Ga direct naar inhoud

Duurzame IT leidt tot aanzienlijke voordelen, maar is nog geen prioriteit voor veel organisaties

25 mei 2021

Organisaties die met een concreet stappenplan  inzetten op de implementatie van duurzame IT [1], zien als direct gevolg hiervan verbeterde ESG-scores [2] (61% van de organisaties), toenemende klanttevredenheid (56% van de organisaties) en belastingbesparingen (44% van de organisaties). Toch weet het gros van de organisaties niet hoe ze duurzame IT-toepassingen kunnen implementeren en de milieu-impact van bedrijfs-IT proactief kunnen aanpakken. Slechts 6% van de bedrijven heeft een hoog niveau van duurzame IT-volwassenheid bereikt. Dit blijkt uit een nieuw rapport van het Capgemini Research Institute: “Sustainable IT: Why it’s time for a Green revolution for your organization’s IT.

Hoewel tech-oplossingen kunnen helpen bij het oplossen van milieuproblemen, heeft IT als geheel zelf ook een CO2-voetafdruk. Het rapport heeft onderzocht op welke gebieden de CO2-emissie van bedrijfs-IT het snelst groeien. Daarnaast wordt een routekaart in drie fasen gepresenteerd waarmee organisaties hun duurzame IT-strategieën kunnen opbouwen en implementeren.

Organisaties zien duurzame IT echter nog niet als een prioriteit of een instrument in hun bredere duurzaamheidsagenda om hun CO2-voetafdruk te verkleinen: volgens het rapport is slechts 22% van plan om in de komende drie jaar meer dan een kwart van hun CO2-voetafdruk te verkleinen door middel van duurzame IT.

Organisaties grotendeels onbewust van milieu-effecten IT

Er is een duidelijk verschil in bewustwording ontstaan over de milieu-impact van organisaties in het algemeen en de impact van bedrijfs-IT specifiek: Wereldwijd is 43% van de respondenten zich bewust van de CO2-voetafdruk van IT. Nederlandse organisaties scoren iets beter: in Nederland is 51% van de respondenten zich bewust van de CO2-voetafdruk van IT in hun eigen organisatie. Maar er valt niettemin ook in ons land nog veel te winnen, met name in de uitvoering. Slechts 19% van de Nederlandse organisaties ook bijvoorbeeld een CO2-waarde toegekend aan hun IT tegenover een wereldwijd gemiddelde van 27%.

In de banksector en de sector consumentenproducten is het bewustzijn het grootst (respectievelijk 52% en 51%), terwijl dat in de industriële productiesector het kleinst is (28%). Slechts 34% weet dat de productie van mobiele telefoons en laptops een grotere CO2-voetafdruk heeft dan het gebruik van deze apparaten tijdens hun levensduur.

Dit verschil in bewustwording wordt nog verder vergroot door het feit dat duurzame IT momenteel niet dezelfde aandacht en middelen krijgt als andere groene initiatieven. Wat de strategie betreft, heeft de helft van de bedrijven een duurzaamheidsaanpak voor de hele onderneming gedefinieerd, maar minder dan één op vijf (18%) heeft een allesomvattende duurzame IT-strategie met welomschreven doelstellingen en streeftermijnen.

De meeste organisaties beschikken niet over adequate instrumenten of gedeelde normen om de milieu-impact van IT te meten. Slechts 29% maakt gebruik van koolstofevaluatie-instrumenten en slechts 34% zegt dat duurzame IT deel uitmaakt van de directie-agenda. Het gebruik van Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI’s) om de vooruitgang op het gebied van IT-duurzaamheid te volgen en te meten is ook niet wijdverbreid: slechts 23% van de organisaties meet de uitstoot van broeikasgassen. In totaal heeft slechts 1% zijn doelstellingen gehaald. Het bepalen van de koolstofkosten van IT-activiteiten kan organisaties van verschillende afdelingen helpen zich bewust te worden van de impact van hun IT-voetafdruk, maar slechts 27% van de organisaties heeft deze toepassing gestandaardiseerd.

Organisaties met een hoge mate van volwassenheid behalen meer voordelen

De technologiesector bevindt zich in een goede positie om een rol te spelen bij het beïnvloeden van en het pleiten voor beleidsveranderingen. Technologiebedrijven nemen proactieve stappen in het koolstofvrij maken van IT-activiteiten, -diensten en -producten, en meerdere spelers hebben doelstellingen aangekondigd om CO2-neutraal te worden. Als gevolg hiervan zijn veel organisaties op zoek naar de tech-industrie om hen te helpen duurzame IT-praktijken op te zetten. Zo’n 52% van de onderzochte organisaties meldt dat technologiebedrijven een duurzame IT-dimensie in hun producten en diensten moeten opnemen, 61% wil dat technologiebedrijven hen helpen de milieu-impact van hun IT te meten, en 45% is bereid een premie van maximaal 5% te betalen voor duurzame IT-producten en -diensten.

Duurzaamheid moet centraal staan in onze wereldwijde inspanningen voor herstel na de pandemie.  IT mag hierbij niet worden verwaarloosd. Organisaties moeten de koolstofkosten van onze digitale wereld erkennen en ernaar handelen door de overstap naar bedrijfsmodellen die worden ondersteund door duurzame IT-capaciteiten te versnellen“, zegt Cyril Garcia, CEO van Capgemini Invent en lid van de Raad van Bestuur van de Group en uitvoerend sponsor van het CSR-programma van Capgemini. “Organisaties moeten beschikken over diagnostische instrumenten, strategieën en een routekaart om hun reis naar decarbonisatie te versnellen. De steun van alle belanghebbenden in de organisatie zal cruciaal zijn voor succes, samen met een duurzame software-architectuur en verandering in het gedrag van werknemers. Ook de zakelijke voordelen zijn overtuigend voor ondernemingen. Bijvoorbeeld in termen van nettowinst, sociale status en klanttevredenheid”

Het rapport sluit af met een stappenplan in drie fasen om duurzame IT te versnellen, waaronder

  • Het leggen van de basis met een duurzame IT-strategie die aansluit bij de duurzaamheidsstrategie van de organisatie
  • Het creëren van een governance-proces met een IT-team dat zich specifiek richt op duurzaamheid, met support van het leiderschap
  • Het operationaliseren van duurzame IT-initiatieven met duurzaamheid als een belangrijke pijler van de softwarearchitectuur

Een kopie van het rapport kan hier worden gedownload

Onderzoeksmethodologie

Het Capgemini Research Institute heeft 1.000 organisaties met een jaaromzet van meer dan 1 miljard dollar ondervraagd om inzicht te krijgen in hun duurzame IT-vooruitzichten. Hieronder bevonden zich organisaties in verzekeringen, detailhandel, consumentenproducten, bankwezen, energie- en nutsbedrijven, biowetenschappen en gezondheidszorg, auto’s, telecommunicatie, industriële productie, technologiediensten en de publieke sector. Het Capgemini Research Institute ondervroeg senior IT-managers, duurzaamheidsprofessionals en senior executives van kernfuncties zoals human resources, financiën en marketing.

[1] Duurzame IT is een overkoepelende term die een milieugerichte benadering beschrijft van het ontwerp, het gebruik en de verwijdering van computerhardware en softwaretoepassingen, inclusief het ontwerp van de bijbehorende bedrijfsprocessen. De term heeft ook betrekking op activiteiten zoals verantwoorde winning van zeldzame metalen die worden gebruikt voor de ontwikkeling van IT-hardware, waterbesparing en de toepassing van principes van de circulaire economie in de gehele levenscyclus van technologie. Het onderzoek van Capgemini bestrijkt vier kerngebieden van bedrijfs-IT, waaronder gebruikershardware en -apparatuur, netwerken en communicatiesystemen, applicaties en gegevens, en cloud computing.

[2] ESG-scores evalueren bedrijven op het gebied van Environment (milieu), Society (maatschappij) en Governance (goed en transparant bestuur)