Ga direct naar inhoud

Capgemini introduceert FARM: een intelligent dataplatform voor kleine boeren in Kenia

02 okt. 2019

Capgemini heeft een intelligent dataplatform ontwikkeld onder de naam Project FARM (Financial and Agricultural Recommendation Models), dat is ontworpen om de landbouw-waardeketen te optimaliseren en de wereldwijde voedselvoorziening te ondersteunen. Het platform maakt gebruik van Artificial Intelligence (AI) om met behulp van Big Data landbouwpatronen te bepalen. Uit deze inzichten worden gegevens gegenereerd om aanbevelingen te doen. Het gebruikt Machine Learning om het platform op schaal toepasbaar te maken door het te verbinden met mobiele telefoons. Deze oplossing is gebouwd in samenwerking met Agrics, een sociale onderneming die actief is in Oost-Afrika, die lokale boeren voorziet van agrarische producten en diensten op krediet.

De wereldwijde vraag naar voedsel zal naar verwachting met 60% toenemen in 2050[1]. Een groot deel van de wereldbevolking wordt gevoed door kleinschalige boeren, voornamelijk uit ontwikkelingslanden, die op traditionele wijze en volgens relatief eenvoudige landbouwmethodes werken. De complexe waardeketen en het gebrek aan middelen en connectiviteit dragen bij aan de inefficiëntie van deze vorm van landbouw, waardoor er een sterke behoefte is aan een breder pakket aan diensten die opbrengsten optimaliseren en risico’s verminderen voor kleinschalige boeren. Het project FARM, opgezet in de Applied Innovation Exchange (AIE) Collaboration Zone (CoZone) van Capgemini in Nederland, heeft tot doel deze problemen aan te pakken.

Capgemini FARM platform

De data en analyses van Project FARM zijn weergegeven op een dashboard dat nuttige inzichten geeft. Zo kunnen boeren bijvoorbeeld toegang krijgen tot advies op maat om de productie van gewassen te optimaliseren. Patronen uit de beschikbare gegevens geven Agrics informatie die kan helpen bij het sturen van commerciële besluitvorming en die inzicht geeft in mogelijke bedrijfsrisico’s. Ook kan informatie worden verstrekt aan partners in de waardeketen, voornamelijk leveranciers van zaden en meststoffen, en producenten en afnemers, waardoor inefficiënties in de waardeketen kunnen worden verwijderd.

Julian van Velzen, big data engineer en initiator van het FARM-project zegt:”Door boerengemeenschappen te verbinden met datawetenschap en big data met traditionele landbouwmethoden, is het FARM-platform gebouwd om de waardeketen te optimaliseren en partijen als ecosysteem samen te brengen rond één datagestuurd platform. Het platform kan de weg vrijmaken om de kleinschalige boeren te voorzien van geautomatiseerde landbouw. Met de toenemende beschikbaarheid van open data en dalende prijzen van sensoren en satellietbeelden is de toekomst van de landbouw rooskleurig“.

Project FARM verzamelt gegevens uit verschillende publieke en private bronnen en zet deze in een cloudomgeving voor  de hosting en voert analytische modellen uit in dezelfde cloudomgeving. Agrics biedt gegevens over geteelde gewassen, potentiële en gerealiseerde opbrengst, perceeloppervlakte, krediet en terugbetalingen. Deze informatie wordt gecombineerd met gegevens van Copernicus, een programma van het European Space Agency. Om de satellietgegevens te faciliteren is het project FARM gekoppeld aan het project Sobloo, een Copernicus Data and Information Access Service (DIAS).

Capgemini heeft de ambitie om van de digitale revolutie een kans te maken voor iedereen en een brug te slaan tussen technologie en maatschappij. Capgemini’s doel is om haar maatschappelijke impact uit te breiden, als onderdeel van het programma Architects of Positive Futures, met steeds meer projecten gericht op het mogelijk maken van digitale inclusie.

Violanda de Man, Innovation Manager bij Agrics East Africa: “Het project FARM biedt Agrics een uitstekende kans om de waarde te maximaliseren voor haar klanten – de kleinschalige boeren – en voor andere spelers in de waardeketen, zoals verwerkers en financiële dienstverleners. Door onze interacties met de boeren zitten we bovenop een enorm reservoir aan gegevens. We kunnen deze gegevens nu omzetten in zinvolle inzichten, die ons in staat stellen om tijd- en plaatsspecifieke producten en diensten te leveren om de opbrengst te verhogen en de risico’s op bedrijfs- en waardeketenniveau te verlagen. Een grotere effectiviteit van de waardeketen zal bijdragen aan een directe verbetering van het inkomen en de voedselzekerheid van de plattelandsbevolking.

Lanny Cohen, Chief Innovation Officer bij Capgemini: “Project FARM is een uitstekend voorbeeld hoe Capgemini positieve verandering stimuleert door middel van het ‘Architects of Positive Futures’-initiatief en door gebruik te maken van AI-technologie om oplossingen te leveren. We zijn verheugd om samen te werken met ons ecosysteem van partners om een van de belangrijkste menselijke problemen van dit moment – de wereldwijde voedselschaarste – te helpen oplossen door kleinschalige boeren te ondersteunen.”

[1] World Population Prospects: The 2017 Revision, gepubliceerd door de UN Department of Economic and Social Affairs: https://www.un.org/development/desa/en/news/population/world-population-prospects-2017.html