Ga direct naar inhoud

Bedrijfscultuur vormt grootste obstakel voor digitale transformatie

13 jun. 2017

In het onderzoek The Digital Culture Challenge: Closing the Employee-Leadership Gap zijn 1700 medewerkers van 340 bedrijven wereldwijd gevraagd naar de digitale cultuur binnen hun bedrijf. Hierbij is gekeken naar zeven aspecten: samenwerking, innovatie, een open cultuur, een digital first mindset, wendbaarheid en flexibiliteit, datagedreven werken en de klant centraal stellen. Opvallende uitkomst is dat wereldwijd een significant verschil bestaat in de perceptie van hoger management en hun medewerkers: 40% van de managers spreekt van een digitale cultuur binnen zijn of haar organisatie, terwijl slechts 27% van de medewerkers de cultuur als digitaal bestempelt. In Nederland is het verschil tussen beiden met 27% zelfs nog groter. Als verklaring voor dit verschil komt naar voren dat het hoger management onvoldoende communiceert over een duidelijke digitale visie, dat digitale rolmodellen binnen het bedrijf vaak ontbreken en dat de KPI’s hier niet op zijn ingericht.

Frank Wammes, CTO Capgemini Europe, zegt: “Een van de principes van digital werken is dat de hele organisatie digital gaat denken. Ik herken in mijn dagelijkse werk bij grote bedrijven dat digital nog geen onderwerp is dat gedeeld wordt met medewerkers; het lijkt vaak op een top-down initiatief, dat blijft hangen in de hogere lagen van de hiërarchie. Als we specifiek inzoomen op Nederland zien we dat we goed zijn in het spelen met technologie, maar dat men het grotere plaatje dikwijls uit het oog verliest. Bovendien is er weinig ruimte voor innovatie en participatie van medewerkers. Dat komt omdat we niet echt openstaan voor experimenteren, voor het maken van fouten en dan weer opnieuw leren en verdergaan.”

Koplopers op het gebied van digitale cultuur
Een derde van de bedrijven in het onderzoek kan worden bestempeld als koploper; deze bedrijven scoren consistent hoog op de zeven eerdergenoemde aspecten en slagen er bovendien grotendeels in om de rest van de organisatie te betrekken bij de gewenste cultuurverandering. In deze groep zijn bedrijven uit het Verenigd Koninkrijk (63%), Zweden (60%) en de Verenigde Staten (56%) goed vertegenwoordigd. Sectorgewijs zijn de meeste koplopers te vinden in de automotivesector (43%), consumentenproductensector (38%) en telecomsector (32%).  Opvallend is dat deze koplopers zich onderscheiden van de achterblijvers in hun recruitmentproces: zij kijken veel bewuster naar gedragseigenschappen zoals creativiteit en autonomie (83% tegenover 29% van de bedrijven die zich trager ontwikkelen). Verder stemmen zij de functieomschrijvingen en KPI’s beter af op de behoefte die digitale transformatie op dit gebied met zich meebrengt (75% versus 17%), evenals de beloningsstructuur (70% versus 13%).

Onderzoeksopzet
Aan het onderzoek hebben 1700 respondenten meegewerkt, werkzaam bij 340 bedrijven in acht landen (het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië, Zweden, Nederland, Spanje en de Verenigde Staten). 20% van de respondenten heeft een functie in het hoger management, 40% in het middenmanagement en ook 40% is werkzaam in de lagen daaronder. De bedrijven komen uit vijf sectoren: automotive, financiële, ocnsumentenproducten, retail en telecom. Het onderzoek is uitgevoerd in maart en april 2017.

Lees het volledige (Engelstalige) persbericht hier of kijk voor meer informatie op www.capgemini-consulting.com.