Ga direct naar inhoud

Capgemini’s World Energy Markets Observatory rapport 2017

09 nov. 2017

Utrecht, 9 november 2017 – Capgemini publiceert vandaag de negentiende editie van zijn jaarlijkse onderzoek van de belangrijkste indicatoren van de energiemarkt. Dit jaar gaat het rapport niet alleen over Europa, maar ook over andere delen van de wereld en heet nu het World Energy Markets Observatory (WEMO). Het is een samenwerking met de I4CE, De Pardieu Brocas Maffei en VaasaETT onderzoeksteams. Het onderzoek laat zien dat de vooruitgang in de nieuwe generatie technologieën een versnelling van de energietransitie veroorzaakt, terwijl de groei van hernieuwbare energie de energiehandelsmarkt nog steeds destabiliseert.

Het onderzoek belicht daarnaast een ingrijpende verandering in energiegebruik, gedrag en verwachtingen van consumenten, met bijvoorbeeld Smart Homes, Smart Buildings, Smart Plants, Smart Cities en het creëren van initiatieven om energie op een andere manier in te kopen of te beheren. Als gevolg hiervan blijft de financiële situatie van gevestigde energiebedrijven een uitdaging. Het rapport moedigt deze bedrijven aan hun transformatie-inspanningen te versnellen en de kracht van digitale transformatie te benutten.

Sterke belangstelling voor groene energie in Nederland

De belangstelling voor groene stroom blijft groeien in de meeste Europese landen. In Nederland werden in 2016 ongeveer vier keer meer nieuwe groene energiecontracten afgesloten dan contracten met traditionele energiebronnen (groene contracten vertegenwoordigen al ongeveer 60% van alle bestaande contracten). In datzelfde jaar vertegenwoordigden prijsvergelijkingssites 10% van de overstappen in Nederland (vergeleken met 8% in 2014).

Belangrijkste bevindingen:

Snelle ontwikkeling van nieuwe generatie technologieën maakt dat de opkomst van hernieuwbare energie dankzij concurrentievoordelen onvermijdelijk is, ondanks het einde van terugleververgoedingen in Europa.

In de laatste twaalf maanden bleven de kosten van hernieuwbare energie dalen: de kosten voor windenergie op land en Photovoltaïsche (pv) installaties worden in sommige landen concurrerend met traditionele bronnen voor elektriciteitsopwekking (nucleair, kolen, gas). Zo registreerde een recente veiling lagere kosten voor PV-installaties in Saudi-Arabië, met slechts 17 dollar per MWh. Ook de kosten voor energieopslag in accu’s daalde met ongeveer 20 procent. Deze manieren van energieopwekking hebben tegenwoordig de voorkeur in de energietransitie, met beperkte politieke interventie. Nederland behoort met een stijging van 525 MW in 2016 tot de vijf Europese landen die voorlopen wat betreft nieuw geïnstalleerde PV-capaciteit. Ook droeg Nederland met 887 MW aanzienlijk bij aan de algehele toename van het geïnstalleerde windvermogen.

Volgens Colette Lewiner, senior adviseur Energy & Utilities bij Capgemini, “stimuleren inspanningen in R&D en industrialisatie de ontwikkeling van hernieuwbare energie, zelfs bij het overwegen van extra netwerkinvesteringen die verband houden met ongelijkmatige beschikbaarheid en distributie van hernieuwbare energie. Tegenwoordig betekent hun ongelijkmatige beschikbaarheid gekoppeld aan het ontbreken van prijshervormingen dat de impact van hernieuwbare energie op de handelsmarkten de elektriciteitsvoorziening bedreigt en de financiering van energiebedrijven negatief beïnvloedt.”

Consumenten van slimme energie dwingen energiebedrijven om nieuwe diensten te leveren.

Alle klanten (consumenten en zakelijk) verwachten van hun leveranciers beter energiebeheer (inclusief zelfconsumptie, Smart Home, Smart Building, Smart Plant, elektrische mobiliteit). Met de participatie van de klant in energie-initiatieven evolueert de manier waarop energie collectief ingekocht of beheerd wordt ook.

Perry Stoneman, hoofd Energy & Utilities bij Capgemini: “We zien veel nutsbedrijven nieuwe klantdivisies creëren die zich focussen op het zoeken naar de heilige graal: de onderscheidende diensten die de klant waardeert, maken de ontwikkeling van nieuwe inkomstenstromen met betere marges mogelijk. Hoewel het varieert per land, beweegt de grote meerderheid in die richting, maar slechts weinigen hebben vooralsnog het juiste recept gevonden. Innovatiemogelijkheden en flexibiliteit voor een snelle en succesvolle marktintroductie ontbreken over het algemeen.”

Gevestigde energiebedrijven, fors getroffen door de energietransitie en veranderde klantverwachtingen, zijn grote transformaties gestart. Het is tijd om te versnellen door gebruik te maken van digitale transformatie.

De meeste grote spelers lanceerden veranderplannen die ze met een speciale aandacht uitvoeren. Dit is ook het geval in Noord-Amerika, waar de financiën van nutsbedrijven minder onder druk staan dan in Europa, dankzij een lager tempo van de energietransitie en verschillende marktregels. Naast het vereenvoudigen van hun interne processen richten deze plannen zich over het algemeen op downstream-activiteiten (netwerken, groene energie en klantenergiediensten), het ontwerpen en beheren van nieuwe activiteiten en bedrijfsmodellen. Winst kan ook gezocht worden aan de ontwikkelingskant van de waardeketen. Digitale technologieën evolueren voortdurend om nieuwe oplossingen te bieden (zo waren bijvoorbeeld Robotic Processes Automation, Artificial Intelligence, Internet of Things en Blockchain een paar jaar geleden nog niet beschikbaar). De waarde van beheerde data – analytics – blijft ook grotendeels onbenut.

Over de World Energy Markets Observatory

De World Energy Markets Observatory is een jaarlijkse publicatie van Capgemini die de belangrijkste indicatoren van de elektriciteits- en gasmarkt monitort in Europa, Noord-Amerika, Australië en Zuidoost-Azië en de ontwikkelingen en veranderingen hiervan rapporteert. Deze negentiende editie, die voornamelijk is opgesteld op basis van openbare data in combinatie met Capgemini’s expertise in de energiesector, verwijst naar gegevens uit 2016 en winter 2016/2017. Speciale deskundigheid rondom regelgeving, klimaatuitdagingen en klantgedrag wordt gegeven door De Pardieu Brocas Maffei, de I4CE (Institute for Climate Economics) en VaasaETT.

Download het volledige rapport van de World Energy Markets Observatory 2017 op www.capgemini.com/wemo

Links naar infographics: Wereld, Europa, Noord-Amerika, Zuidoost-Azië, Australië