Ga direct naar inhoud

Automotivesector hard op weg naar koppositie duurzaamheid

05 mrt. 2020

De automotivesector richt zich steeds meer op het thema duurzaamheid. 62 procent van de autobedrijven heeft al een uitgebreide duurzaamheidsstrategie. De sector loopt zelfs voorop bij het voldoen aan de wereldwijde duurzaamheidsnormen vergeleken met bedrijven uit andere sectoren. Het is echter duidelijk dat bij de uitvoering van de duurzaamheidsstrategie vaak nog geen sprake is van een integrale aanpak. Van de 74 procent van de autofabrikanten die een strategie voor elektrische voertuigen volgen, heeft bijvoorbeeld slechts 56 procent dit verankerd in hun duurzaamheidsstrategie. Bovendien zijn de investerings- en uitvoeringsniveaus en duurzaamheidsmanagement nog niet voldoende om de doelstellingen van het Klimaatverdrag van Parijs te behalen. Dit zijn de bevindingen van de laatste studie van het Capgemini Research Institute Automotive Industry in the Era of Sustainability, waarvoor meer dan 500 kaderleden van autobedrijven en 300 duurzaamheidsexperts wereldwijd werden ondervraagd.

Het onderzoek stelt dat de autoindustrie een tekort van 20% van haar huidige investeringen moet halen om aan de gedefinieerde internationale doelstellingen te voldoen. Het rapport stelt ook vast dat slechts 9% van de 500 geanalyseerde autobedrijven kan worden beschouwd als ‘leiders in durzaamheid’, met 91% die op dit vlak nog niet tot volle wasdom is gekomen. 26%  kan zelfs als ‘achterblijver’ worden beschouwd.

De belangrijkste punten van het rapport zijn onder meer:

Autobedrijven boeken gestage vooruitgang met hun duurzaamheidsstrategie

Duurzaamheid heeft in de automobielindustrie aan belang gewonnen als gespreksonderwerp en als bedrijfsprioriteit. Een comfortabele meerderheid (62%) van de ondervraagde automotivebedrijven geeft aan dat ze een ‘uitgebreide duurzaamheidsstrategie hebben met duidelijk omschreven doelstellingen en streefcijfers’, vergeleken met slechts 8% waarbij de strategie nog in ontwikkeling is. Duurzaamheidsexperts geven aan dat de sector een voorsprong heeft op andere sectroren (46%) of gelijk opgaat met andere sectoren in het waarborgen van duurzaamheid (19%). Het aantal evenementen van investeerders in de autoindustrie met duurzaamheidsonderwerp op de agenda is meer dan verdubbeld: van 142 van dergelijke evenementen in 2015 tot 320 vorig jaar. Op landelijk niveau zijn er aanzienlijke verschillen in de ontplooide duurzaamheidsinitiatieven. Duitsland en de VS lopen voorop bij de meeste prioriteiten, zoals ‘ondersteuning en bevordering van een circulaire economie[1]‘ en ‘duurzame productie’, terwijl andere landen op een aantal punten nog achterblijven, zoals ‘mobiliteit en digitale diensten’, ‘milieuverantwoorde inkoop van metalen, materialen en producten’ of ‘duurzaamheid in IT’.

Maar het ontbreekt velen aan een holistische en goed beheerde aanpak

Hoewel de sector vooruitgang heeft geboekt, zijn er enkele tekortkomingen in de aanpak van duurzaamheid. Het rapport analyseerde de vooruitgang van de auto-industrie met betrekking tot 14 unieke initiatieven die alle onderdelen van de waardeketen van de auto-industrie bestrijken, van ‘duurzame R&D en productontwikkeling’ tot ‘het ondersteunen en bevorderen van een circulaire economie’.

De focus op de verschillende initiatieven is ongelijk: 52% van de bedrijven werkt aan programma’s voor een circulaire economie, maar slechts 8% aan duurzaamheid in de IT. Er zijn ook hiaten in de governance: slechts 44% van de bedrijven heeft een centraal orgaan dat toezicht houdt op de duurzaamheidsdoelstellingen en 45% geeft specifieke doelstellingen aan belangrijke leidinggevenden. Over het geheel genomen heeft slechts 19% ten minste vier kwantificeerbare doelstellingen die zijn afgestemd op gebieden waarvan is vastgesteld dat ze een maximaal effect hebben op de duurzaamheidsprestaties (zoals recycling van afval, gebruik van zoet water en ethische arbeidsrichtlijnen). Afgezien van investeringen in R&D en de productie van elektrische voertuigen en mobiliteitsdiensten, bestaat er nog een gat van 50 miljard dollar tussen wat autobedrijven uitgeven aan milieubescherming en wat nodig is om internationale duurzaamheidsdoelstellingen te halen.

Het rapport onderzoekt ook twee belangrijke duurzaamheidsprogramma’s van de automobielsector – elektrische voertuigen (EV’s) en circulaire economie – en wat er nodig is om deze programma’s op de rit te krijgen.

Meer nadruk op duurzaamheid is nodig voor de transitie naar elektrische voertuigen

Een cruciaal gebied voor de duurzaamheidsprogramma’s van de autoindustrie is het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. EV’s hebben een aanzienlijke positieve impact op dit front.  Om deze impact tijdens de levensduur van EV’s te kunnen sturen, is het van essentieel belang dat ze worden aangedreven door een duurzaam energienetwerk. Toch is slechts 15% van de OEM’s in de auto-industrie volgens het onderzoeksrappport van Capgemini bezig met het opzetten van een oplaadinfrastructuur die gericht is op het aandrijven van EV’s door middel van hernieuwbare energie. Een paar bijkomende factoren zijn

  1. de grotere CO2-voetafdruk van de batterijproductie in vergelijking met de productie van fossiele brandstoffen
  2. een beperkt aanbod van lithium en zeldzame aardmetalen vereisen dat organisaties hun EV’s bouwen met een hernieuwde nadruk op duurzaamheid. Een circulaire economie die bijdraagt aan een langere levensduur van voertuigen en onderdelen, en nieuwe bedrijfsmodellen zullen van cruciaal belang zijn om EV’s echt duurzaam te maken.

Autobedrijven moeten hun deelname aan een circulaire economie vergroten

Een van de meest effectieve manieren waarop autobedrijven duurzamer kunnen worden, is door een circulaire economie te omarmen. Dit raakt aan vele belangrijke gebieden van duurzaamheid, van de toeleveringsketen tot aan recycling, inkoop en after-sales. Grote automerken hebben de doeltreffendheid van deze aanpak aangetoond, van Michelin[2], die 85% van de oude banden hergebruikt door ze in zijn Britse fabriek te herprofileren (waardoor 60 kg koolstofuitstoot per band wordt bespaard), tot GM[3], dat 1 miljard dollar heeft gegenereerd uit de verkoop van recyclebaar afval.

Autobedrijven hebben echter nog een lange weg te gaan om volledig te investeren in een circulaire economie volgens het rapport. Slechts 32% van de ondervraagden zegt dat hun toeleveringsketen momenteel bijdraagt aan de circulaire economie, en dat dit aandeel in de komende vijf jaar naar verwachting zal stijgen tot 51%. Er is ook een aanzienlijke kloof tussen de meest populaire initiatieven van de circulaire economie: 75% van de bedrijven recyclet ‘een aanzienlijke hoeveelheid’ industrieel afval en schroot en 71% stimuleert eindgebruikers om gereviseerde onderdelen en componenten te gebruiken. Hier staat tegenover dat maar 51% investeert in de infrastructuur en vaardigheden om oude onderdelen of schroot te bergen/hergebruiken en 36% implementeert partnerschappen om batterijen voor elektrische voertuigen een tweede leven te geven.

“De automobielindustrie heeft gestaag vooruitgang geboekt op het gebied van duurzaamheid, maar er is nu behoefte aan een snellere acceleratie naar een systematische aanpak”, aldus Markus Winkler, Global Head van de Automotive Sector bij Capgemini. “Om een inhaalslag te maken en een milieuvriendelijkere industrie te worden, moeten autobedrijven zich duidelijker richten op twee belangrijke prioriteiten: de noodzaak om hun strategieën voor duurzaamheid en elektrische voertuigen nauwer aan elkaar te koppelen en om meer te investeren in initiatieven voor een circulaire economie.

“Het is ook van cruciaal belang voor bedrijven om senior executives verantwoordelijk te maken voor de resultaten op dit gebied, gebruik te maken van intelligente technologische oplossingen in de hele waardeketen en een gezamenlijke, op partnerschap gebaseerde aanpak te hanteren om meer duurzaamheidsprocessen en -normen te ontwikkelen als een industrie”, voegt hij hier verder aan toe.

Het rapport sluit af met de volgende aanbevelingen op basis van acties van toonaangevende automobielorganisaties die vooroplopen op het gebied van duurzaamheid:

  • Laat concrete vooruitgang op het gebied van duurzaamheid zien door te rapporteren op basis van een gestandaardiseerde set van meetgegevens
  • Streef duurzaamheid als organisatiebrede missie na
  • Maak business executives verantwoordelijk voor duurzaamheid en investeer in robuust bestuur
  • Bedenk duurzaamheidsinitiatieven en verspreid ze over de gehele waardeketen van de automobielindustrie
  • Gebruik technologie om de duurzaamheid van de activiteiten te verbeteren
  • Versterk allianties en partnerships voor meer impact

Klik hier om een volledig exemplaar van het rapport te lezen.

Onderzoeksmethode

In november en december van 2019 heeft Capgemini 503 automotivebedrijven ondervraagd en 11 diepte-interviews gehouden onder leidinggevenden die zich bezighouden met duurzaamheid. Capgemini heeft hiernaast 317 duurzaamheidsdeskundigen ondervraagd, waaronder NGO’s, de academische wereld en regelgevende instanties. Capgemini ondersteunde dit met 9 diepte-interviews

[1] Circulaire economie is een industrieel of economisch systeem dat het gebruik van de middelen maximaliseert door in ontwerp en intentie herstellend en regenererend te zijn. Het geeft de voorkeur aan hergebruik van materialen in plaats van de traditionele productiecyclus van ‘take-make-use-dispose’.

[2] The society of motor manufacturers and traders, “2018 UK Automotive Sustainability Report”, 2018

[3] New York Times, “Carmakers Try to Keep Waste Out of the Ground as Well as the Air”, december 2017