Ga direct naar inhoud

Besparingspotentieel Smart Contracts voor financiële consumenten en organisaties bedraagt wereldwijd vele miljarden

13 okt. 2016

Smart Contracts zijn net als traditioneel geschreven contracten juridisch bindende overeenkomsten gebaseerd op een aantal voorwaarden en afspraken. Deze Smart Contracts zijn in tegenstelling tot hun fysieke tegenhangers elektronisch als software geprogrammeerd en worden op basis van Distributed Ledger-technologie, bekend van de bitcoins, op decentraal gedistribueerde grootboeken beheerd. Hierdoor worden acties, zoals betalingen, automatisch uitgevoerd zodra aan de voorwaarden is voldaan. Het proces van verificatie en overige handmatige handelingen kunnen worden overgeslagen.

Het rapport Smart Contracts in Financial Services: getting from Hype to Reality richt zich specifiek op de financiële sector omdat grote bedrijven als BNP Paribas, Deutsche Bank en Credit Suisse al investeren in het ontwikkelen van Smart Contracts. In het rapport wordt onderscheid gemaakt tussen drie grote gebieden waarop slimme contracten zowel voor de consumenten als bedrijven grote impact zullen hebben:

  • Retail banking: persoonlijke leningen en hypotheken zullen het meest profiteren van Smart Contracts. Het op papierwerk gebaseerde taxatie- en documentatieproces bij de aankoop van een huis zal verdwijnen waardoor de contacttijd tussen verschillende partijen korter is. Dit kan bij het verstrekken van hypotheken een besparing opleveren van €430-€680 per consument, oftewel een korting van 11% tot 22%. Tegelijkertijd kunnen hypotheekverstrekkers in Europa en de Verenigde Staten een kostenbesparing realiseren van tussen de €3 en €10 miljard op jaarbasis.
  • Verzekeringen: met behulp van Smart Contracts kunnen claims bij zorg-, auto-, huis- en reisverzekeringen sneller worden afgehandeld omdat er minder formulieren ingevuld hoeven te worden en minder interactie tussen de verzekerde en de verzekeringspartij nodig is. Een Smart Contract brengt alle partijen in de verzekeringsindustrie – consumenten, verzekeraars, tussenpersonen en derde partijen – samen in één platform. In de autoverzekeringsindustrie kunnen Smart Contracts naar schatting wereldwijd een kostenbesparing van €19 miljard realiseren. Zouden de verzekeraars dit bedrag voor de helft ten goede van de consument laten komen, dan betekent het dat de consument jaarlijks gemiddeld €40 minder hoeft te betalen aan premies.
  • Investeringen: het afhandelen van gesyndiceerde leningen neemt op dit moment minimaal 20 dagen in beslag. Met Smart Contracts kunnen processen als documentatie, bevestigingen van aankopende en verkopende partijen en opdrachtovereenkomsten worden ingekort. De cyclus kan hiermee worden teruggebracht van 20 naar 6 tot 10 dagen. De besparingen die hieruit voortkomen kunnen een groei van vijf procent opleveren, omgerekend een bedrag van circa €1,8 tot €6 miljard. Daarnaast zullen de operationele kosten voor investeringsbanken in de Verenigde Staten en Europa afnemen. Omdat er sneller meer duidelijkheid is zullen de risico’s en kapitaaleisen bovendien inzichtelijker worden, wat ook een kostenbesparing zal opleveren. Ook vanuit wet- en regelgeving zullen andere eisen worden gesteld aan het reserveren van mogelijke afschrijvingen.

In veel bedrijven zijn de Smart Contracts op dit moment al een prioriteit. Philippe Denis, hoofd CIB blockchain initiatieven bij BNP Paribas, zegt hierover: “Het is nu het juiste moment om te experimenteren met Smart Contracts in een sandbox-omgeving. Ik verwacht dat we in 2017 de eerste versies van Smart Contracts zullen zien verschijnen, die voor relatief eenvoudige constructies kunnen worden ingezet en ook al verbonden zijn met platformen op het gebied van wet- en regelgeving. Mogelijk zien we in 2019 zelfs al consumenten gebruik maken van Smart Contracts.”

De start-ups die zich richten op de ontwikkeling van slimme contracten floreren op dit moment. Louis Stone, Managing Director-Head of Business Development bij Symbiont, zegt: “Bij Symbiont zijn we al twee jaar bezig met het verhogen van het bewustzijn over de potentie van Smart Contracts binnen de financiële sector. Dankzij een aantal succesvolle casussen hebben we de interesse van de sector en de adoptie van Smart Contracts binnen bedrijven snel zien toenemen.”

“Contracten zijn de digitalisering binnen de financiële sector tot op heden grotendeels ontsprongen. Consumenten zien zich hierdoor voortdurend geconfronteerd met omvangrijke en veelal handmatig gestuurde processen voor het regelen van hun financiële zaken. We hebben een punt bereikt dat de distributed ledger-technologie een revolutie op het gebied van contracten kan en zal realiseren. De industrie zal hiervan profiteren want risico’s worden verkleind, kostenbesparingen worden gerealiseerd en er zal een efficiencyslag in de operatie kunnen worden gemaakt. Ook consumenten zullen profiteren. Niet alleen financieel, maar ook dankzij het vereenvoudigen van financiële processen,” aldus Amol Khadir, lead Blockchain onderzoeker bij het Digital Transformation Insitute van Capgemini.

Lees het volledige rapport op: https://www.capgemini-consulting.com/blockchain-smart-contracts

——————

De Digital Transformation Institute is Capgemini Consulting’s in-house denktank over alle aspecten van digitalisering. Het instituut publiceert onderzoek over de impact van digitale technologie op grote traditionele ondernemingen. Het onderzoeksteam maakt hierbij gebruik van het wereldwijde netwerk van Capgemini experts en werkt nauw samen met partners uit de academische en technologische wereld. Het instituut heeft research centers in het Verenigd Koninkrijk en India.