sciences organisaties bezig met een inhaalslag. De redenen voor hun gebrek aan volwassenheid zouden wel eens te maken kunnen hebben met een discrepantie in de perceptie tussen technologie- en bedrijfsleiders van de vaardigheden die in het bedrijf beschikbaar zijn. Zo is bijvoorbeeld bijna de helft van de mensen met een zakelijke functie van mening dat de connected health-onderneming over voldoende vaardigheden beschikt op het gebied van augmented en virtual reality, terwijl slechts 20% van het technisch personeel het daarmee eens is. Augmented/virtual reality, systeemdenken en interoperabiliteit, engineering, en human-centered design zijn de top technische vaardigheden met het grootste tekort op de arbeidsmarkt.

Om de volwassenheid van connected health te vergroten en de ontwikkeling van use cases te versnellen heeft Capgemini zes cruciale aandachtsgebieden geïdentificeerd:

  • Definiëren van een commerciële connected health-strategie die is afgestemd op vastgestelde portfolioplannen
  • Ontwerpen van connected health-producten om meetbare waarde en resultaten te genereren
  • Bouwen van een data-ecosysteem dat het delen van gegevens en interoperabiliteit binnen en buiten de organisatie bevordert
  • Het ontwikkelen en trainen van talent in data, gedragswetenschappen en agile ontwikkeling
  • Centraliseren vann de governance, bedrijfsmodel en financiële structuren voor connected health om groei en coördinatie van de regelgeving te stimuleren
  • Bouwen van een ecosysteem voor connected health dat structuur en bescherming biedt, maar ook open innovaties omarmt

Klik hier om het volledige rapport te lezen.

Methodologie

Capgemini heeft een enquête gehouden onder 523 executives op managerniveau en hoger (die 166 bedrijven vertegenwoordigen) van life sciences organisaties in de farmaceutische en biotechnologiesector in zeven landen in Noord-Amerika, Europa en Azië. De respondenten hebben moeten aangeven dat hun bedrijf momenteel een strategie uitstippelt voor de aanpak van connected health; momenteel connected health-producten test/ontwikkelt; en/of momenteel connected health-producten heeft die zijn goedgekeurd en op de markt zijn. De wereldwijde enquête vond plaats in oktober en november 2021. Daarnaast heeft Capgemini diepte-interviews gehouden met 10 senior executives bij toonaangevende wereldwijde biofarmaceutische bedrijven.

[1] In het kader van dit onderzoek bestrijkt de definitie van “connected health” een breed spectrum van digitale gezondheidsproducten en -diensten, van digitale welzijnsproducten zoals wearables voor consumenten tot klinisch gevalideerde oplossingen zoals digitale hulpjes, digitale therapeutica (DTx) en gecombineerde DTx, waaronder Software-as-a-Medical Device (SaMD).

[2] Het onderzoek omvat biotech-bedrijven en biofarmaceutische bedrijven