Ga direct naar inhoud

Capgemini’s World Energy Markets Observatory 2018

06 nov. 2018

Capgemini heeft vandaag de twintigste editie gepubliceerd van het World Energy Markets Observatory (WEMO) rapport, een jaarlijks onderzoek dat in samenwerking met De Pardieu Brocas Maffei en Vaasa ETT is uitgevoerd. Het onderzoek laat zien dat China een leidende rol heeft in technologie, apparatuur en eigendom van utilitybedrijven. Daarnaast blijkt uit het rapport dat de wereldwijde economische groei de vraag naar energie heeft aangewakkerd, wat de klimaatdoelstellingen voor de lange termijn in het gedrang brengt. Dit ondanks een jaar waarin de Europese koolstofprijzen snel stegen en de kosten van hernieuwbare energie daalden. Ondertussen hebben prijsstijgingen van fossiele brandstoffen geleid tot hogere tarieven voor elektriciteit en gas, met name op de wholesale-markten in Europa. De utilitybedrijven laten op hun beurt een verbeterde financiële gezondheid zien; het gehele landschap is aan het veranderen. Onder invloed van toenemende concurrentie van nieuwe markttoetreders, passen zij hun bedrijfsmodellen aan met technologieën zoals het Internet of Things, AI, chatbots en blockchain. Alle segmenten van de waardeketen worden beïnvloed door digitale transformatie, van klantrelaties en operationele processen tot netwerken en interactieve diensten.

De vier belangrijkste bevindingen van het World Energy Markets Observatory rapport zijn:

1. China is ook een belangrijke investeerder in elektriciteitsbedrijven geworden. Dit land is de op één na grootste energieverbruiker ter wereld, met de grootste uitstoot van broeikasgassen (BKG), een belangrijke leverancier van energieapparatuur en een belangrijke speler op het gebied van essentiële grondstoffen.

De energiebehoefte in China groeit constant. Het land heeft in 2017 zijn invoer van vloeibaar aardgas met 46% verhoogd, waardoor het verantwoordelijk is voor een groei van 30% van de wereldwijde vraag. De vervuilingsniveaus blijven wel een punt van zorg en China, het land met ‘s werelds grootste uitstoot van broeikasgassen. China heeft een langetermijnbeleid om eerst apparatuur voor binnenlands gebruik te ontwikkelen alvorens deze internationaal te verkopen. China exporteert agressief kolengestookte elektriciteitscentrales (700 in aanbouw), fotovoltaïsche (PV) zonnepanelen (waarvan het verantwoordelijk was voor bijna de helft van de nieuw geïnstalleerde capaciteit wereldwijd) en windturbines.Volgens het rapport zullen de opslag van elektriciteit en elektrische voertuigen, evenals kernreactoren, waarschijnlijk de volgende golf van Chinese export van apparatuur zijn. China heeft ook een dominant aandeel (95%) in de wereldwijde productie van zeer gewilde zeldzame metalen en zeldzame aardelementen die nodig zijn voor de energietransitie. Ten slotte heeft China’s decennialange dynamische acquisitiebeleid, vooral in Afrika, Zuid-Amerika en Azië, zich nu uitgebreid naar Europese elektriciteitsnetwerken en nutsbedrijven.

2. Economische groei zet de doelstellingen inzake klimaatverandering op losse schroeven, maar heeft wel geleid tot een opleving van de groothandelsprijzen voor elektriciteit en gas, waardoor de financiële gezondheid van de utility bedrijven is verbeterd.

Na drie jaar van stagnatie van de broeikasgasemissies in 2017 is deze in 2017 met 1,4 procent gestegen. Dit is te wijten aan de economische groei die de vraag naar energie stimuleerde. De toch al kwetsbare klimaatveranderingsdoelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs 2015 kunnen in gevaar komen, ondanks de aanzienlijke stijging van de koolstofprijzen (in Europa van 5 euro per ton begin 2017 naar 20 euro begin september 2018), als gevolg van de opleving van de wereldeconomie en de maatregelen van de Europese Unie.

Colette Lewiner, senior adviseur Energie en Utilities bij Capgemini zegt: “In 2017 betekende een sterkere economie dat de uitstoot van broeikasgassen voor het eerst in een aantal jaren toenam. Hierdoor is het mogelijk dat de klimaatdoelstellingen voor 2050 niet worden gehaald. De Europese Unie heeft een aantal maatregelen genomen, maar deze zijn onvoldoende om een zinvolle koolstofprijs van ongeveer 55 euro/ton te bereiken. Om dit te bereiken, zouden de koolstofbodemprijzen op regionaal of nationaal niveau moeten worden vastgesteld.

3. De prijzen voor hernieuwbare energie en opslag zijn blijven dalen, maar door de technologische beperkingen en de kosten van ontwikkeling is volledige hernieuwbare energieopwekking voor de meeste landen nog ver weg.

In de afgelopen 12 maanden zijn de kosten van hernieuwbare energie verder gedaald (-20% voor fotovoltaïsche zonne-energie): de kosten voor onshore windenergie en fotovoltaïsche energie  worden bijna overal concurrerend (exclusief extra netwerkkosten) in vergelijking met de meeste traditionele elektriciteitsproductiebronnen. De kosten van batterijen volgen dezelfde neerwaartse trend. Deze combinatie zou ertoe kunnen leiden dat sommige landen, zoals Denemarken, doelen stellen voor een mix van 100% hernieuwbare energieopwekking. Echter, op het niveau van het grote land of de staat, zelfs met batterijopslag, is dit type netwerk op dit moment niet beheersbaar vanwege beperkingen in de technologie, de variabele beschikbaarheid van hernieuwbare energie en de enorme implementatiekosten.

4. Het utilities-landschap blijft evolueren: de financiële gezondheid verbetert, terwijl er nieuwe uitdagingen ontstaan.De financiële positie van de utility-bedrijven is licht verbeterd, met name in Europa, dankzij de opleving van de groothandelsprijzen voor elektriciteit en gas en het feit dat energiebedrijven vooruitgang hebben geboekt op het gebied van transformatie en fusies en overnames. Elk land volgt zijn eigen transformatiepad: Duitse utility-bedrijven concentreren zich op de waardeketen, het Verenigd Koninkrijk corrigeert enkele gevolgen van de liberalisering van de retailmarkt met nieuwe regelgeving, de Aziatische markten beginnen met het dereguleringsproces en nieuwe spelers betreden de markten overal.

Perry Stoneman, hoofd van de sector Energy, Utilities & Chemicals bij Capgemini, zegt: “We zien activiteiten van grote olie- en gasbedrijven met aanzienlijke middelen en ambities in de retail- en duurzame energiemarkten. Ondertussen verandert het utility-landschap snel. Alle segmenten van de waardeketen worden beïnvloed door digitale transformatie, van klantrelaties en operationele processen tot netwerken en interactieve diensten, met een enorm potentieel om de kosten te verlagen. De gevestigde utility-bedrijven moeten hun transformaties versnellen en zich meer richten op nieuwe, service-gebaseerde bedrijfsmodellen, aangezien de concurrentie toeneemt van verschillende domeinen, waaronder nieuwkomers, oliemultinationals, detailhandelaren en BigTech bedrijven“.

Het World Energy Markets Observatory is een jaarlijkse publicatie van Capgemini die de belangrijkste indicatoren van de elektriciteits- en gasmarkten in Europa, Noord-Amerika, Australië en Zuidoost-Azië volgt en verslag uitbrengt over de ontwikkelingen en transformaties in deze sectoren. Deze 20ste editie, die voornamelijk is samengesteld uit publieke gegevens in combinatie met de expertise van Capgemini in de energiesector, is gebaseerd op gegevens uit 2017 en winter 2017/2018. Speciale expertise op het vlak van regulering, klimaatuitdagingen en klantengedrag werd geleverd door onderzoeksteams van De Pardieu Brocas Maffei en VaasaETT.

Een volledig rapport, infographics en podcasts kunt u hier downloaden.