Ga direct naar inhoud

Bestrijding klimaatverandering leidt tot grootschalige veranderingen in de energiesector

09 dec. 2021

De energietransitie leidt tot nieuwe bedrijfsmodellen in de energiesector: voor bijna 70% van de energiebedrijven is het beperken van de gevolgen van de klimaatverandering de drijvende kracht achter deze verschuiving. De meeste organisaties beschikken echter nog niet over de nodige capaciteiten om nieuwe modellen te ontwikkelen.

Energiebedrijven die nieuwe-energie-modellen [1] hebben geïmplementeerd, melden meerdere voordelen, zo blijkt uit een rapport van het Capgemini Research Institute, getiteld ‘Remodeling the future: How energy transition is driving new models in energy and utilities’. Nieuwe bedrijfsmodellen transformeren de hele energiesector, aangezien het beperken van de gevolgen van klimaatverandering het bestaansrecht van deze sector is geworden: aan de energiesector gerelateerde broeikasgasemissies dragen wereldwijd bij aan meer dan 73% van alle emissies.

Klimaatverandering en de vraag van investeerders zijn de belangrijkste drijfveren voor verandering. Bijna 70% van de energiebedrijven (68%) zegt dat het beperken van de gevolgen van de klimaatverandering de drijvende kracht is achter hun verschuiving naar nieuwe manieren van zakendoen. 63% noemt de vraag van investeerders als de drijvende kracht voor verandering. Hoewel slechts 44% van de executives zich laat leiden door winstgevendheid als de belangrijkste drijfveer voor een verschuiving naar nieuwe modellen, zijn de potentiële voordelen voor de winstgevendheid van een onderneming duidelijk.

Volgens het nieuwe rapport hebben organisaties die modellen voor schone energie implementeren een reductie van 4,6% bereikt in scope-3 emissies [2] en wordt een verdere reductie van 13% verwacht in de komende drie jaar, terwijl sommige ook een toename van 6% in inkomsten ervaren.

Goed voor business en planeet

Nieuwe bedrijfsmodellen leiden ook tot meer upselling-mogelijkheden voor organisaties en het aantrekken van nieuwe klanten. Wereldwijd hebben bedrijven al een toename van 4% in upselling-mogelijkheden gerealiseerd als gevolg van nieuwe modellen. En in de komende drie jaar zal dit cijfer naar verwachting stijgen tot 9,2%.

Strategie en vaardigheden zijn kritische uitdagingen

De sector bevindt zich nog steeds in een overgangsfase. Hoewel de noodzaak tot transformatie duidelijk is, zijn er maar heel weinig organisaties die momenteel nieuwe energiemodellen implementeren. Zo is 64% van de organisaties van plan om in de toekomst energieopslagoplossingen te implementeren, maar is slechts 19% daar al mee bezig.

Volgens het rapport hebben de meeste organisaties nog geen bedrijfsstrategie voor duurzame energie ontwikkeld. Slechts 18% van de ondervraagden zegt een globale strategie te hebben met duidelijk omlijnde doelstellingen en tijdschema’s.

Bovendien verschillen de capaciteiten die nodig zijn voor nieuwe energiemodellen, zoals alternatieve energiebronnen en energieplatforms, enorm van de huidige capaciteiten van energiebedrijven. Uit het onderzoek blijkt dat de meeste organisaties (70%) zeggen dat ze niet over de nodige capaciteiten beschikken om nieuwe modellen te ontwikkelen. Organisaties worden geremd op gebieden als in-house technologie-expertise en focus op nieuwe technologieën (68%), servicegerelateerde vaardigheden (62%) en data-expertise (56%).

Acties om de uitvoering te versnellen

In de komende jaren zal het implementatieniveau dringend moeten worden opgevoerd, willen de ambities werkelijkheid worden.

Peter King, Global Energy & Utilities Lead bij Capgemini Invent, zegt hierover: “De energietransitie is de drijvende kracht van dit decennium. Bedrijven moeten beginnen met het opstellen van organisatiebrede strategieën op schaal om het succes van een energietransitieprogramma te garanderen. Er is ook een duidelijke behoefte aan meer tempo en innovatie. Slechts een derde van de organisaties heeft een innovatiefunctie op schaal om nieuwe modellen te ontwikkelen en te testen en de resultaten te industrialiseren. Het is tijd voor spelers om een ‘fail-fast’-filosofie aan te nemen en nieuwe partnerschappen te smeden, zowel binnen als buiten bestaande ecosystemen.

Naast strategie en innovatie wijst het rapport ook op een noodzaak om te investeren in de ontwikkeling van technologie en datavaardigheden die nodig zijn om de bedrijfsvoering te transformeren. Terwijl de energie- en nutssector een enorme verschuiving in de waardeketen blijft ondergaan, laten organisaties die al de vruchten plukken van een voorsprong, een verschuiving in de interne denkwijze zien. Voor een succesvolle implementatie en schaalvergroting van nieuwe energiemodellen is krachtige leiderschapsondersteuning vanuit de top nodig.

Methodologie

Het Capgemini Research Institute ondervroeg 530 senior executives van energiebedrijven in augustus en september 2021. Al deze organisaties rapporteerden een omzet van meer dan USD 200 miljoen over het voorgaande boekjaar. Capgemini voerde ook diepte-interviews uit met senior executives uit de energiesector om de relevante nieuwe-energie-modellen, implementatie-uitdagingen en de vooruitzichten voor de energiesector te onderzoeken.

Klik hier om een exemplaar van het rapport te downloaden.

[1] “Nieuwe-energie-modellen” verwijst naar nieuwe producten en diensten en nieuwe manieren businessmodellen. Dergelijke modellen omvatten energiediensten, energieplatforms, oplossingen voor energieopslag, alternatieve brandstoffen, mobiliteitsdiensten, netbeheerdiensten en schone energie.

[2] Scope-3-emissies: alle indirecte emissies die plaatsvinden in de waardeketen van het rapporterende bedrijf, met inbegrip van zowel upstream- als downstream-emissies en niet opgenomen in Scope 2 (indirecte emissies door de opwekking van ingekochte energie).