Ga direct naar inhoud

Europese Commissie gunt Capgemini Invent driejarig contract voor de bouw van het Europese Support Center for Data Sharing

07 mei 2019

Met de oprichting van het SCDS breidt de Europese Commissie haar huidige inspanningen uit om de publieke en private sectoren van de lidstaten te voorzien van bouwstenen ter ondersteuning van de Europese gegevensinfrastructuur.

De SCDS bestaat uit vier belangrijke pijlers:

  • Een observatorium voor gegevensuitwisseling – voor het verzamelen van ervaringen op het gebied van gegevensuitwisseling en het ontwikkelen van nieuw onderzoek naar de juridische en technische aspecten van gegevensuitwisseling.
  • Een helpdesk en feedbackservice – voor het ondersteunen van professionals, het vastleggen van hun ervaring in de praktijk en het aanbieden ervan aan een breder publiek.
  • Communicatieactiviteiten – het publiek bewuster maken van de mogelijkheden van data-uitwisseling en van de instrumenten en diensten die beschikbaar zijn om de gewenste economische en maatschappelijke voordelen te bereiken.
  • Een website – om al het bovenstaande beschikbaar te maken voor het publiek.

Het uiteindelijke doel van het Europese Support Center for Data Sharing is om deze vierpijlerbenadering te gebruiken om datatransacties en gegevensanalyse in Europa te vergemakkelijken. Dit gebeurt door het verzamelen, ontwikkelen en verspreiden van instrumenten en technische expertise en door praktische ondersteuning te bieden.

Het delen van gegevens is een cruciale drijfveer voor toekomstige innovaties door bedrijven en voor het verbeteren van empirisch onderbouwde beleidsvorming door overheden. Het support center van de EU voor het delen van gegevens zal een belangrijk initiatief zijn om dit potentieel in heel Europa mogelijk te maken“, zegt Dinand Tinholt, bij Capgemini Invent verantwoordelijk voor Europese instellingen.

In 2014 heeft Capgemini ook voor de Europese Commissie het European Data Portal (EDP) opgezet, een website die toegang biedt tot openbare gegevensbronnen in heel Europa en de nationale datateams en beleidsmakers van de lidstaten ondersteunt bij het publiceren van meer en kwalitatief betere data.

Over het Europese Support Center for Data Sharing
Gedeelde gegevens hebben betrekking op situaties waarin overheidsgegevens, of gegevens in het bezit van particuliere bedrijven, beschikbaar worden gesteld aan andere organisaties (overheidsinstanties of particuliere bedrijven) voor gebruik en hergebruik, al dan niet tegen betaling (of andere beloning). Het Europese Support Center for Data Sharing verzamelt bestaande ervaring in het delen van gegevens en ontwikkelt onderzoek om nieuwe mogelijkheden te verkennen. Het ondersteunt praktijkmensen, terwijl het hun ervaring vastlegt om deze weer ter beschikking te stellen aan de gemeenschap. Het ontwikkelt het bewustzijn rond de mogelijkheden die voortvloeien uit het delen van gegevens en de beschikbare instrumenten en diensten om economische en maatschappelijke voordelen te behalen.