Ga direct naar inhoud

Europese Unie gunt Capgemini Invent zesjarig raamcontract voor de verdere ontwikkeling van het Europees dataportal

01 mrt. 2021

Het Bureau voor publicaties van de Europese Unie heeft Capgemini Invent een zesjarig raamcontract gegund voor de verdere ontwikkeling van het Europees dataportal tot een nieuwe dienst: Data.Europa.EU, samen met de daarmee samenhangende consultancy- en onderzoekswerkzaamheden. De nieuwe dienst zal de twee huidige Europese dataportals combineren om de publicatie en het hergebruik van open data in heel Europa te vergemakkelijken.

Het nieuwe Data.Europa.EU, dat in het voorjaar van 2021 wordt gelanceerd, zal het al bestaande European Data Portal en European Union Open Data Portal integreren tot één coherent onderdeel van de door de Europese Unie opgezette datainfrastructuur voor de publieke sector. Net als zijn voorgangers zal het drie belangrijke pijlers bieden:

  • toegang tot publieke databronnen in heel Europa via het centrale contactpunt, namelijk het portaal zelf, dat meer dan 1 miljoen datasets aanbiedt in 36 landen, 6 EU-instellingen en 79 andere EU-organen en -agentschappen;
  • ondersteuning van de EU-instellingen en de lidstaten via het opzetten van community’s of practice voor eigenaren van nationale open data portals en beleidsmakers, alsmede opleiding en consultancy om de publicatie van publieke data te verbeteren, te ondersteunen en te documenteren;
  • bewijsvoering van de sociaal-economische voordelen van het hergebruik van overheidsdata en diverse stimulansen om het gebruik en het creëren van waarde te bevorderen en onder de aandacht te brengen.

Het doel van Data.Europa.EU is om via deze drie pijlers de creatie en verbetering van processen, producten en diensten te ondersteunen waarbij publieke databronnen worden hergebruikt om economische, maatschappelijke, politieke en milieu-impact te creëren. Hoe meer deze impact wordt gedocumenteerd en begrepen, hoe verder de toegang, de vindbaarheid en het gebruik van data zullen toenemen. In de laatste Capgemini Invent-studie, die in 2020 is gepubliceerd als onderdeel van het European Data Portal-project, wordt de marktomvang van open data in Europa in 2025 geraamd op 199 tot 334 miljard euro.

“Sinds de oorspronkelijke PSI-richtlijn hergebruik overheidsinformatie uit 2003, zijn de Europese instellingen en landen begonnen met het ter beschikking stellen van databronnen aan het publiek, waardoor open data in een stroomversnelling is geraakt. Tegenwoordig zijn de volwassenheid en de verwachtingen rond datakwaliteit, interoperabiliteit en het creëren van impact verder geëvolueerd. De komende zes jaar zullen wij een nieuwe sprong voorwaarts mogelijk maken, waarbij barrières worden geslecht en meer waarde wordt gecreëerd door open data in Europa”, aldus Volkmar Varnhagen, Managing Director voor Capgemini Invent, Noord- en Centraal-Europa en Noord-Amerika.

Naast het aanbrengen van verbeteringen aan de twee al bestaande diensten, zal de overeenkomst ook het meten van de volwassenheid van open data in Europa en de sociaaleconomische impact van open en gedeelde data in Europa blijven omvatten. Er zal in gelijke mate bijstand worden verleend aan Europese landen waar specifieke aandacht moet worden besteed aan de verbetering van de vindbaarheid van data en de verbetering van dataportals, om het hergebruik van openbare databronnen te bevorderen.

Capgemini Invent leidt het consortium van het project, in samenwerking met INTRASOFT International, inclusief Fraunhofer FOKUS, OMMAX, con terra, 52°North, Agiledrop, Timelex, de Raad van Lissabon en de Universidad Politécnica de Madrid.