Ga direct naar inhoud
11-002.24 BmT Assets website pages_Main page banner size - 2880x1800px copy
Intelligent Industry

Capgemini’s Business, meet Tech Event –  Een ontdekkingsreis in The Intelligent Industry

Woensdag 12 juni 2024, Capgemini HQ, Utrecht

Welkom bij ‘Business, meet Tech’

Capgemini kondigt een nieuwe evenementenreeks ‘Business, meet Tech’ aan. Een unieke kans om de wereld van technologische vooruitgang en zakelijke innovatie te verkennen. Tijdens deze serie delen toonaangevende experts hun visie over de grootste uitdagingen en kansen in zowel de samenleving als het bedrijfsleven.

Deze reeks gaat van start op 12 juni met ‘Business, meet Tech: The Intelligent Industry’, waar u kunt ervaren hoe de integratie van digitale en fysieke processen de toekomstige industrieën zal vormen. Dit is een uitstekend platform om te netwerken, ideeën uit te wisselen en nieuwe connecties te leggen. Mis het niet!

NB: De presentaties tijdens dit evenement zijn in het Engels.

English below

WAAROM ‘BUSINESS, MEET TECH’ – The Intelligent Industry?

Integratie van technologie en bedrijfsleven:

Ontdek hoe geavanceerde technologieën zoals kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning samengaan met traditionele bedrijfsprocessen om krachtige, efficiënte oplossingen te bieden die de besluitvorming verbeteren en cybersecurity versterken.

Duurzame en veilige oplossingen

Leer hoe AI en duurzame praktijken kunnen samengaan om niet alleen aan de huidige milieuwetten te voldoen, maar ook om voorbereid te zijn op toekomstige regelgeving.

Verbetering van de Supply Chain

In het licht van globale handelsveranderingen biedt een robuuste, transparante supply chain een noodzakelijke veerkracht tegen verstoringen. Ontdek methodes om efficiëntie en duurzaamheid te vergroten.

HOOGTEPUNTEN:

  • “Focus: De wereld van ASML” door Marc Hijink: Een exclusieve blik op de baanbrekende innovaties van ASML, en hoe dit Nederlandse techbedrijf uitgroeide tot een dominante speler in de halfgeleiderindustrie.
  • “Digitale innovaties in de gezondheidszorg: de kracht van verbindingen” door Prof. dr. Marcel Levi: Diepgaande inzichten in de dynamiek van modern zorgleiderschap en hoe aan te passen aan nieuwe gezondheidsnormen.
  • “Healing Algorithms: Zorg dragen voor verantwoorde AI-innovatie” door Dr. Arlette van Wissen (Philips): Hoe kan verantwoorde AI de kwaliteit van AI in de gezondheidszorg benutten? In deze presentatie zal Philips enkele beste praktijken voor RAI doornemen om betrouwbare innovaties te creëren die patiënten machtigen en de zorg verbeteren
  • “Inzichten in gedragsverandering” door Prof. dr. Margriet Sitskoorn: Gebruik gedragsinzichten om effectieve en duurzame veranderingen te stimuleren binnen uw organisatie.

Meer dan een Evenement

‘Business, meet Tech’ biedt uitgebreide netwerkmogelijkheden met industrieleiders en vernieuwers, ondersteund door Capgemini’s uitgebreide netwerk en partnerschappen. Deelname aan interactieve sessies, praktische workshops en inspirerende presentaties, alle ontworpen om bedrijven toekomstbestendig te maken.

Neem deel aan innovatie

Dit biedt de kans om deel te nemen aan een katalysator voor innovatie en groei binnen de intelligente industrie. Registreer nu en zet de stap naar de toekomst op 12 juni.

Programma

Het evenement begint om 13.30 uur en omvat boeiende sprekers, thought leaders uit de sector, break-outsessies en een keynote van Margriet Sitskoorn. We sluiten het evenement om 17.00 uur af met een netwerkborrel.


In English

Welcome to ‘Business, meet Tech’

Capgemini announces a new ‘Business, meet Tech’ event series. A unique opportunity to explore the world of technological advances and business innovation. During this series, leading experts will share their insights on the biggest challenges and opportunities in both society and business.

This series kicks off on June 12 with ‘Business, meet Tech: The Intelligent Industry,’ where you can experience how the integration of digital and physical processes will shape future industries. This is an excellent platform to network, exchange ideas and make new connections. Don’t miss it!

NB: All presentations will be in English

WHY ‘BUSINESS, MEET TECH’ – The Intelligent Industry?

Integrating Technology and Business

Discover how advanced technologies such as artificial intelligence (AI) and machine learning merge with traditional business processes to deliver powerful, efficient solutions that improve decision-making and strengthen cybersecurity.

Sustainable and Secure Solutions

Learn how AI and sustainable practices can merge to not only comply with current environmental laws, but also to be prepared for future regulations.

Improving the Supply Chain

In the face of global trade changes, a robust, transparent supply chain provides a necessary resilience against disruption. Explore methods to increase efficiency and sustainability.

HIGHLIGHTS:

  • “Focus: The World of ASML” by Marc Hijink: An exclusive look at ASML’s groundbreaking innovations, and how this Dutch tech company grew into a dominant player in the semiconductor industry.
  • “Digital innovations in health care: the power of connections” by Prof. Dr. Marcel Levi: In-depth insights into the dynamics of modern healthcare leadership and how to adapt to new health standards.
  •  “Healing Algorithms: Ensuring Responsible AI Innovation” by Dr. Arlette van Wissen (Philips): How can responsible AI leverage quality AI in healthcare? In this presentation, Philips will walk through some best practices for RAI to create trusted innovations that empower patients and improve care
  •  “Insights into Behavior Change” by Prof. Dr. Margriet Sitskoorn: Use behavioral insights to drive effective and sustainable change within your organization.

More than an Event

‘Business, meet Tech’ offers extensive networking opportunities with industry leaders and innovators, supported by Capgemini’s extensive network and partnerships. Participate in interactive sessions, hands-on workshops and inspiring presentations, all designed to future-proof businesses.

Participate in innovation

This is an opportunity to participate in a catalyst for innovation and growth within intelligent industry. Register now and step into the future on June 12.

Program

The event will start at 13.30 CET and will host compelling speakers, industry thought leaders, break out sessions and a keynote by Margriet Sitskoorn. We will conclude the event at 17.00 CET with drinks & networking.